KKP:s polisstat i Hongkong

Repressionen i Hongkong har verkligen hårdnat, men förtrycket är ännu värre i fastlands-Kina. Arbetarstrejker krossas rutinmässigt av polisen (Foto: Etan Liam / Flickr CC).

av Vincent Kolo, chinaworker.info // Artikel i Offensiv

Följande artikel är baserad på ett tal av Vincent Kolo från chinaworker.info på ett lanseringsmöte för kampanjen Solidaritet mot repression i Kina och Hongkong den 9 juni 2021 för ISA:s sektion i England, Wales och Skottland. Andra lanseringsmöten har hållits i Belgien, Tyskland, Sverige och USA.

Hongkong är nu de facto en polisstat. Kinas så kallade kommunistiska diktatur (KKP), som i själva verket är en fullständigt kapitalistisk och reaktionär regim som inte har något som helst överhuvudtaget att göra med kommunism, har tagit full kontroll över Hongkong de senaste tolv månaderna. 
Tidigare fanns det en form av överenskommet lokalt styre med ett mått av politisk autonomi, men KKP-diktaturen har gradvis tagit full kontroll över regeringen, domstolarna, skolorna, media, civilförvaltningen och även ekonomin i Hongkong.
De traditionella kapitalistiska Hongkongmagnaterna som har varit nyckelallierade med KKP under senaste 30 åren, sedan KKP genomförde återgången till kapitalism på 1980- och 1990-talet, pressas nu alltmer ut ekonomiskt av fastlands-Kinas kapitalistiska grupperingar. 
Vi ser därför vid sidan av den politiska repressionen också en aggressiv ekonomisk kolonisering av Hongkong och detta är ett av kännetecknen för den kinesiska imperialismen, vilket är avgörande för förståelsen för vad som händer i Kina, Hongkong och hur detta passar ihop med det imperialistiska kalla krig som nu rasar på det internationella planet.

Solidaritet mot repression i Kina och Hongkong är en unik kampanj för stöd till arbetarkamp i Kina och Hongkong, som stödjer kampen för demokratiska rättigheter, samt stödjer aktiviteter av marxister och socialister som ställs inför förföljelser, gripanden, arresteringar och fängslanden i både Kina och Hongkong. 
Kampanjen handlar om att höja den politiska medvetenheten, att utbilda inom arbetarrörelsen, att förbereda arbetare på att effektivt kunna göra motstånd mot det kalla kriget mellan USA och Kina som nu trappas upp, och då behöver vi ha en förståelse av vad som verkligen händer i Kina.
Det är mycket enklare att följa vad som händer i USA. I Kina råder en fullständig nedstängning av informationsspridningen, bortsett från den underjordiska information och den som kommer ifrån politiska aktivister som riskerar att utsättas för hård repression.
Sedan de nationella säkerhetslagarna infördes i Hongkong av Kina för ett år sedan har omkring 100 politiska aktivister blivit åtalade för brott mot denna lag. Maxstraffet under denna lag är livstids fängelse. I själva verket är det inte maxstraffet – det finns en paragraf som tillåter att åtalade i särskilt allvarliga fall ställs inför rätta i Kina, där de riskerar dödsstraff. Det har ännu inte inträffat, men hotet finns där.

Det finns utöver de 100 som står inför rätta för de allra allvarligaste åtalspunkterna över 10,000 mestadels unga personer som har gripits och arresterats för politiska brott i samband med massproteströrelsen 2019. Dessa fall går till rättegång hela tiden. 
Det äger rum nya rättegångar med några få dagars mellanrum. 600 har hittills fällts inom denna bredare grupp på 10,000 för påstådda brott begångna 2019 under massdemokratikampen, i vilken uppemot flera miljoner människor gick ut på gatorna. Många i denna grupp på 600 personer har dömts till fängelsestraff på fem år eller längre.
Det finns ingen eller liten möjlighet till borgen. Tidigare måste en åtalad i Hongkong stå inför rätta för mord eller något annat väldigt allvarligt brott för att kunna bli nekad borgen. Nya åtalade i politiska rättegångar vägras möjligheten till borgen.
”Long Hair” Leung Kwok-hung, som var den enda vänsterorienterade invalda ledamoten i det tidigare lagstiftande rådet – han blev vald fem gånger till Legco (lagstiftande rådet) – har till exempel suttit fängslad sedan slutet av februari därför att han förvägrades frigivning mot borgen. 
Han står inför rätta tillsammans med 46 andra åtalade i vad som för närvarande är de viktigaste politiska rättegångarna i Hongkong. De flesta av de 47 förvägrades frisläppande mot borgen och de har suttit bakom lås och bom i tre månader.

Solidaritet mot repression i Kina och Hongkong driver också kampanj för arbetarnas rätt att bilda oberoende fackföreningar och för rätten att strejka i Kina, rättigheter som inte finns idag. 

Den andra rättegångsvändan i deras fall ägde rum den 31 maj och den mest signifikanta händelseutvecklingen är att åklagarsidan – KKP och dess lokala Hongkongmyndighet – föreslog att fallen skulle lämnas över till Högsta domstolen. Det kan innebära livstids fängelsestraff.
I den lägre domstolen finns inte makten att döma till fängelse på livstid. Det är därför väldigt troligt att många, om inte alla, av de 47 kommer att dömas till maxstraffet.
Detta är ett fullständigt groteskt så kallat rättegångsförfarande. Det är en skenrättegång värdig Stalins regim på 1930-talet. Det påstådda brottet är att de 47 deltog i ett ”primär”-val för ett år sedan för att bestämma vilka demokrativänliga kandidater som skulle ställa upp i valet till Legco. Det valet ställdes sedan in och nu existerar inte längre Legco. Det har dräpts av regimen och bytts ut mot ett zombieråd.
Det tidigare Legco var inte någon förebild för demokrati. Bara 50 procent av mandaten tillsattes av väljarkåren. De övriga 50 procenten tillsattes i praktiken av olika myndighetsorgan och kapitalistiska intressegrupper. 
Nu, under ett ”förbättrat system” som införts av den kinesiska diktaturen, kommer bara en femtedel av mandaten att tillsättas genom allmänna val, medan fyra femtedelar av mandaten tillsätts genom utnämningar av KKP. Därutöver kommer alla kandidater till det nya lagstiftande rådet att granskas av motsvarigheten till den hemliga polisen.

Förtrycket är naturligtvis ännu värre i fastlands-Kina. Arbetarstrejker krossas rutinmässigt av polisen. De som organiserar eller leder strejker grips och fängslas. Vänsterungdomar som stödjer arbetarprotester grips och fängslas.
Solidaritet mot repression i Kina och Hongkong driver också kampanj för arbetarnas rätt att bilda oberoende fackföreningar och för rätten att strejka i Kina, rättigheter som inte finns idag. 
Kina har med över 800 miljoner arbetare idag världens största fackligt oorganiserade arbetskraftsstyrka. Detta är frågor som behöver tas upp när somliga vilseledande argumenterar för att KKP utgör en ”vänster-” eller en ”radikal” regering.
En av de faktorer som driver Peking i riktning mot att utöka sitt grepp över Hongkong är det kalla kriget mot USA. Regimen står nu under hårt tryck – den förväntade sig att konflikten skulle lätta efter att Trump förlorade presidentvalet. 
Vi förutsåg att konflikten skulle eskalera och när nu denna konflikt trappas upp, vad gör då Xis regim? Den använder sig av Hongkong som en boxningssäck, för att demonstrera sin ”styrka” och ”beslutsamhet”’. Det är som att den säger att ”detta är vad vi kan göra och ni kan inte stoppa oss!”.

Den 4 juni var årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg. Varje år har det i Hongkong ägt rum protester och minnesstunder denna dag, men i år var det andra året i rad som det har varit förbjudet. Senast den hölls, 2019, deltog 180,000 i den. 
Men det som hände i Hongkong den 4 juni i år, som inte har fått någon utbredd rapportering, var tämligen otroligt. Trots det omfattande förbudet och hotet om hård repression, med 7,000 poliser i tjänst ute på gatorna för att förhindra protester och trots avsaknaden av någon som helst ledning, gick över 30,000 och möjligen upp till 60,000 mestadels unga ut på gatorna i trots mot förbudet. 
Denna spontana mobilisering är ett tecken på de bekymmer den kinesiska diktaturen kommer att få med att etablera full politisk kontroll över Hongkong. Detta innebär inte att den kommer att upphöra med försöken.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!