Kommer EU-domen stärka artskyddet?

Artskyddet kan stärkas av den nya domen, men samtidigt pågår intensiv lobbying för mer intensiv avverkning (Foto: Johannes Esberg).

av Josef Esberg // Artikel i Offensiv

EU-domstolens nya dom kan komma att få stora konsekvenser för dagens svenska skogsbruk. 

Torsdagen den 4 mars kom domen från EU-domstolen gällande tolkningen av EU:s art- och habitatdirektiv (som ska säkra den biologiska mångfalden), vars resultat kan komma att ändra på den tidigare rättspraxis som Sverige har använt sig av om förbud mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter. 
De svenska domstolarna har gjort tolkningen att en hel population av en skyddad art måste påverkas för att en verksamhet, till exempel skogsavverkning, ska kunna stoppas. Enligt EU-domen ska förbudet generellt gälla även om bara en individ från en skyddad art störs eller skadas. 

Domen är resultatet av en strid om Yxsjöskogen i Västra Götaland som har hotats av avverkning. Planer finns på en helt ny stadsdel i detta område där det finns 100 skyddade arter, bland annat tjäder och åkergroda. Kampen om att skydda detta område har drivits av Naturskyddsföreningen i Härryda, föreningen Skydda Skogen och Göteborgs ornitologiska förening. 
Länsstyrelsen såg inte att avverkningen av Yxsjöskogen stred mot artskyddsförordningen. Då valde organisationerna att gå vidare och överklagade till Mark- och miljödomstolen. 
De vände sig i sin tur till EU-­domstolen för vägledning och utröna huruvida artskyddsförordningen och praxis i svenska domstolar är förenlig med EU:s fågel och livsmiljödirektiv eller ej. 

Domen kommer förhoppningsvis att få konsekvenser för skogsbruket och andra verksamheter som stör naturen. Skogarna i Sverige bör artinventeras för att få klarhet i vilken typ av skogsbruk som är gångbar eller om den i vissa fall måste fredas helt ifrån avverkning. Det kommer att krävas mer av myndigheter, speciellt Skogsstyrelsen, för hantering av ärenden. 
Det vi kan göra är att själva inventera skogar som vi misstänker kan ha stora naturvärden och att ta hjälp av Naturskyddsföreningen, för trots domen ligger det inte hos alla skogsägare ett intresse av att inventera sina skogars naturvärden. Domen stoppar ju inte heller skogsbolagens jakt på än större vinster, där naturreservat och skyddad skog ofta är åtråvärda mål.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!