Lär känna skurkföretaget Amazon

av Hans Östensson // Artikel i Offensiv

I boken Lär känna Amazon i A5-format sätter författaren Peo Rask in oss i hur företaget fungerar. Trots att boken bara är på drygt 100 sidor ger den god översikt och många faktakunskaper.

Amazon är ett av världens mest lönsamma företag. Det finns nästan 1 miljon anställda och företaget levererar 3,4 miljarder paket per år. Företaget växer i snabb takt i huvudsak i USA där 1,000 nya jättestora lagerlokaler planeras att byggas. Tillväxten ökar också i resten av världen och i närtid har företaget etablerat sig Eskilstuna där en stor lagerlokal (15,000 m2) har anlagts.
Namnet Amazon syftar på den sydamerikanska floden som flyter fram stor och bred och slukar allt i sin omgivning. Vad är det som gör Amazon så framgångsrikt? Författaren urskiljer fyra framgångsrecept.

Den viktigaste är att företaget strävar att bli ett ”everything company” där kunden i princip ska kunna göra alla sina inköp. Med ett enkelt klipp på tangentbordet öppnas en fantastisk värld för kunden. Hen kan i princip finna det mesta av intresse. 
En annan viktig sak är att företaget försöker binda kunderna till sig genom Amazon Prime där fri leverans och snabbhet ingår. På samma sajt finns också en mängd andra sajter. Denna enkelhet för kunden gör det nästan oemotståndligt att stå emot lockropen.
En annan styrka för att öka tillväxten är att företaget i kraft av sin storlek kan förhandla fram goda villkor i kontakt med myndigheterna för att etablera sig.
I Eskilstuna har det inte gått att få fram villkoren för etableringen. En jämförelse med villkoren för Facebook i Luleå visar de utomordentligt förmånliga villkoren som detta företag har fått. Företaget betalar i princip ingen skatt i Sverige. Företaget har också fått elskatten sänkt med 97 procent. Gäller samma sak för Amazon? 

En annan intressant fråga är vilka bidrag företaget får för att etablera sig i kommunen. Facebook fick 139 miljoner i bidrag från Luleå kommun för att bygga serverhallar. Eftersom det bara är knappt 100 anställda blir kostnaden 1,5 miljoner per anställd. Är det samma sak med Amazon?
En annan intressant aspekt är följande. Facebook suger upp stora inkomster från svenska annonsörer. Dessa belopp som beräknas till en miljard kronor slussas via Facebook genom kryphål i skattelagstiftningen till Caymanöarna där bolagsskatten är noll. Etableringarna läggs också med stor fördel till platser med stor arbetslöshet. Hur arbetet bedrivs i de stora lagerlokalerna tycks också än så länge bidra till Amazons framgångssaga.
Det finns dock omfattande protester mot företaget över hela världen. Mest lyckade har kampen i Seattle varit där ”Tax Amazon” med Kshama Sawant från Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer USA) som frontfigur haft stora framgångar.

Amazon har drivit arbetsprocessen till sin yttersta gräns. I oändliga korridorer ilar arbetare försedda med sina headset. De vägleds på samma sätt som en GPS leder bilisten till sitt mål. Inga namn på varan nämns, utan enbart nummer. 
Arbetsledningen har fullständig kontroll och ser direkt om ”onödiga” pauser tas. Tempot är mycket hårt. Förslitningen av de anställda är oerhörd och eftersom ingen yrkeskunnighet krävs och det är det stor omsättning av arbetare. Få kollektivavtal har tecknats och företaget är generellt mycket negativ till facklig organisering.
Snabbheten är också ett lockande försäljningsargument och det sköts i den så kallade gig-ekonomin. I stora rader står bilarna utanför fabrikslokalerna och väntar på att få ett sms. De använder egna bilar och är själva ansvariga för att paketen kommer fram och kan lätt bli avstängda om de inte lyckats.
I den engelska filmen Sorry We Missed You visas detta mycket tydligt av den gamla mästerregissiören Ken Loach.

Är det Amazon som är en bild av framtiden? Det går inte att bortse från att företaget ligger i framkant när det gäller den fjärde industriella revolutionen som drivs av artificiell intelligens och robotisering. Enkelheten, priserna och snabbheten gör att små och medelstora företag har svårt att konkurrera med annat än exklusivitet och personlig service. 
Det är också svårt för städer och kommuner att stå emot erbjudandet av nya arbetstillfällen, även om företaget skapar få nya arbetstillfällen.
Ju mer man sätter sig i hur Amazon fungerar, desto svårare är det att förstå den entusiasm som regerings- och kommunföreträdare visar för att locka det stora företaget till sig när man vet att det bara blir få nya jobb, lite skatteintäkter, utslagning av medelstora och små affärer och fordrar en enorm ökning av elkraft.
Lagerlokalerna i Luleå drar lika mycket energi som stålverket. Är förhoppningen av att ligga i den teknologiska framkanten som är drivkraften?
I dessa tider med pandemin har arbetsförhållandena utvecklats språngvis. Industrin har upptäckt att produktionen kan förändras och till stor del skötas från hemmet. Även befolkningen har vant sig att sköta många av sina ärenden digitalt och kommer troligtvis att åtminstone delvis fortsätta med detta beteende.

Hur ska då vänstern och fackföreningarna agera?
Kampen måste fortsätta mot de orimliga arbetsvillkoren inom lagerlokalerna och den osäkra gig-­ekonomins brutalitet och osäkerhet, samt kräva att kollektivavtal upprättas. Man måste också kräva att villkoren för etableringen offentliggörs och analysera hur etableringen påverkar klimatet.
Men det räcker inte. I förlängningen måste man diskutera över vad detta nya produktionsätt innebär för den mänsklig samvaron och hur det ”goda arbetet” kan skapas och hur produktionsvinsterna kan tillfalla arbetarna och samhället i stort, inte bara företaget och dess superrika ägare. 
Man måste även problematisera vad det nya digitala arbetssättet kan innebära för att förenkla människornas vardag.

Författare: Peo Rask
Förlag: Black Island Books
Utgivningsår: 2021
Antal sidor: 112

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!