LR och Lärarförbundet på gång mot samgående

LR och Lärarförbundet närmar sig, men det viktiga nu är att båda förbunden står emot kapandet av LAS och en illavarslande avtalsrörelse (Foto: Lärarnas Nyheter / Flickr CC).

av Raymond Stokki // Artikel i Offensiv

Lärarfacken Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har efter en lång tids debatt tagit beslut på respektive kongresser i frågan om ny facklig organisering för landets lärare och en möjlig sammanslutning av de båda facken.

Under de senaste åren har debatten mellan de två förbunden gått åt olika håll; Lärarförbundet har manat till en sammanslutning av de två förbunden och Lärarnas Riksförbund har tydligt tagit avstånd från en sammanslutning. 
I bakgrunden ligger tunga frågor som har varit vattendelare. Dels finns frågan om att endast Lärarförbundet ansluter skolledare, det vill säga chefer, vilket har varit en vass fråga. Lärarnas Riksförbund har även drivit frågan om att förstatliga skolan, vilket inte har legat på Lärarförbundets agenda tidigare, men förbundet har de senaste två åren vänt i frågan utan att aktivt driva den.
De senaste två åren har de båda förbunden gemensamt utvärderat läget för de båda förbundens organisering.

Lärarnas Riksförbund hade i år på grund av coronaläget delat upp sin kongress i tre delar, och i samband med den avslutande delen höll även Lärarförbundet en extrainsatt kongress för att de båda förbunden skulle avhandla frågan om en eventuell sammanslutning. 
Inför kongresserna har fler öppna debattartiklar skrivits, där Lärarförbundet varit mest drivande i frågan om en sammanslutning. 
Kongressbesluten ser däremot olika ut i frågan: Lärarförbundet röstade ja till en sammanslutning med bakgrund i den utvärdering som har gjorts som enligt förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand visade på att förbunden står splittrade mot arbetsgivare och politiker. 
Lärarnas Riksförbund menade däremot att kongressbesluten inte skulle handla om sammanslagning, utan om att gå vidare med en utredning i frågan om ny facklig organisering för lärarkåren. Till detta beslutade kongressen att gå vidare med en utredning om en framtida ny organisering, där samtal ska föras med Lärarförbundet, men även andra Saco-förbund inom utbildningsområdet.
Tidigare har de båda förbunden haft en modell för samverkan i avtalsrörelsen och förhandlingar, något som ser ut att fortsätta i liknande form efter kongresserna.

Facklig enighet är självklart något som kan stärka det fackliga arbetet, men frågan om demokratisering av facken med styrning underifrån istället för från toppen är en viktig fråga för att verkligen stärka facklig kamp. 
Att däremot frågan om ny organisering för lärarfacken har drivit på progressionen av principiella frågor, som exempelvis frågan om återförstatligandet av skolan, visar på en positiv utveckling.
Det viktigaste nu för de båda förbunden är att stå emot kapandet av LAS och en illavarslande avtalsrörelse. 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!