Medborgarkommission vill granska coronakrisen underifrån

”Coronapandemin har visat att det finns pengar när det krävs. Men frågan är vem som ska betala, och på vilket sätt resurserna ska tas tillvara”, skriver uppropet (Foto: Prachatai / Flickr CC).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Samtidigt som regeringen har gått med på oppositionspartiernas krav på att redan före sommaren tillsätta en kommission som ska granska hanteringen av coronapandemin och föreslå åtgärder, lanseras nu en annan granskning underifrån på initiativ av Nätverket för gemensam välfärd, kallad Medborgarnas coronakommission.

”Vårt syfte är att vi ska lära oss något för framtiden så att samhället blir tryggare, mer jämlikt och bättre rustat för kriser. Coronapandemin har visat att det finns pengar när det krävs. Men frågan är vem som ska betala, och på vilket sätt resurserna ska tas tillvara”, heter det i ett upprop som har undertecknats av 48 aktivister och debattörer som publicerats på Aftonbladet Debatt och medborgarkommission.se.
Kommissionen tänker sig att knyta oberoende forskare och experter till arbetet, men målsättningen är att det ska bli en medborgarnas eller folkrörelsernas coronakommission. Tanken är enligt uppropet att denna ”i första hand ska bygga på uppgifter, vittnesmål och kunskaper från dem som idag står vid krisfronten: personal, patienter, brukare och deras respektive organisationer”.

Enligt Eva Nikell, en av initiativtagarna, är inte avsikten att diskutera smittskyddsstrategin. Det handlar mer om att på allvar undersöka hur sjukvården, äldreomsorgen och andra delar av välfärden har visat sig vara rustad med hjälp av både yrkesfolk som kan vissa områden och forskare.
– Det är de grundläggande strukturerna och de brister i denna som pandemin har synliggjort som vi vill åt. Vi vill arbeta långsiktigt och inte snabbt sätta ihop ett manifest, men samtidigt under tiden använda hemsidan till att spegla och granska exempel på tokiga saker, säger hon till Offensiv.

Exakt hur kommissionen ska arbeta återstår att se, men försök görs nu för att hitta folk till arbetsgrupper som kan belysa hur följderna av coronakrisen har påverkats av:
• nedskärningar i kommuner och regioner,
• en uppsplittrad vård utan samordning mellan regionerna,
• en vinstdriven marknadsanpassning av olika slag i välfärden, köp- och säljsystem och olika styrsystem som hämtats från den privata sektorn, som har påverkat verksamheternas innehåll likaväl som beredskapslager av läkemedel och utrustning,
• inhyrning från bemanningsföretag, visstidsanställningar och timvikariat istället för tillräckligt med fast anställd personal,
• arbetsmiljöproblem, brist på utbildning och fackliga rättigheter för stora delar av personalen i omsorgen,
• osäkra anställningsförhållanden och låga löner som tvingar människor att arbeta när de är sjuka och ställer en stor grupp människor utanför trygghetssystemen,
• brist på social bostadspolitik som leder till hemlöshet och skapandet av nya utsatta grupper som inte kan skyddas mot smitta,
• en migrationspolitik som leder till skapandet av ett skyddslöst skuggsamhälle,
• klimatkrisen som ökar risken för okontrollerad spridning av virussmittor.

Det är som uppropet säger dags att börja anträda vägen mot ett värdigt samhälle där vi aldrig mer ska behöva läsa rubriker som ”Skydda våra äldre – sluta leka affär med äldrevården”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!