Nato-politik styr regeringen

Knappt hade S-regeringen hunnit tillträda innan den aviserade att Nato-samarbetet skulle fördjupas (Foto: NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr CC).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Medan världen håller andan med anledning av den militära uppladdningen vid gränsen Ryssland-Ukraina ser S-regeringen och högeroppositionen det skarpladdade läget som en möjlighet att påskynda den militära upprustningen samt fördjupa samarbetet med Nato och USA.

I sitt inledningsanförande på Folk och Försvars årliga konferens, som inleddes i måndags, anslog försvarsminister Peter Hultqvist tonen med sin hänvisning till ”våra två försvarspolitiska grundpelare”, varav den ena utgörs av en drygt 80-procentig ökning av försvarsutgifterna under perioden 2014 till 2025 och den andra av att bygga påstådd säkerhet tillsammans med andra – Nato och USA.
Enligt försvarsministern hade dessa två grundpelare formats som ett svar på hotet från Ryssland, som byggt upp sin militära förmåga och blivit allt brutalare gentemot omvärlden.
Men Ryssland är långt ifrån ensam om att rusta upp. De amerikanska militärutgifterna har ökat tre år i rad och USA står nu ensamt för 39 procent av världens militärutgifter.

Under 2020 ökade militärutgifterna i nästan alla Nato-länder. USA har dessutom omkring 70,000 soldater stationerade i Europa, och under åren har Nato stadigt ökat sin militära närvaro i länder med gräns till Ryssland.
”En viktig del av Natos förstärkta avskräckning och försvarsposition är den militära närvaron i de östra och sydöstra delarna av alliansens territorium (…) och att utveckla en skräddarsydd framskjuten närvaro i Svartahavsregionen”, står det på Natos hemsida.
Den ryska expansionismen och Natos upptrappning utgör en del i en intensifierad och allt mer risk- och konfliktfylld maktkamp mellan Västimperialismen och den ryska imperialismen om resurser, intressesfärer, land- och havsområden som också inkluderar Arktis.

S-regeringen har gjort USA:s och Natos politik till sin.

Det hot och de krav som dessa rivaliserande makter reser gentemot varandra är diplomatiska-politiska medel i maktstriden, men är också ett led i regimernas strävan att stärka sin ställning på hemmaplan och förhindra den masskamp som kan skapa fred.
Med sitt ställningstagande  – att fullt och fast sluta upp bakom Nato och USA i denna maktkamp – bidrar också den svenska regeringen till det osäkra läget och till den fortsatta militariseringen av norra Europa och Östersjöregionen.
S-regeringen har gjort USA:s och Natos politik till sin. Knappt hade S-regeringen hunnit tillträda innan den aviserade att Nato-samarbetet skulle fördjupas, vilket har fått högeroppositionen att på nytt kräva att Sverige blir medlem i Nato, med början i en så kallad Nato-option (att Sverige i likhet med Finland ska deklarera att man håller dörren öppen för medlemskap). Och Vänsterpartiet viker på nytt ned sig genom att ge sitt bifall till fortsatt  militär upprustning.
Som socialister är vi i Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv kompromisslösa motståndare till imperialism och militarism. Inget stöd kan ges till Putins regim eller Västimperialismens regeringar, som förenas i en cynisk maktpolitik som arbetarna får betala och vars vapenarsenaler samt militära närvaro utgör ett växande hot mot fred, demokrati och folkens rätt till nationellt självbestämmande.

Kamp för fred och nedrustning – mot militarism och krigshets – är kamp för global socialism. Därför säger RS/Offensiv:
• Nej till höjda försvarsanslag. Kamp för omedelbar militär nedrustning och kärnvapenförbud.
• Rusta välfärden – inte militären. 
• Riv upp värdlandsavtalet med Nato samt de militära samarbetsavtalen med USA och andra Natoländer.  
• Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap. Inget svenskt deltagande i imperialismens krig. 
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!