Ned med oligarkins kupp mot Castillo

Kuppen mot Castillo kom efter månader av försök från högern och oligarkin att avsätta Pedro Castillo (Foto: Flickr / Presidencia Perú).

av Mauro Espinola, Alternativa Socialista (ISA Mexiko) // Artikel i Offensiv

Perus president Pedro Castillo avsattes efter att han försökte upplösa kongressen och utse en undantagsregering. På detta sätt försöker den peruanska oligarkin, med Castillos parlamentariska manövrer som ursäkt, än en gång att störta den regering som miljontals peruanska arbetare och bönder har valt.

Den parlamentariska kuppen mot Castillo kom efter månader av försök från högerns och den peruanska oligarkins sida att avsätta Pedro Castillo från sitt ämbete. De har anklagat honom för korruption, vilket resulterade i att Castillos regering under de senaste månaderna blev en svängdörr genom vilken tre kompletta regeringsuppsättningar passerade.
Detta är i sig ett bevis på den djupa politiska kris som Peru genomgår till följd av påtryckningar från högern och oligarkin på Castillos regering.
Sedan början av året, som en följd av kriget i Ukraina och den kris som det har fört med sig över hela världen, har tusentals arbetare i Peru tagit kamp mot inflationen och krisen i avsaknad av verkliga åtgärder från regeringens sida, trots Castillos vallöften med parollen ”Inga fler fattiga människor i ett rikt land”.

Det stod då klart att den peruanska oligarkin hade återtagit initiativet efter valnederlaget, med avsikt att utnyttja krisen för att störta Castillos regering i syfte att begränsa möjliga reformer till förmån för de peruanska arbetande massorna, och framför allt i rädsla för att massorna skulle kräva mer djupgående förändringar än de som Castillos blygsamma institutionella agenda föreslog.
Sedan början av Castillos regering har oligarkin inte dolt sina kupplaner. Tvärtom, redan innan Castillo svors in hotade oligarkin och de peruanska kapitalisterna med att hindra honom från att ta makten. Endast rädslan för att mobiliseringen till stöd för Castillo skulle gå överstyr övertygade högern om att inte följa denna väg. Men vad har då förändrats?
Den peruanska oligarkins nya offensiv, som avsatte Castillo från presidentposten i Peru, kan bara förklaras med Castillos egna misstag och återhållsamhet sedan början av mandatperioden. Det tydligaste exemplet på detta var hans uttalanden, när han väl hade valts, att han inte skulle främja expropriationer av mark eller företag, trots att detta var ett av hans vallöften.

Dessutom har pandemin och den ekonomiska krisen lett till att miljontals peruaner betraktar Castillo med växande skepsis. Castillos svaghet, som har motiverat högeroffensiven, har varit hans politik att förvalta den peruanska oligarkiska kapitalism, som lett till att hans väljarbas har skingrats och desorganiserats.
Castillo avstod från det vänsterprogram som han valdes på. Som ett resultat av detta förlorade han folkligt stöd och kunde inte erbjuda en väg ut ur krisen som skulle tillfredsställa arbetarklassens och andra förtryckta gruppers intressen i det peruanska samhället.
Högern i kongressen och den härskande klassen har utnyttjat detta. Att bygga en socialistisk vänster baserad på arbetarklassens och de förtrycktas kamp, med ett socialistiskt program som lär sig av Castillos misstag, är nu centralt.

Socialister och revolutionärer motsätter sig kuppen mot Castillo, för vi förstår att detta bara kommer att medföra fler tragedier för arbetarklassen och de fattiga i Peru. Vi erkänner inte att den korrupta kongressen har befogenhet att döma Castillo och vi kräver hans frihet.
Detta innebär inte ett försvar av Castillos program eller metoder, utan ett erkännande av behovet av att bygga ett revolutionärt alternativ för bönderna och arbetarna med ett program för socialistisk kamp.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!