Nej till USA-baser och kärnvapen i Sverige

Foto från anti-DCA-demonstrationen den 17 juni. Foto: Natalia Medina.

Av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Den 18 juni röstade riksdagen ja till DCA-avtalet (Defense Cooperation Agreement, överenskommelse om försvarssamarbete), som är ett långtgående och farligt militärt samarbetsavtal som den blåbruna regeringen med stöd av Socialdemokraterna har slutit med USA:s regering. Avtalet tar de senaste årens allt intimare militära samarbete med USA-imperialismen till en ny historisk nivå.

DCA-avtalet ger USA:s militär ”obehindrad tillgång” till 17 baser och områden i Sverige. USA:s styrkor får dessutom rätt att resa in i, resa ut ur och röra sig fritt på svenskt territorium med sina fartyg, fordon och flygplan, vilka inte får bordas eller kontrolleras utan den amerikanska försvarsmaktens samtycke. Inom de områden som de amerikanska styrkorna ges “obehindrad tillgång” till får man rätt att inrätta en permanent infrastruktur och lagra vapen som inte får kontrolleras. DCA-avtalet ger USA:s soldater i det närmaste full immunitet när de är i Sverige, även om de skulle lämna basen och begå brott.

Det svenska DCA-avtalet har förhandlats fram i snabb takt och parallellt har också Finland och Danmark förhandlat fram sina avtal. Men till skillnad från de två sistnämnda länderna och Norge, som slöt ett DCA-avtal med USA för några år sedan, finns det inget specifikt förbehåll mot kärnvapen i det svenska avtalet. Sverige har heller ingen lag mot kärnvapen på landets territorium, vilket exempelvis Finland har. Men eftersom landets maktelit vill luckra upp lagen finns inget kärnvapenförbud i Finlands DCA-avtal.

”DCA-avtalet knyter Sverige därmed inte bara närmare amerikansk generella säkerhetspolitik, utan även deras kärnvapeninfrastruktur”, konstaterar Svensk Freds i sitt remissvar till avtalet.

DCA-avtalet är tioårigt och därefter rullar det på utan slutdatum om det inte sägs upp, vilket i praktiken innebär att de amerikanska styrkornas närvaro i Sverige blir permanent. Med DCA-avtalet blir Sverige ett uppmarschområde och en del i USA:s krigsförberedelser. Därmed riskerar Sverige att bli ett mål om dagens imperialistiska maktstrider och kapprustning övergår i en direkt militär konfrontation. DCA-avtalet skärper spänningarna och militariseringen av Östersjöområdet och Nordkalotten. Krigsrisken ökar. Snart kan det dessutom bli Trumps soldater som stationeras i ett Sverige som har inlemmats fullt ut i USA:s krigsmaskineri.

USA har slutit DCA-avtal eller liknande med en rad olika länder, varav drygt ett tiotal är europeiska Natoländer, varav de flesta är belägna runt Östersjön och gränsar till eller ligger nära Ryssland. För USA-imperialismen är DCA-avtalen ett medel att dra in fler länder i de egna krigsförberedelserna och den egna krigföringen. Och eftersom man inte behöver bygga egna baser blir det ett billigare sätt att stationera trupper på och lagra vapen utomlands.

Att DCA-avtal har slutits med Sverige och Finland samtidigt som USA:s militär har fått tillgång till ytterligare fyra baser i Norge ska även ses i ljuset av den imperialistiska kapplöpningen om Arktis resurser och de nya handelsleder som kan öppnas upp som en följd av att Arktis isar smälter i en skrämmande snabb takt. Femton av de totalt 44 baser och områden som USA:s militär har fått fri tillgång till i Norge, Finland och Sverige är belägna i ländernas nordligaste delar.

DCA-avtalet, som har förhandlats fram i hemlighet, kuppas igenom. Tiden för granskning och debatt har varit minimal, och avtalet har antagits utan någon som helst analys av vilken påverkan det får på exempelvis klimatet (de årliga utsläppen från USA:s militär är lika stora som Sveriges totala utsläpp).

Därför säger Socialistiskt Alternativ och Offensiv:

• Nej till DCA-avtalet. Inga USA-soldater & kärnvapen i Sverige.

• Rusta välfärden – inte militären.

• Omedelbar militär nedrustning och kärnvapenförbud.

• Bygg en global kamprörelse mot imperialismens krig och plundring – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!