Ny våg på väg även i Sverige?

Effektiva åtgärder med vetenskapliga underlag, som slopad karensdag och krav på munskydd som görs gratis och tillgängligt, införs inte – det kostar ju (Foto: Oscar Segerström).

av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

Med covidsmittan på uppgång i stora delar av Europa har Folkhälsomyndigheten tvingats göra helt om från de lättade covidrestriktionerna. Den 1 december införs dessutom vaccinpass för att bli insläppt på större offentliga tillställningar inomhus. Frågan kan ställas om det är symbolpolitik och ett försök att lägga skulden på ”någon annan” när andra effektiva metoder för smittbegränsning inte genomförs?

Bara någon vecka efter Folkhälsomyndighetens hårt kritiserade beslut att dubbelvaccinerade inte behövde testa sig trots symptom tvingades de backa och återinföra rekommendationerna. Dessutom kom beslutet snabbt om att alla över 18 år ska erbjudas en tredje vaccinationsdos sex månader efter den andra, något som uppenbarligen kom som en överraskning för många regioner.
Orsaken till omsvängningen är den snabba smittspridningen i Europa, även i en del länder med en hög vaccinationsgrad. 
Med den nya omikronvarianten, som med all sannolikhet redan har spridits i Sverige, ökar sannolikheten ytterligare för en ny våg av smitta.

Under lång tid har smittspridningen hållit sig relativt stabil i Sverige, men den senaste veckan har siffrorna pekat kraftigt uppåt. Det kan förstås delvis förklaras med de återinförda testrekommendationerna för dubbelvaccinerade, men enligt Folkhälsomyndigheten ligger sannolikt också en ökad smittspridning bakom.
Än så länge har antalet inneliggande på sjukhus och IVA hållit sig stabilt på relativt låg nivå, vilket beror på den relativt höga vaccinationsgraden. Medan 18 procent av befolkning över 18 år inte är vaccinerade (och de flesta ovaccinerade är unga), är 60 procent av patienterna på IVA ovaccinerade. Det visar att vaccin skyddar bra mot allvarlig sjukdom, men också att vaccinet inte är någon magisk universallösning för att stoppa allvarlig sjukdom och död.

Att regeringen nu inför vaccinpass på offentliga tillställningar inomhus med mer än 100 personer och lägger ett ”tungt ansvar” på de ovaccinerade har förstås delvis en vetenskaplig grund – vaccinet har stark effekt i att minska både allvarlig sjukdom och smittspridning.
Men det faktum att smittspridning sker även bland vaccinerade (även om det är oklart i vilken omfattning), och att fullt vaccinerade kan drabbas av allvarlig sjukdom, visar att etablissemangets skuldbeläggning av ovaccinerade för den fortsatta pandemin inte är rättvisande. Till exempel finns det studier som visar att risken för att fullvaccinerade sprider smittan ökar bara någon månad efter vaccination, även om skyddet fortfarande är gott mot att själv drabbas av allvarlig sjukdom.
Till skillnad från många andra europeiska länder har Sverige infört ett vaccinpass (du måste visa att du är vaccinerad) istället för ett covidpass (där även genomgången infektion eller nyligt negativt PCR-test räknas). Trots att det inte sägs av regeringen är det uppenbart att det är ett försök att få ovaccinerade att vaccinera sig.

Dagens system av högerpolitik, nedskärningar, vinstintressen – kapitalismen – är ansvarigt för att död och lidande inte stoppas i pandemins spår. 

Än så länge finns ingen statistik från Folkhälsomyndigheten om den önskade effekten har uppkommit eller inte, även om media har rapporterat om en ökad tillströmning till vaccinationsmottagningar. 
En annan effekt som riskeras är dock att antivaxxrörelsen får nya anhängare bland de som reagerar mot ett ”auktoritärt tvång” från staten. En rörelse som, trots alla möjliga konspirationsteorier och extremhögerns aktiva roll, får näring av att de styrande faktiskt gör staten mer auktoritär med mer makt och befogenheter genom militär upprustning, utökad övervakning, jakt på sjuka och arbetslösa och så vidare. 
Socialister uppmanar förstås alla som bara kan att vaccinera sig, för att skydda sig själv och andra, men det finns många mer frivilliga åtgärder som skulle trycka tillbaka smittan effektivt utan att riskera att driva fler i händerna på antivaxxrörelsen. Att inte vaccinera sig är varken bra för en själv eller för samhället, men det är dagens system av högerpolitik, nedskärningar, vinstintressen – kapitalismen helt enkelt – som är ansvarigt för att död och lidande inte stoppas i pandemins spår. 
Se bara på läkemedelsbolagen, som gör miljardvinster på vaccinen, men vägrar släppa patent för att kunna vaccinera hela världen och därmed undvika miljoner döda och nya potentiellt ännu farligare varianter. 

Kaoset och köerna kring den tredje dosen på många platser i landet visar hur ineffektivt dagens uppsplittrade system är. Ett koordinerat offentligt vaccinationsprogram i hela landet, utan vinstintressen, med speciella satsningar på information och tillgänglighet i områden med låg vaccinationstäckning, skulle höja vaccinationsgraden mycket mer effektivt än vad ett vaccinpass för entré till offentliga tillställningar kan göra.
Regeringens beslut att återinföra karensdagen är ett exempel på en åtgärd som helt klart riskerar att spä på smittspridningen, när många av ekonomiska skäl tvekar till att vara hemma om de endast har milda symtom, vilket är vanligt bland fullvaccinerade med genombrottsinfektion. 
Den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC har också, efter att det har visat sig vara ytterst oklart hur mycket vaccinationen skyddar mot smittspridning av deltavarianten, återinfört krav på munskydd i offentliga miljöer inomhus. Krav på, och gratis tillhandahållande av, munskydd i offentliga miljöer inomhus och i kollektivtrafiken samt uppmaningar att fortsatt hålla avstånd är effektiva åtgärder som omedelbart borde införas. 
En annan effektiv åtgärd är rekommendationer om hemarbete, då arbetsplatsen förutom hemmet är den huvudsakliga smittkällan. Att rusta upp och återta all äldreomsorg i offentlig regi, med fasta anställningar och höjda löner, kraftigt höjd bemanning, rätt till betald utbildning med mera vore den absolut effektivaste åtgärden för att skydda de äldre och samhället som helhet.

Skillnaden mot ett vaccinpass är att dessa åtgärder måste kopplas till ett systemskifte där kapitalets makt och vinstintresse inom välfärden bryts, och en kraftig omfördelning måste ske från rika miljardärer till exempelvis äldreomsorgen. Sådana förändringar är dagens rege­ring absolut motståndare till, och än värre är det blåbruna blocket. För verkligt effektiva åtgärder mot pandemin krävs ett välfärdsuppror som tvingar fram förändringar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!