Ökat drev mot klimatkämpar: Hur vinna grön omställning?

Klimatstrejken i Stockholm den 19 april, där även Greta Thunberg deltog. Hon har blivit måltavla för den senaste tidens drev mot klimatkampen. (Foto: Natalia Medina)

Av ROBERT BIELECKI // Artikel i Offensiv

Fredagen den 19 april var det återigen en ny, global strejkdag för klimatet. På över 500 platser världen runt ägde protester rum. I Stockholm slöt omkring 800 upp till avmarsch från Odenplan till Sergels torg, en ganska bra uppslutning med tanke på den tidiga samlingstiden kl 10.00. Samtidigt pågår ett drev mot klimataktivister från media och makthavare. Hur kan klimatet räddas?

Måndagen efter, den 22 april, kom dessutom en ny rapport från EU:s klimattjänst Copernicus som sammanfattade att 2023 i Europa var ett år av oemotsvarade värmeböljor, många och stora stormar, översvämningsrekord, extrema regnoväder med mera. De extrema väderhändelserna blir bara fler. Glaciärerna i Europa tappar i omfång, och 2023 var det varmaste året som någonsin har uppmätts.
Mest oroande är dock de rekord i havsmedeltemperaturer i Europa som slogs under 2023. Samantha Burgess, vice direktör på Copernicus, säger till SVT Nyheter den 22 april att:
– Jag ser med oro på all värme som byggts upp i haven 2023 och fortsatt i år, som vi inte riktigt kan förklara. Det bidrar till mer avdunstning och varmare lufttemperaturer, som kan bygga upp ännu mer regn och kraftiga stormar. Som stormen Hans i augusti som slog hårt mot både Sverige och Norge.

Därför är slutsatsen egentligen enkel: Det krävs en omedelbar grön omställning av samhället. Det innebär radikala åtgärder, aktiv kamp och ett socialistiskt systemskifte för att möjliggöra denna förändring.
Greta Thunberg har själv blivit mer militant, då alla tal, möten och träffar med makthavare inför samlade parlament, FN med mera inte har lett till några konkreta politiska beslut. Detta har hon nu börjat demoniserats och kritiserats för mer och mer av debattörer, media, politiker – den samlade makteliten, helt enkelt.
Greta Thunberg har varit den huvudsakliga måltavlan för det nya drevet, men även grupper som Återställ Våtmarkerna, Extinction Rebellion med flera har varit utsatta. Det finns mängder av exempel. Uppdrag Granskning hade exempelvis ett inslag nyligen om hur unga har lämnat Fridays for Future ”för att det handlar om för mycket vänsterfrågor”. Men frågor hänger ihop, och utan vänsterpolitik – ett socialistiskt program, gemensam kamp, samhällelig kontroll och styre över ekonomi och produktionsmedlen etc – kommer ingen förändring att ske.

Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, menade att Gretas och andra klimataktivisters blockad utanför riksdagen för några veckor sen var ”antidemokratisk”. Han sa i SVT Agenda den 12 mars att:
– Nu vill man blockera in till riksdagen och då vänder man sig mot den parlamentariska demokratin. Det är en antidemokratisk retorik. Då kräver man att folk ska lyda snarare än att jobba med människor för en förändring som folk faktiskt accepterar.
Med ”folk” menar han förstås ”kapitalismen”.
Krönikören Alex Schulman undrade i DN den 8 april också hur Greta ”kunde vara så dum”. Han skrev att: ”Greta Thunberg hade en unik position – när hon talade lyssnade världen. Nu ser vi henne var och varannan dag släpas bort av poliser. Varje gång jag ser det slås jag av vilka sorgliga felbeslut Greta tar just nu.”
Han förstår att ungdomar tar till civil olydnad, eftersom politikerna sviker klimatet, men att Greta gör det kan han inte förstå. Han skriver:
”Hon släpptes in till den internationella makten och alla ville veta vad hon hade att säga. Hon hade ett globalt förtroendekapital. Det var en styrkeposition från vilken hon hade kunnat göra enorma förändringar. Hon hade kunnat göra vad som helst.
När jag ser henne blockera ännu en väg tänker jag: Det är inte där du ska vara! Du ska inte sitta framför motorhuvar, du ska stå inför parlamenten. Men nu är det för sent. Den globala makten lyssnar inte på någon som upprepade gånger bryter mot lagar.”

Men den ”globala makten” har ju inte lyssnat på henne innan heller. Faktum är att de aldrig någonsin kommer att agera på hennes och alla andra klimataktivisters och klimatforskares larmrop om att det behövs en dramatisk grön omställning NU för att rädda klimatet. Det hänger ihop med kapitalismens frenetiska jakt på ökade profiter, som står i direkt motsättning till behoven hos människa, planet och djur.
Och det är för övrigt rätt att bryta mot lagar, om dessa lagar innebär den gemensamma förstörelsen av den planet vi bor på eller att arbetare och vanligt folk exploateras, förtrycks och attackeras. ”Hellre bryta lagen än bryta de fattiga”, som våra föregångare i Storbritannien, Militant, uttryckte det när de styrde Liverpool i början på 1980-talet.

Den ryska revolutionen var inte heller ”laglig”, men innebar massiva och tidigare osedda vinster i sociala och demokratiska rättigheter (kvinnlig rösträtt, rätten till skilsmässa, homosexualitet avkriminaliserades, jord åt bönderna, arbetstidsförkortning, arbets- och kollektivavtal, rätt till skilsmässa, fri abort, barnomsorg med mera).
Detta blev en gnista för arbetarklassen internationellt som ledde till en explosion av kamp och protester; i Sverige innebar detta allmän och lika rösträtt för kvinnor och män 1919, under trycket av den våg av revolutioner som skakade landet och hela Europa.

Alla positiva förändringar och reformer har kommit efter strejker, revolutioner, masskamp och protester. Inget kommer gratis från kapitalisterna och de politiker som representerar systemet (som är alla politiker). Särskilt tydligt är det idag när det pågår en massiv tillbakarullning av tidigare vunna rättigheter (för ingen rättighet och vinst är bestående under detta system) och mängder av kontrareformer.
Det krävs helt enkelt en rörelse av rörelser, som förenar sociala rörelser, fackligt aktiva, antirasister, välfärdskämpar, klimataktivister och många fler i gemensam kamp. Bara så kan vi staka ut en väg mot verkliga, varaktiga gröna förändringar, som också måste vara socialistiska. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!