Polen: Volontärer säkrar flyktingmottagandet – inte regeringen

Polska volontärer hjälper och tar emot flyktingar vid en tågstation. Det är folkets solidaritet som har förhindrat en humanitär tragedi (Foto: 梁柏堅(表弟)Pakkin Leung).

av Paul Smith, Alternatywa Socjalistyczna (ISA i Polen) // Artikel i Offensiv

När miljontals flyktingar flyr från kriget i Ukraina kräver vi handling, inte välgörenhet. Det är endast tack vare den massiva solidariteten med flyktingarna från vanliga polacker som en humanitär tragedi hittills har kunnat undvikas i Polen.

Efter bara två veckors krig i Ukraina hade mer än 2 miljoner människor tvingats på flykt undan krigets fasor. I mitten av mars hade över 1,4 miljoner av dem kommit till Polen.
På grund av Ukrainas förbud för män mellan 18 och 60 år att lämna landet är nästan alla kvinnor och barn. Enligt uppskattningar från FN:s flyktingorgan kan antalet flyktingar fördubblas inom ett par veckor. (Den 21 mars larmade FN:s flyktingorgan UNHCR att totalt 10 miljoner människor, inom och utom landet, är på flykt undan kriget /Offensivs red.)
Som svar har Polen och andra EU-länder öppnat sina gränser för ukrainare som söker skydd. Även om vi välkomnar detta måste vi påpeka hyckleriet och rasismen i denna åtgärd mot bakgrund av dessa regeringars politik och agerande under flyktingkrisen 2015 och krisen vid den polsk-belarusiska gränsen i slutet av förra året.
År 2015 stängde den ungerska regeringen sin gräns mot Serbien och byggde stängsel för att hålla flyktingar ute. De polska myndigheterna vägrade också att acceptera EU:s kvoter av flyktingar från Mellanöstern och Afrika. Dessa kvoter var dock i sig själva rasistiska.
Hösten 2021 utvecklades en ny humanitär kris på gränsen mellan Belarus och Polen när tusentals flyktingar från Afghanistan, Irak, Syrien och Afrika försökte ta sig över gränsen. Polen nekade dem inresa och bedrev med EU:s uppmuntran en olaglig pushback-politik, vilket innebar att de fick frysa och svälta ihjäl i skogarna i ingenmansland.

Ukraina hade en stor population av afrikanska och asiatiska studenter, som lockades till landet av universitetens höga standard och de låga kostnaderna för att få en examen jämfört med andra europeiska länder. Men sedan Rysslands militära aggression mot Ukraina har afrikaner och andra icke-vita personer haft svårt att lämna landet och ta sig över gränsen till Polen.
Medan ukrainare behandlas som flyktingar som flyr från krig behandlas afrikaner och andra icke-vita av myndigheterna som icke-önskade. Ukrainare får automatiskt rätt att bo och arbeta i EU i upp till tre år utan att söka asyl, samt får rätt till utbildning och välfärd. De kommer också att ha rätt till sociala förmåner och hälsovård.
Icke-ukrainare som flyr undan kriget i Ukraina kommer dock inte att ha dessa rättigheter och måste söka asyl. Flera politiker har redan klargjort att de ukrainska flyktingarna skiljer sig från de som tidigare har försökt ta sig in i EU, eftersom dessa är ”våra” flyktingar, med andra ord vita och kristna.

Krigets fasor och miljontals ukrainares svåra situation har chockat människor i hela Europa och följts av en enorm våg av solidaritet. Stora summor pengar har samlats in till de drabbade och många har varit beredda att ge mat, kläder och andra grundläggande förnödenheter. Inte minst i Polen, där staten och regeringen inte har vidtagit några åtgärder för att kunna ta emot det stora antalet flyktingar som har kommit in i landet på så kort tid.
Regeringens agerande har präglats av senfärdighet och inkompetens, vilket har lett till ett växande kaos vid platser där flyktingar tas emot. I Warszawas ishall Torwar har till exempel en officiell flyktingmottagning inrättats av de regionala myndigheterna. Över 500 lägerbäddar ställdes upp i idrottshallen, men sedan lämnades volontärerna ensamma att hantera situationen och tillhandahålla mat, hygienartiklar samt medicin.
Det är bara tack vare den massiva solidariteten med flyktingarna från vanliga polacker som en humanitär tragedi hittills har kunnat undvikas i Polen. Polska medborgare tillhandahåller transporter från gränsen och kör ibland till och med till Lviv eller längre in i Ukraina för att hämta flyktingar och föra dem till Polen. De tillhandahåller inte bara mat, kläder och andra nödvändiga saker, utan många erbjuder dem också skydd och bostäder.
Medan staten tvingar flyktingar att vara beroende av frivilliga insatser och flyktingsolidaritet blir de superrika allt rikare. Flyktingar kan inte för evigt förlita sig på befolkningens solidaritet och empati. Istället måste det finnas ett välorganiserat svar från statens sida – något som hittills har saknats i Polen.
Lägerbäddar i idrottshallar och arenor är bara en tillfällig lösning. Det behövs anständiga bostäder, barnomsorg och skolplatser, liksom tillgång till arbetsmarknaden med lika lön och fackliga rättigheter. Pengarna finns där – regeringen har inte några problem med att hitta pengar för att subventionera kyrkan, öka försvarsutgifterna eller ge skattelättnader till ägare av stora palatsliknande hem.

Vad den styrande högerregeringen hittills har gjort är att ”privatisera och outsourca” ansvaret till enskilda genom att betala polacker som erbjuder ukrainare boende 240 euro i månaden per person, utan skyldighet att lämna över dessa pengar till flyktingarna.
Detta kommer att innebära att flyktingarna riskerar att utsättas för övergrepp, särskilt eftersom det inte finns någon möjlighet att kontrollera standarden på det boende som tillhandahålls. För skrupelfria hyresvärdar kan detta vara ett mycket attraktivt sätt att tjäna pengar på.
Dessutom är det oklart om dessa pengar kommer att ges till de som redan osjälviskt har öppnat upp sina hem utan att vänta på att gå igenom den byråkratiska processen med att ansöka om att de lokala myndigheterna ska tilldela dem flyktingstatus.
I likhet med EU som helhet har den polska regeringen också för avsikt att ge ukrainare tillträde till sin arbetsmarknad, men bara för att det råder brist på arbetskraft och för att man hoppas att ett stort utbud av ukrainska arbetare kommer att pressa ned lönerna.

Denna kris är en produkt av ett sjukt system – samma system som förstör vår planet, orsakar global uppvärmning och är ansvarigt för imperialistiska rivaliteter och krig. Vi måste göra oss av med detta system och ersätta det med ett system som bygger på samarbete och solidaritet mellan arbetande människor, där ekonomin inte organiseras för vinst och girighet, utan för att tillgodose sociala behov.
Det initiativ och den osjälviska solidaritet som flyktingarna har fått under de senaste veckorna visar att det är möjligt att bygga ett sådant samhälle baserat på den organiserade arbetarklassen.
Vi säger: låt alla världens oligarker, de superrika och storföretagen betala för krisen och kostnaderna för att ta emot flyktingar.

ALTERNATYWA SOCJALISTYCZNA SÄGER:
• Öppna säkra och lagliga vägar för alla flyktingar, oavsett hudfärg och ursprungsland. Detta måste även omfatta de flyktingar som försöker ta sig in i Polen och EU från Belarus.
• Flyktingstatus för alla som lämnar Ukraina, oavsett medborgarskap eller etniskt ursprung.
• Människor som inte vill slåss måste också ha rätt att stanna i EU – låt män mellan 18 och 60 år komma in i EU, inklusive ”desertörer” från de ryska, belarusiska och ukrainska arméerna.
• Vi kräver tillgång till anständiga bostäder, hälsovård och arbete för alla.
• Expropriera hus och byggnader som står tomma för spekulation så att de kan användas av alla som behöver dem.
• En garanterad plats i lokala förskolor och skolor utan kostnad för alla barn, även flyktingbarn.
• Barnbidrag och sociala förmåner på en nivå som möjliggör en anständig levnadsstandard för alla som bor i Polen.
• En lön att leva på, anställningsskydd och fackliga rättigheter för alla arbetare.
• Enad kamp mot rasistisk splittring. Nej till Fort Europas murar och stängsel.
• Jobb, välfärd och bostad till alla – låt superrika och storbolagen betala.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!