”Prioritera undersköterskor mer”

Det blir allt fler covid-19-patienter på Sundsvalls sjukhus. Och sjuksköterskan Anton Berglund berättar för Offensiv att smittan nu sprider sig på äldreboendena (Foto: Eva Croos Berglund).

av Per Johansson, psykiatrisjuksköterska // Artikel i Offensiv

Region Västernorrland har de senaste veckorna anpassat sig för att möta coronakrisen. På sjukhuset i Sollefteå har avdelning 15 gjorts om till en särskild corona-avdelning. Där vårdas redan nu patienter.

I Örnsköldsvik har kirurg- och ortopedavdelningen slagits ihop för att frigöra vårdplatser åt patienter med covid-19.
Regionen gör nu också en inventering av personal och letar efter de med sjukvårdsutbildning, men som idag arbetar med annat. Dessa personer kan komma att behövas om patientinflödet ökar och nuvarande personal inte räcker till.

Själv arbetar jag som psykiatrisjuksköterska och är därför inte direkt inblandad i vården av coronasmittade. Ändå påverkas vi på psykiatriska kliniken så klart av den nya situationen. På grund av lite mer ansträngt personalläge har regionen gått ut med att ledighetsansökningar inte beviljas framöver.
Här i Sundsvall stängdes psykiatriska avdelning 7 för två veckor sedan på grund av personalbrist. Den togs då genast i anspråk och byggdes snabbt om till en coronaavdelning. De fick snabbt göra fler väggar, toaletter och förbättra ventilationen för att den skulle kunna fungera för det nya ändamålet. Vad jag känner till har åtminstone fem personal från psykiatrin med tidigare erfarenhet av somatiska vården förflyttats för att jobba med coronapatienter där. 
När det gäller antalet patienter som vårdats för covid-19 på Sundsvalls sjukhus har det de senaste dagarna varierat lite från dag till dag, men rört sig om 15-20 stycken.

Även om vi jobbar med psykiatrisk problematik riskerar vi så klart att få in coronasmittade patienter. Det är inte så att vi inom psykiatrin får in ”huvuden på fat”, utan kroppen och dess krämpor och sjukdomar följer ju med. Det ska dock erkännas att vi som jobbat inom psykiatrisk omvårdnad är mycket ovana så fort det blir lite mer avancerad somatisk vård. 
Vi har heller inte materiel eller lokaler anpassade för det. 
Vi i personalen var länge osäkra på hur vi skulle hantera eventuella coronasmittade patienter. Nu har vi fått lite fler rutiner. Förra veckan fick vi också ett ”corona-tält” utanför ingången till psykiatriska jourmottagningen. Rutinen är nu att de med symptom inte ska in på de psykiatriska avdelningarna. Bedöms inläggning nödvändig ska de isoleras på infektionsavdelningen och psykiatrisk personal ska följa med och närvara under vårdtiden.
Att bedriva psykiatrisk omvårdnad samtidigt som man vill undvika smitta är inte lätt. Ofta innebär arbetet en fysisk närhet för att trösta rädda eller ledsna patienter, alternativt kan det också handla om att fysiskt begränsa en stökig patient. De hittills införda restriktionerna med besöksförbud och begränsning av uteaktiviteter är givetvis viktiga för att begränsa smittspridning. 
Det tråkiga är att det har försvårat vår psykiatriska vård. Jag arbetar på en avdelning där vi inriktar oss på nyinsjuknade i psykos. Här brukar en viktig del vara att involvera familj och närstående. Den delen försvåras på grund av besöksförbudet.

Jämför man med landstingets personal har kommunens ”uskor” inte haft samma tillgång till skyddsutrustning. Många har varit oroliga, och det kan jag förstå.

Samtidigt är det viktigt även för oss inom psykiatrin att upptäcka coronasmittade. Att vi går igenom eventuella symtom hos alla som söker vård på kliniken med mera. 
Men trots att coronaviruset skapar flest rubriker nu ska man ändå komma ihåg att för oss är den ordinarie psykiatriska verksamheten med exempelvis bedömning av självmordsrisk och så vidare fortfarande den mest livräddande insatsen vi gör för människors hälsa.
Det är svårt att gissa hur corona­krisen kommer att utvecklas framöver. Men om antalet insjuknade växer och om personalen på infektionsavdelningarna blir sjuka kan ledningen behöva kalla in oss till den vården. Samtidigt skulle något sådant vara svårt då den psykiska ohälsan hos befolkningen inte kan pausas eller skjutas upp. Vi kommer att behövas inom psykiatrin.

Situationen inom Sundsvalls kommun har uppmärksammats i lokalmedia sista dagarna. Smittan har kommit in på äldreboenden. Kommunal har också haft en debattartikel där arbetsmiljön kritiseras.
– Undersköterskorna är i en utsatt position, berättar Anton Berglund, sjuksköterska och vikarierande enhetschef på Sundsvalls kommuns korttidsboende, till Offensiv, och fortsätter:
– Det har till exempel varit frågetecken kring skyddsutrustning. Det har tidigare sagts att det bara skulle användas vid bekräftade fall, inte vid misstanke. Dessutom har de inte haft tillgång till den. 

– Jag önskar att undersköterskorna skulle prioriteras mer. Jämför man med landstingets personal har kommunens ”uskor” inte haft samma tillgång till skyddsutrustning. Många har varit oroliga, och det kan jag förstå.  
– Än så länge är det få bekräftade fall bland patienterna, men man ska också komma ihåg att skyddsrutinerna verkar åt båda hållen. Bättre skyddskläder minskar även risken att personal sprider smitta till patienterna, förklarar Anton.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!