Protektionism & vinstjakt sänker vaccineringen

Vaccineringen måste komma igång globalt och samordnat, men Väststaternas protektionism tillsammans med läkemedelbolagens jakt på profiter sätter enorma käppar i hjulet (Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Flera olika läkemedelsbolag har utvecklat vaccin mot covid-19. Men vinstintresset och nationalismen sätter stopp för möjligheterna att snabbt och effektivt genomföra en massvaccinering på global skala.

Den globala smittspridningen är nu (den 23 mars) på över 124 miljoner, med över 2,7 miljoner döda. Det är en tydlig uppgång globalt. Och nya mutationer väcker nya farhågor om huruvida vaccinen kommer att kunna skydda även mot dessa.
En av de brasilianska mutationerna är exempelvis mycket smittsammare och har stått för en snabb ökning av antalet fall i Brasilien på kort tid, med en överbelastad vård och många döda som följd. Sveriges Radio rapporterade den 19 mars att 22,000 hade dött av covid-19 i Brasilien de senaste 10 dagarna.
Även den brittiska och sydafrikanska mutationen är mer smittsamma. Enligt flera undersökningar, bland annat Nature den 17 mars, har den sydafrikanska mutationen dessutom visat sig mer motståndskraftig mot vaccin, och den brittiska har visat sig mer dödlig.

En pandemi är global (från grekiskans pan, alla; demos, folket). Den som är logiskt lagd drar såklart slutsatsen att den därmed också måste bekämpas på global skala. Men så är inte fallet.
Vaccinnationalismen och den ökade protektionismen mellan stater i den nya eran av kapitalistisk kris gör en rättvis och effektiv produktion och distribution av vaccin än mer omöjlig än innan.
I oktober 2020 föreslog Indien och Sydafrika att patenten på immateriella rättigheter för diverse covid-19-verktyg och -teknologier, däribland vaccin, ska slopas till dess att flockimmunitet har uppnåtts. Förslaget sponsras nu av 58 stater och ytterligare omkring 100 stater stödjer förslaget generellt.
Men Västvärlden är starkt emot. I princip alla länder i Europa (däribland Sverige) och USA är emot att monopolen bryts upp. Så som det är nu kan dessa privata företag fortsätta jaga hemliga kommersiella avtal som exkluderar många låg- och medelinkomstländer.

Läkare Utan Gränser (MSF) är starkt kritiska till dessa rikare länders agerande. MSF:s internationella ordförande Christos Christou säger på deras hemsida den 8 mars:
– Trots ett år av pandemin och 2,5 miljoner dödsfall ser vi fortfarande hur vissa regeringar förnekar att borttagandet av monopol på medicinska covid-19-verktyg skulle öka människors tillgång till behandling, vaccin och tester framöver. Förslaget skulle ge alla regeringar möjligheter att vidta åtgärder för bättre samarbete i utveckling, produktion och distribution av medicinska covid-19-verktyg, utan att begränsas av den privata industrins intressen och aktioner.
– Avgörande är att det skulle ge regeringar alla tillgängliga medel för att försäkra global tillgång. Länder måste sluta blockera och visa det ledarskap som krävs för att leverera den ”globala solidaritet” de så ofta har pratat om under pandemin.
Tydligare än så blir det inte att borgerliga regeringar och stater sätter kapitalismen och profiterna före människors hälsa.

Precis som klimatkrisen inte kan bekämpas i ett land kan en pandemi inte bekämpas nationellt. 

De läkemedelsbolag som har utvecklat vaccinen, ofta med stor uppbackning från stater (och allas våra skattepengar), gör det inte främst av välvilja. Pandemin och vaccinjakten är en enorm profitkälla – för vem vill inte ha ett vaccin?
Många av världens rikare länder har köpt upp mångdubbelt fler doser än vad de behöver, som USA. Samtidigt har läkemedelsjättar som AztraZeneca inte kunnat leverera det antal doser som de först utlovade och tecknade kontrakt på till flera länder, inklusive Sverige.
Om produktionen inte utgick från vinstjakt, utan istället delades fritt till alla läkemedelscenter så att varje land själva kunde producera vaccinen, hade vi inte haft det problemet. Istället klassas mycket kring vaccinen som ”affärshemligheter”.
Att ett vaccin har utvecklats på så kort tid visar på hur fantastiskt forskning och vetenskap är. Men att detta system skyddar vinster och inte liv är just varför de rikare staterna blockerar förslaget på att släppa patenten fria. Protektionismen innebär också att man vill ”skydda sig själv” i den allt mer upptrissade kapitalistiska huggsexan över vaccinkontrakt.

Flera fattigare länder har också vänt sig till Världshälsoorganisationen (WHO) för att be om hjälp med att öka deras möjligheter till att utveckla vaccin, men även där blockeras de av de rikare Västländerna. Detta enligt en läckt WHO-resolution där detta föreslås som brittiska BBC har tagit del av den 20 mars.
Läkemedelsbolagen argumenterar där för att ”urholkning av patenten skulle hindra deras förmåga att investera i framtida covid-19-behandlingar och andra sjukdomar”. Vinst före att skydda liv, helt enkelt.
Omkring 900 miljarder kronor av offentliga medel har lagts på att utveckla vaccin och behandling av covid-19 – så företagen får betalt via skattemedel för att utveckla vaccinen, och profiterar sedan på det.
Till BBC säger Ellen t’Hoen, expert på medicinpolitik och materiella rättighetslagar, att:
– Det är uppenbart att det finns långsiktiga planer på att öka priset på dessa vaccin så fort den mest brådskande fasen av pandemin är över. Det är ytterligare ett skäl till varför så många länder säger att de måste få tillgång till att producera dessa vaccin själva.

Precis som klimatkrisen inte kan bekämpas i ett land kan en pandemi inte bekämpas nationellt. Det krävs global samordning och samarbete, samt ett utbyte av information, tekniker och resurser, för att stävja smittan.
Att stora regioner som Afrika och Sydamerika inte beräknas ha vaccinerat befolkningen innan år 2024, då vaccinen köps upp av Väst, inte delas rättvist och hur man producerar dem inte delas fritt, är inte bara rasistiskt och orättvist utan även djupt ineffektivt ur ett smittskyddsperspektiv.
Det finns en hög risk att detta leder till att fler nya mutationer uppstår som kan göra de nu utvecklade vaccinen ineffektiva. För läkemedelsbolagen innebär detta bisarrt nog en källa för nya vinster, när nya varianter av vaccin måste utvecklas.
Det som skulle behövas är en socialistisk plan för utveckling, produktion och distribution av vaccin, samt en massiv omfördelning av samhällets resurser från storföretag, banker och de ultrarika till de verkliga behoven inom vård och omsorg.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!