Region Västernorrland: Vården drabbas av nya nedskärningar

Regionen har klubbat vårdnedskärningar på en halv miljard, ett sanslöst dråpslag mot en redan svältfödd vårdsektor (Foto: Anneli Egland).

av Per Johansson, sjuksköterska // Artikel i Offensiv

I Region Västernorrland (RVN) fortsätter sparförslagen att dugga tätt. Vid förra veckans möte beslöt regionens hälso- och sjukvårdsnämnd att banta vården med ytterligare 75 miljoner kronor. Sedan tidigare har regionens politiker beslutat att budgeten ska vara i balans år 2022. För att nå detta har de beslutat om att utgifterna måste minska med nästan en halv miljard kronor.

Det som nu har presenterats i olika omgångar är delförslag för att nå denna besparing. Innehållen i förslagen har präglats av en kraftig minskning av vårdplatserna vid länets sjukhus samt förslag på sammanslagningar av avdelningar. I det senaste förslaget ingår att avveckla den akutgeriatriska avdelningen vid Sundsvalls sjukhus.
Förslagen har under våren mött protester på debattsidorna i länets tidningar. Till exempel har ett tiotal läkare på geriatriken skrivit ett öppet brev till regionpolitikerna i länet: ”Vi läkare på geriatriken anser att detta skulle innebära en klar försämring av slutenvården för sköra och multisjuka, och känner en oro inför de patientsäkerhetsrisker som det skulle medföra”.
I regionpolitikernas förslag ska geriatriker istället åka runt och besöka geriatriska patienter på andra avdelningar. Flera läkare har kommenterat att detta riskerar att sköra patienter kommer i kläm.
Lena Asplund (M), som är hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, retade upp läkarna på geriatriken då hon i ett uttalande i en tidning antydde att geriatrikerna är konservativa och har svårt för förändringar.

När det gäller sparförslagen har politikerna försökt involvera de som arbetar i verksamheten. 
Men det är en skönmålning när politikerna i media hävdar att förslagen har utarbetats av verksamheterna själva. Sanningen är ju att ramarna för besparingarna har varit satta och knappast kunnat förhandlas. Det som har kunnat åstadkommas är på sin höjd att göra dåliga nedskärningsförslag till lite mindre dåliga.
Alla tre sjukhusen berörs av sparförslagen. I Sollefteå planeras till exempel intensivvårdsplatserna stängas. Annat innehåll är att viss planerad kirurgi ska flyttas från Sundsvall till Sollefteå och Örnsköldsvik.

Jag arbetar inte själv inom den somatiska vården och vet därför inte i detalj de förändringar som förslagen innehåller. Det man rent allmänt kan säga är att sjukhusen i länet regelbundet dras med överbeläggningar sedan länge. Det som behövs är därför fler vårdplatser. Inte färre. 
Det kommer att innebära fler patienter i korridorer och så vidare. Det blir en sämre situation för både patienter och personal.
Inom psykiatrin där jag arbetar har vårdplatser försvunnit eftersom avd. 61 som fanns i Örnsköldsvik stängdes i början av året. Idag finns därmed bara psykiatrisk slutenvård i Sundsvall.

Ett annat område där regionen vill göra besparingar gäller den höga kostnaden för inhyrd stafettpersonal. Region Västernorrland har haft störst beroende av inhyrd stafettpersonal av alla landets regioner. Den målsättningen är något man bör se som positivt.
Men en viktig del där borde vara att satsa på den egna personalen så den vill stanna kvar! Nu riskerar utvecklingen att fortsätta åt fel riktning. Neddragningarna av vårdplatserna kommer att försämra arbetsmiljön på sjukhusavdelningarna. 
Dessutom betalar RVN sin vårdpersonal sämre än andra regioner. Vårdförbundet har visat statistik på att sjuksköterskor i Region Västernorrland har lägst medellön av alla regioner. Så har det varit tre år i rad enligt deras statistik.
– Man måste se ett sammanhang med att vi har ett stort stafettberoende, samtidigt som vi ligger så lågt i lönestrukturen jämfört med resten av landet. Det sammanhanget bör arbetsgivaren någon gång se, sa Kenneth Byström, vice ordförande i Vårdförbundet Västernorrland, till Sundsvalls Tidning den 27 mars.
När det gäller sparförslagen tas det som har beslutats på nämndsmötet upp på regionfullmäktige i juni.

För att vända utvecklingen behövs nu kamp för mer resurser till vården. Det går inte att leta smartare sätt att spara. Det handlar inte heller om besparingar, utan det är nedskärningar av vård.
Det behövs fler vårdplatser och inte färre. Det behövs en satsning på personalen så att erfaren personal ska vilja stanna kvar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!