Restriktionerna hävs: vinstintresset styr

Flera smittskyddsexperter och vårdpersonal menar att det är förhastat att släppa på restriktionerna när smittan är på väg upp (Foto: Wikimedia Commons).

av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

Regeringen har beslutat att de flesta av de kvarvarande restriktionerna för att förhindra smittspridning av covid-19 släpps den 29 september. Från smittskyddsexperter och vårdpersonal kommer kritik om att beslutet kommer för tidigt, när smittan av den mer smittsamma deltavarianten är på väg upp. För regeringen blev beslutet ett sätt att komma undan debatten om vaccinpass och samtidigt tillmötesgå krav från nöjes-, kultur- och idrottsvärlden.

På pappret ser smittspridningen i Sverige relativt låg ut, i alla fall i jämförelse med omvärlden. Sverige ligger på ungefär samma nivå som de övriga nordiska länderna, förutom Norge där smittspridningen är nästan tre gånger så hög (senaste veckan). 
Som smittskyddsexperter pekat ut är siffrorna dock missvisande eftersom Sverige provtar i betydligt mindre omfattning än flera grannländer. Om man istället tittar på antalet sjukhusinläggningar per 100 000 invånare ligger Sverige högst i Norden, med nästan 50 procent fler på sjukhus än efterföljande Danmark och Norge.
I den situationen, där Sverige dessutom inte börjat vaccinera barn mellan 12 och 15 år som alla nordiska grannländer gör, är det många smittskyddsexperter som kritiserar beslutet att lätta på så många restriktioner. 
Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort.

Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet, har kallat beslutet ett politiskt trick och att det finns ”ekonomiska incitament” bakom beslutet.
– Även den här gången är det totalt otajmat när vi har en ökande smittspridning och fler inlagda på sjukhus. Det fanns vissa kriterier för att lyfta restriktioner, och de uppfylls inte. Jag känner en oerhörd trötthet. Jag förstår att arrangörer vill öppna, men det känns verkligen som att man tar ett farligt steg, sa han i SVT den 8 september.
Folkhälsomyndigheten menar att en ökad vaccinationsgrad kan göra att smittan går ned trots lyfta restriktioner, medan Elgh menar att det troligen behövs en vaccinationsgrad på över 80 procent i HELA befolkningen för flockimmunitet – idag är bara 72 procent av de över 16 år fullt vaccinerade.

Lyftande av restriktionerna nu är ett vågspel, där vinstintresset tillåts styra, som riskerar leda till en ny våg av smitta och nya döda.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson lade vid öppnande indirekt ansvaret på de ovaccinerade om deras beslut visar sig leda till ökad smitta:
– Det ligger stort ansvar för de som är ovaccinerade, att verkligen gå och vaccinera sig – det är helt avgörande för att det här ska lyckas.
Luckorna i vaccinering beror dock till stor del på segregering och klassorättvisor. Ett internt dokument från Region Skåne visade nyligen att inneliggande patienter med covid-19 inte nåtts av information kring vaccination, eller inte vetat hur de ska gå tillväga för att vaccinera sig. 
I Skåne har vaccination av de under 60 år som inte tillhör riskgrupp privatiserats, och det finns därför inga uppgifter över vilka som inte vaccinerats, så man kan inte vända sig med riktad information till dem. Trots kännedom om svårigheten med att få hög vaccinationsgrad i förortsområden har åtgärderna för att höja vaccinationsgraden varit få och kommit sent. Som övrig sjukvård har vaccinationerna blivit en klassmarkör.
Restriktionerna har i sig inte varit riktade för att vara så effektiva som möjligt, utan att slå så lite mot vinstintressen som möjligt. Till exempel har demonstrationer utomhus begränsats till som minst 8 personer (utan vetenskapligt stöd för att dessa leder till stor smitta) medan gallerior och stora arbetsplatser tillåtits vara öppna mer eller mindre som vanligt. 

Trenden i den fortsatta smittbekämpningen är fortsatt att lägga ansvaret på individen. Dit tillhör även diskussionen om vaccinpass. Socialister vill förstås nå högsta möjliga vaccinationsgrad för att skydda människors liv och hälsa. Men vaccinpass stoppar inte smittspridningen, utan riskerar istället att vagga in människor i falsk säkerhet. 
Det är högst osäkert hur länge vaccinet är effektivt. Familjeläkarna, som ansvarar för läkarvård på 200 äldreboenden i Stockholm, rapporterar hur äldre fullvaccinerade nu både smittas och utvecklar symtom, och kräver därför en tredje dos.
Det är sedan tidigare klart att även fullvaccinerade kan föra smittan vidare, även om risken att själv bli allvarligt sjuk är ytterst liten. Israel har trots bland den högsta vaccinationstäckningen i världen drabbats av en fjärde våg. 
Till det kommer arbetsmiljöfrågan om villkoren för personal som ska kontrollera vaccinpass – och därmed ”ta smällen” för att inte tillräckliga samhällsinsatser satts in för att öka vaccinationsgraden på frivillig väg.

Lyftande av restriktionerna nu är ett vågspel, där vinstintresset tillåts styra, som riskerar leda till en ny våg av smitta och nya döda. En socialistisk covidpolitik skulle istället innebära en massiv satsning på sjukvården, inklusive på frivilliga vaccinationprogram, samt restriktioner som verkligen fungerar, och som inte inskränker demokratiska rättigheter.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!