Rusta vården – inte militären

Försvarsberedningens förslag innebär att militärbudgeten kommer att öka från att idag motsvara 2 procent av BNP till 2,65 procent av BNP år 2030, på bekostnad av välfärd och klimatet (Foto: Natalia Medina).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Efter att anslaget till militären har fördubblats sedan 2020, ska anslagen till det så kallade totalförsvaret öka med 211 miljarder kronor under de kommande åren. Det föreslår Försvarsberedningen i sin nya rapport. Pengarna ska bland annat gå till ett utökat luftvärn, fler värnpliktiga – från dagens 8 000 till 12 000 2032 – och ytterligare en brigad. Samtliga av riksdagens partier, inkluderat Vänsterpartiet, står bakom Försvarsberedningens förslag.
– Det viktiga för mig är att understryka den enighet som finns, sa Hans Wallmark (M), försvarsberedningens ordförande, när beredningens slutrapport presenterades den 26 april.

Försvarsberedningens förslag innebär att militärbudgeten kommer att öka från att idag motsvara 2 procent av BNP till 2,65 procent av BNP år 2030.
Det är Natointrädet som driver på denna historiska upprustning av militären och år 2030 ska anslaget till militären, enligt Försvarsberedningen, vara nära 53 miljarder kronor högre än idag.
”När satsningarna är på plats kommer Sverige att tillhöra Natoländernas övre skikt, och det är ingen liten sak”, skriver Göteborgs-Posten i en ledarkommentar och tillägger ”att det är både för lite och för långsamt. Försvaret måste få kosta”. Det är också signalen från den blåbruna regeringen. ”Jag utesluter inte att det kan behövas förstärkningar”, sa försvarsminister Pål Jonson i sin kommentar till Försvarsberedningens förslag.

Den militära upprustningen sker på välfärdens bekostnad. Samtidigt som anslagen till militären och krigsberedskapen är på väg att bli statsbudgetens största utgiftspost förvärras välfärdskrisen och underskotten, i särskilt vården, växer i en förfärande snabb takt. Region Skåne är exempelvis på väg mot ett underskott på 5 miljarder kronor i år, vilket högerstyret i regionen hävdar beror på att ”vården kostar för mycket”.
– Det är sjukhusen som fortsätter att dra över sina budgetar, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen, till P4 Malmöhus efter att ha bantat sjukhusens budgetar och samtidigt beordrat nya vårdnedskärningar.
Det förväntade underskottet i Region Skåne i år motsvarar en halv månads militärutgifter.
Medan vården drabbas av nedskärningar och personalneddragingar ska marinen få ”mer personal så det kan bli dubbla besättningar på fartygen” samt exempelvis två nya ubåtar till en kostnad av 14 miljarder kronor, en summa som är nästan lika stor som den som har budgeterats till hälso- och sjukvården i Region Östergötland i år.

Natointrädet har också blivit ett vapen mot sjuksköterskornas krav på kortare arbetstid. ”Enligt Vårdförbundet kommer arbetsmiljö och arbetstider försämras med SKR:s krav om att frångå arbetstidslagen med hänvisning till Natomedlemskapet” (Vårdförbundets tidning Vårdfokus den 9 april).
Vänsterpartiets stöd till den militära upprustningen är ett svek mot den antimilitaristiska kampen och det motstånd som byggs underifrån mot DCA-avtalet (USA-baser i Sverige). Att Jonas Sjöstedt, en V:s kandidater i EU-valet, dessutom agerar så att detta svek följs av ett nytt – att partiet pausar kravet på kärnvapennedrustning – är hårresande i en tid när antalet kärnvapenstridsspetsar i världen blir fler och moderniseras och både Natomedlemskapet samt DCA-avtalet öppnar för kärnvapen på svenskt territorium.

Demonstrera med Socialistisk Alternativ på 1 maj:

• Rusta upp välfärden, inte militären.
• Organisera & ta kamp mot krigshets, militarism och USA-baser i Sverige.
• Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Omedelbar militär nedrustning och kärnvapenförbud.
• Bygg en massrörelse mot krig, terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!