Seattle fristad för aborter: Hur vanns kampen?

I juli vann tusentals aktivister och ungdomar i Seattle en avgörande seger i kampen för aborträtten – under ledning av den socialistiska stadsfullmäktigeledamoten Kshama Sawants kontor lyckades vi i vår kamp för att göra Seattle till den första abortskyddade staden i USA sedan Högsta domstolen upphävde Roe mot Wade.

BIA LACOMBE

Socialist Alternative ( ISA:s sympatisörer i USA)

Polisen i Seattle kommer nu att förbjudas att arrestera människor på grund av utestående häktningsorder som har att göra med antiabortlagar runt om i landet, och kommer också att hindras från att på annat sätt hjälpa till med utredningar av dessa fall. Personer med abortrelaterade arresteringsorder kommer att kunna bo i Seattle utan att utlämnas till den stat som försöker åtala dem.

”Lagar som kränker grundläggande kroppslig autonomi och kriminaliserar reproduktiv hälsovård är i grunden orättvisa, och vår rörelse kommer inte att tillåta att Seattle blir medskyldigt”, skrev Sawant i ett pressmeddelande och tillade att: ”Låt alla som hotas av drakoniska antiabortlagar komma till Seattle utan rädsla för åtal”!

Hela arbetarklassen har lidit ett allvarligt nederlag i och med att domen Roe mot Wade rivs upp. Tusentals kvinnor och hbtq+-personer, liksom abortvårdare och andra vårdanställda, kan tvingas fly från sina hemstater.

Genom att vinna denna lagstiftning har Seattles arbetare, ungdomar och socialister visat vad det innebär att vara solidarisk med arbetarklassen över stads- och delstatsgränser.

Men ännu viktigare är att en sådan lagstiftning skulle kunna få djupgående konsekvenser om den spreds i stor skala: om hälften av USA:s delstater antar liknande lagstiftning som vägrar att utlämna människor som bryter mot abortlagar i den andra hälften av delstaterna, kommer det att bli svårt att tillämpa abortförbudet.

Byron Sigcho-Lopez, rådman i Chicago, och Robin Wonsley, ledamot av Minneapolis stadsfullmäktige, Sawants kolleger i Democratic Socialists of America, planerar att driva på för att få till stånd en liknande lagstiftning som i Seattle. Vårt kontor har också haft ett nära samarbete med Supervisor (medlem av kommun eller regionstyret) Heidi M. Wegleitner i Dane County, Wisconsin, som solidariserade sig med vår kamp genom att skriva till Seattles stadsfullmäktige för att ge ett starkt stöd till vår lagstiftning.

Det breda stödet och uppståndelsen för vår lagstiftning om abortskyddet i Seattle var lika överväldigande som man kan förvänta sig av de många opinionsundersökningar i hela landet som visar på ett utbrett stöd för aborträtten. Mer än 5 500 personer skrev under vår namninsamling till stöd för lagstiftningen. På dagen för omröstningen i kommunfullmäktige vittnade 60 personer i offentliga kommentarer och krävde att fullmäktiges demokrater skulle rösta ”ja” utan att urvattna lagförslaget.

Många av namnunderskrifterna för abortskyddet samlades in av medlemmar i Socialist Alternative under Pride i Seattle i slutet av juni, där vi talade med tusentals hbtq+-personer från arbetarklassen om behovet av en enad massrörelse för att besegra högerns attacker mot abort, som i grunden är kopplade till de vidriga attackerna mot unga trans- och queerpersoner som vi ser över hela landet.

Socialist Alternatives medlemmar fortsatte att sätta upp bord nästan dagligen under hela juli månad, för att prata med så många arbetande människor som möjligt och få med dem i kampen.

På onlineversionen av vår namninsamling lämnade 850 personer kommentarer med personliga berättelser och ord av solidaritet, däribland hundratals fackföreningsmedlemmar. Många skrev att i abortfrågan i Washington har vi inte sett något ledarskap från det demokratiska partiet eller deras NGO-anslutna organisationer som Planned Parenthood och NARAL Pro-Choice, som inte organiserat en verklig kamp för att försvara aborträtten och som ännu en gång kapitulerat inför det demokratiska partiets ledarskap som de lovat att stå upp mot.

Republikanerna och högern har ägnat 50 år åt att organisera och förbereda detta totalangrepp på kvinnor och queerpersoner. Samtidigt har det demokratiska partiet ägnat 50 år åt att lova fullt skydd av aborträtten, för att sedan helt vägra att kämpa. Tragiskt nog kan detta nu läggas till den långa och växande listan över demokraternas brutna löften om Medicare for All (allmän och gratis sjukvård), en federal minimilön på 15 dollar per timme, en Green New Deal och mycket mer.

I samma ögonblick som de uttryckte ord av upprördhet över Högsta domstolens utslag försökte de demokratiska ledamöterna i stadsfullmäktige i Seattle att underminera vårt förslag till ny lagstiftning, bland annat försökte man att kraftigt urholka den klausul som nu ålägger Seattles polis att inte arrestera personer med abortrelaterade häktningsbeslut från andra delstater. Det enda skälet till att Demokraterna till sist backade från detta var det strålkastarljus som de hundratals arbetande människor som talade ut och Sawants kontor satte på dem.

Det är nu upp till sociala rörelser som leds av arbetare att försvara den grundläggande rätten till abort, och även att inse den viktigaste lärdomen från detta nederlag: Vi behöver ett nytt parti för arbetande människor som inte är knutet till företagen och miljardärerna. Vi behöver ett parti som är demokratiskt organiserat och vars valda representanter, som Kshama Sawant, endast uppbär en genomsnittlig arbetarlön och är ansvariga inför arbetande människor och de förtryckta.

Även när vi tvingar Demokraterna att stå på vår sida har vi inte råd att dra fel slutsatser. Demokraterna i fullmäktige har plötsligt försökt låta genuint progressiva efter att ha tvingats att rösta för vårt förslag, vilket visades av att de vid samma möte drev igenom en omröstning om att avskaffa det särskilda pandemipåslag på 4 dollar i timmen som har getts till lågavlönade handelsanställda i Seattle.

Vår namninsamling reste också det enormt populära kravet att höja den särskilda Amazonskatt, som vi har vunnit tidigare, för att finansiera gratis aborter för alla invånare och besökare i Seattle. Vi kommer att lägga fram den lagstiftningen i höst, som en del av våra krav på en ”folkets budget 2023”.

En vårdanställd som skrev under namninsamlingen underströk hur brådskande och viktigt det här nästa steget i kampen är och skrev: ”Vårt land står inför en kris och vi måste agera nu. Om vi inte ökar anslagen och resurserna för aborter kommer vi inte att vara förberedda när patienter som flyr från Idaho och andra röda (republikanska) delstater kommer att strömma in. Abortklinikerna i östra Washington är redan fulla, och det kommer bara att bli värre. Vi måste förbereda oss för att möta denna kris genom att omedelbart höja Amazonskatten.” ■

FAKTA: ROE MOT WADE

Högsta domstolens beslut i fallet Roe mot Wade 1973 fick en avgörande betydelse för aborträtten. Beslutet innebar att domstolen ansåg att rätten till abort är en del av rätten till privatliv som finns inskriven i den amerikanska grundlagen.

I juni i år rev högsta domstolen upp beslutet från 1973, vilket gör att en rad delstater nu har infört abortförbud eller kraftiga begränsningar av aborträtten.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!