Seger: 30 miljoner till upprustning av Hästa gård

Aktionsgruppen med Rafael Altez på knä och där bakom Louisa Mosqueira, Anita Karp, Mikael Garcia, Rosio Rincan och Michel Fujardo hoppas att Stockholm ska utveckla stadsodlingar i stil med Stadsnära Göteborg. Foto: Arne Johansson

När trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i förra veckan besökte Hästa gård och där meddelade att Stockholms stad i sin budget avsätter 30 miljoner kronor för att rusta upp gården var detta en stor framgång för den lokala aktivismen.

– Idag har vi nått en seger, säger Anita Karp, som både är en av de outtröttliga eldsjälarna i odlarföreningen Gulliga föreningen och vice ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd.

Offensiv har senast berättat hur lokala aktivister som har kallat sig Grönt Initiativ under nästan hela sommaren har genomfört en symbolisk ockupation av gården, som är ett av Europas största och kommunägda stadsnära jordbruk med 240 hektar mark, men som i flera år har legat i träda på Järvafältet.

Anita Karp hoppas nu att det medborgarförslag, som även Norra Järva Stadsdelsråd står bakom, och som har fått positiv respons av lokala politiker men som aldrig har lett till handling, nu ska ligga till grund för en dialog om hur gårdens resurser ska kunna användas. Vad som föreslås i medborgarförslaget är ”en strukturerad projektplan för utveckling av en urban ekoenhet vid Hästa gård som vilar på deltagardemokratiska och kooperativa styres- och samarbetsformer”.

Arne Johansson talar vid Hästa gård

– Det gäller nu att inte låta fler år gå under tiden som gårdens pampiga huvudbyggnad och fallfärdiga uthus rustas upp. Ett första steg vore att staden inleder en dialog med lokala föreningar och intresserade odlingsföreningar som arbetar ideellt eller i form av ekonomiska föreningar, säger Arne Johansson, aktiv i Norra Järva Stadsdelsråd och Rättvisepartiet Socialisterna (RS).

Sådana borde enligt medborgarförslaget ges möjlighet till lågkostnadsarrenden av bärkraftiga odlingsenheter (cirka två hektar vardera) under villkor att verksamheterna arbetar utifrån ekologiska, demokratiska och mångfaldsinriktade kriterier där lokalbefolkning har ett starkt inflytande i ett gemensamt utvecklingsråd med staden och stadsdelarna. Då Hästa gårds 240 hektar markytor är mycket stora kan detta utan problem samexistera med att även en viss djurhållning återupptas, samt att gården i framtiden även används för ett café och andra kulturella verksamheter.

Hästa gård skulle också i samarbete med forskare kunna bli ett centrum för utveckling av stadsbruk i hela Stockholm i stil med Stadsbruk Göteborg. Norra Järva Stadsdelsråd hoppas på en utveckling som ska engagera både ungdomar och äldre järvabor med jordbrukarbakgrund. Närodlade grönsaker skulle också som RS föreslår kunna kopplas samman med en utveckling av egna kök i Järvas skolor, förskolor och äldreboenden. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!