Seger för RS motioner: För klimatet, mot klass- och ohälsoklyftor

RS krigar i fullmäktige mot nedskärningspolitiker och får ibland igenom motioner. På bild protest i KF mot Framtidens skola (Foto: RS Luleå).

av Liv Shange Moyo // Artikel i Offensiv

Att föra fram ett socialistiskt alternativ i kommunfullmäktige handlar om att gjuta in hopp och mod i kamp för ett samhälle helt utan klyftor, förtryck och utsugning, men också om att visa på de konkreta steg som samhället skulle kunna ta idag för att till exempel bromsa klimatkrisen eller minska klass- och ohälsoklyftan. Om detta handlar två förslag som Rättvisepartiet Socialisterna (RS) nyligen har fått igenom i Luleå kommun.

För Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är platserna i kommunfullmäktige i Luleå framför allt ett sätt att visa på behovet av organisering och massprotester på arbetsplatser och gator, den kraft som kan förändra samhället i grunden.
Via fullmäktige kan vi också till exempel få information om eventuella nedskärningsplaner eller missförhållanden som vi kan föra upp i ljuset, och ge fler chansen att nås av vårt socialistiska alternativ.
Med två av 61 platser i fullmäktige röstas de flesta av våra förslag, som exempelvis politiker på arbetarlön, förstås ned – men det finns undantag! I september sa fullmäktige ja till RS motion (förslag) om att Luleå ska ta fram en handlingsplan för cirkulärt byggande. Även RS förslag om att införa ”meröppet” för att fler ska få chansen att röra på sig i kommunens idrottshallar har nyligen gått igenom.

Över 20 procent av Sveriges klimat­utsläpp orsakas av bygg- och fastighetsbranschen, och över 70 procent av materialen som används i byggnationer och renoveringar är nyproducerade. Omkring en tredjedel av landets avfallsmängder (exklusive gruvavfall) utgörs av bygg- och rivningsavfall, varav mycket egentligen skulle kunna återanvändas. Sverige som helhet förbrukar idag resurser som om det fanns mer än fyra jordklot.
I Luleå pågår eller planeras flera nya industriprojekt som säger sig vara en del av en ”grön omställning”.

Kommunen ska ha en handlingsplan för cirkulärt byggande, som en del av den omställning som hela samhället behöver.

Som vi skriver i motionen: ”Det kommer innebära att ett stort antal fastigheter behöver byggas och att befintligt bestånd behöver underhållas och renoveras. För att detta ska bli möjligt att genomföra på ett hållbart sätt måste det planeras nu.”
Motionen föreslår att kommunen ska ha en handlingsplan för cirkulärt byggande, som en del av den omställning som hela samhället behöver ”från en linjär till en cirkulär ekonomi” där resurser återbrukas och inte skadar natur och klimat.
Förslaget antogs enhälligt av kommunfullmäktige den 26 september. Resonemangen från tjänstepersonerna, kommunens förvaltningspersonal, angående förslaget gav positiva signaler. Bland annat tog de fasta på en tidigare avslagen motion från RS om att bygga nya Hertsöskolan som ett pilotprojekt för cirkulärt byggande, så i beslutet ingår att utse lämpliga pilotprojekt.

I Kultur- och fritidsnämnden har RS fått igenom ett nämndinitiativ om att göra kommunens idrottshallar mer tillgängliga genom att se över hur ett system för ”meröppet” skulle kunna se ut. ”Meröppet” finns, och fungerar bra, på kommunens bibliotek.
Det innebär att du med hjälp av en tagg kan komma in på biblioteket utanför ordinarie öppettider. RS tanke med meröppet på idrottshallar är framför allt att göra det lättare för fler unga och andra att idrotta, leka och röra på sig spontant och kravlöst.
Forskning visar att mer ”spontan­idrott” är jätteviktigt för att komma åt de växande klassklyftorna vad gäller idrott och ohälsa relaterad till fysisk inaktivitet.
RS har gett förslag på flera möjliga modeller som skulle kunna testas i liten skala, till exempel på några av de mindre idrottshallarna i anslutning till skolor (de hallar som är minst uppbokade idag).

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!