Seger i högsta instans

Goda nyheter för boende på Rönnbärsgården – återigen ett bevis för att kamp lönar sig!

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

En kamp som har pågått sedan 2015 är nu över. Vi boende på Rönnbärsgården i Dalen (södra Stockholm) har lyckats stoppa bygget av ett höghus på fotbollsplanen intill vårt hus. Högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt – gav Lokala Hyresgästföreningen Rönnbärsgården rätt. Beslutet går inte att överklaga.

Det är extremt svårt att vinna sådana här fall, så att vi lyckades känns helt överväldigande.
Vi har fört fram hur fotbollsplanen, som vid bygget skulle ha försvunnit, utgör en av endast två fotbollsplaner i stadsdelen som är en av Stockholms barntätaste. Vi har fört fram hur bygget skulle ha ändrat områdets utseendemässiga karaktär, tagit bort viktig natur samt ökat trafiken i ett redan väldigt trångt och trafikerat område.
Samt att bebyggelsen, som på det smalaste stället bara skulle vara 6,6 meter ifrån vårt hus, skulle skugglägga vår husfasad nästan dygnet runt och året om.

I domslutet skriver hovrätten:
”Mot denna bakgrund och med hänsyn till de intentioner för områdets planering och utformning som kommit till uttryck i planbeskrivningen för Dalenområdet – där solljusinflödet varit en viktig faktor – bedömer Mark- och miljööverdomstolen att effekterna i form av ökad skuggning och minskat solljusinsläpp innebär att betydande olägenheter uppstår. Kommunens beslut att anta detaljplanen ska därför upphävas.”
Rätten skriver också att i och med att de stoppar bygget på frågan om utformning och ljusinsläpp har de inte prövat de andra frågorna vi har tagit fram. Det betyder att de kanske hade gett oss rätt även i frågan där vi hänvisade till att barnkonventionen nu har blivit lag och att bygget skulle ha stridit mot barnens rätt att få sin åsikt hörd och deras möjligheter till motion.

Vårt viktigaste budskap är att det går att vinna, det är värt att kämpa. Hur har vi kämpat? Vi har skrivit långa inlagor med väldigt många, tydliga och faktabaserade argument från massa olika aspekter.
Men det är inte bara det. Vi har kämpat kollektivt med manifestationer, aktionsdagar på fotbollsplanen, namninsamlingar, expertutlåtanden, rekord i yttranden och så vidare – samt väldigt uthålligt. Vi gav aldrig upp, utan tog det till högsta instans.
En delseger i kampen var när hela Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ställde sig på vår sida (alltså mot exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden). Senare fick vi stöd även av skönhetsrådet och Stadsmuseet.

LH Rönnbärsgården har inte hunnit fira ännu, men kommer så klart att ordna en segerfest. Därefter går kampen vidare.
Lokalt vill vi verka för konstgräs på fotbollsplanen och att området rustas upp med behållare för sopsortering av matavfall. Vi tycker att staden ska bygga bostäderna på de alternativa byggplatser som vi har pekat ut, till exempel intill spåret bland villorna i Enskede.
Och vi hoppas att denna seger ger kraft till det starka folkliga engagemanget mot byggplanerna på Nytorpsgärdet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!