Skogsindustrin hotar vattnet

När Luleå kommun vill förbättra vattenkvalitén i Råneälven missar kommunen att ställa krav på skogsbruket som orsakar övergödning.

Skogsbolagens kalhyggen och dikningar bidrar till övergödning och grumligt vatten eftersom slam och tungmetaller når älvens vatten. Kalhyggen som går ända ner till vattenlinjen berör även bäckar och diken, ökar ljusinsläppet och näringsrika vatten slammar då igen. Skogen är som ett filter och filtrerar naturligt vattnet innan det når vattendragen. Luleå kommun kräver nu nya avlopp i Råneå för att minska utsläppen av näringsämnen, utan att ha tagit vattenprover i de berörda fastigheterna.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver att kommunen gör avgiftsfri provtagning av enskilda avlopp för att se om det behöver åtgärdas eller inte. Vi stödjer det medborgarförslag, som har fått stöd av över 400 personer, som kräver att avloppets funktion granskas, inte konstruktionen. Kommunen ska även utan kostnad ge råd om bästa åtgärd och ge stöd om flera hushåll vill gå samman för en gemensam VA-lösning. Vi kämpar också för ett hållbart naturnära skogsbruk, utan destruktiva kalhyggen, som både behåller livskraftiga ekosystem och samtidigt skapar fler hållbara jobb.■

Josef Esberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!