Skrota Migrationskommitténs förslag

Migrationskommittéens förslag på uppdrag av regeringen dryper av flyktingfientlighet och bör kastas i papperskorgen (Foto: Jonatan Svensson Glad / Flickr CC).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

I skuggan av coronapandemin pågår en utredning som ska se över Sveriges migrationspolitik. Utredningen tillsattes av regeringen hösten 2019 efter att riksdagspartierna hade haft inledande diskussioner om den framtida migrations- och flyktingpolitiken. 

Sedan länge har S-MP-regeringen med stöd av de borgerliga allianspartierna gradvis försämrat Sveriges flyktingpolitik. Gränskontroller, försämrad asylrätt, utvisningar av ensamkommande barn och ungdomar, inspärrning och inlåsning av utvisningsdömda under fängelseliknande former är några exempel på denna politik. Åtgärderna har varit påhejade av M, KD och SD som dessutom har krävt ännu hårdare tag.
Nu har riksdagens migrationskommitté lagt fram ett förslag som riksdagspartierna har fram till slutet av juli att förhandla och komma överens om.

Migrationskommittén föreslår till exempel att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel och att om permanent uppehållstillstånd eventuellt blir aktuellt ska det krävas att kunna språket, samhällskunskap och försörjningskrav.
Vidare föreslås att de tillfälliga uppehållstillstånden bara ska gälla i 3 år med möjlighet till förlängning. De som har fått beviljat uppehållstillstånd av humanitära skäl får ett uppehållstillstånd som gäller i 13 månader.
Alternativt skyddsbehövande och familjeåterförenade får direkt ett försörjningskrav på sig. I praktiken betyder detta: inget jobb – ingen familjeåterförening.
De som har fått avslag på sin asylansökan får inte göra en ny ansökan på 10 år. Här vill SD gå ännu längre och införa ett totalstopp för ny ansökan om asyl.

Vidare i förslagshögen finns möjlighet att övervaka flyktingar som ska utvisas med elektronisk fotboja och utökade rättigheter för polisen att kontrollera och övervaka invandrare. I praktiken REVA-lagen i ny tappning.
Skyldighet att bo på en viss plats om man ska utvisas återfinns också, vilket innebär att flyktingar kan komma att spärras in i vad som kan liknas vid fängelseläger.
Förslag finns också på att det varje år ska bestämmas hur många flyktingar som Sverige ska ta emot med det uttryckliga målet att antalet ska minskas.
M, SD och L vill dessutom få med sitt krav på att försörjningskravet även ska gälla flyktingar från krigets Syrien. 
SD:s Jonas Andersson säger att man är nöjd med förslaget från Migrationskommittén. ”I princip allt finns i vår politik”, säger han.
Något som inte finns med i utredningens förslag, men som diskuterats i samband med diskussioner om en EU-gemensam flyktingpolitik, är förslaget om att alla flyktingar som flyr till Europa ska samlas ihop i flyktingläger utanför EU:s gräns och söka asyl därifrån. S, M, L, KD, C och SD har vid flera tillfällen ställt sig positiva till detta förslag.

Innehållet i förslaget är ytterligare bevis på att Sveriges flyktingpolitik vrids alltmer åt höger och blir allt hårdare. Förslagen innebär också ett ytterligare steg mot en EU-gemensam restriktivare migrationspolitik. 
Nu måste alla krafter mobiliseras. Attackerna på flyktingar och invandrare måste slås tillbaka. Alla som kallar sig socialister, intresseorganisationer som säger sig stå för en generös flyktingpolitik, fackföreningar och alla andra som vill bekämpa högerpolitiken måste göra allt för att utredningen skrotas omedelbart.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
• Skrota Migrationskommitténs förslag.
• Återinför permanenta uppehållstillstånd.
• Återinför asylrätten.
• Stoppa alla utvisningar omedelbart.
• Öppna flyktingförvaren nu.
• Nej till Fort Europa – riv EU:s flyktingmurar.
• Kamp mot rasism och högerpolitik – för ett nytt socialistiskt arbetarparti.

LÄS OCKSÅ:

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!