”Sluta skjut” – ett program mot våldet

I Rättvisepartiet Socialisternas program mot gängkriminalitet, våld och otrygghet finns krav på fler fältassistenter, fysiska trygghetsåtgärder, mer resurser till socialtjänsten, trygghetsvärdar med mera. Foto: Robert Bielecki

Rättvisepartiet Socialisternas förslag mot de kriminella gängen i Haninge får spridning.

I oktober förra året lämnade Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna in ett förslag till Haninge kommun om att införa ”Sluta skjut” i Haninge – ett gruppinterventionsprogram riktat mot de kriminella gängen som bygger på ett samarbete mellan socialarbetare, kriminalvården, polisen och andra myndigheter.
”Sluta skjut” startade i Malmö som ett pilotprogram 2018. Programmet består av flera delar, exempelvis att kontakta och pressa gängmedlemmar under arrangerade möten om vad som väntar dem om våldet fortsätter, att ordna konfrontationer mellan gängmedlemmar och brottsoffer, anhöriga samt representanter från områdets föreningsliv samt att erbjuda en väg ut ur gänglivet genom avhopparverksamhet.

Antalet gängkriminella i Stockholm som vill hoppa av har fyrdubblats på bara ett år enligt polisen. Många ångrar sina tidigare val samt lever med ständig stress och ångest. Att bli förälder är en av orsakerna till att vilja försöka hitta en väg ut.
Men att hoppa av är något som är förenat med otaliga hinder och problem – och en hotbild. Avhopparverksamhet måste inkludera flytt till annan ort, skyddad identitet samt hjälp till jobb- och utbildningsvägar. Oftast behövs också psykologhjälp och insatser för de diagnoser de tidigare varken har fått utredda eller hjälp med.
De som vill hoppa av skriver under ett avtal om att inte begå brott, inte missbruka och inte ha kontakt med sina gamla nätverk.

Rättvisepartiet Socialisterna har drivit kampanjer för trygghetsåtgärder sedan partiet valdes in i kommunfullmäktige 2006. Som ett resultat av partiets trygghetskampanj 2017-2018 beslutade kommunstyret att genomföra partiets krav på att anställa fältassistenter; och 2019 genomfördes ännu en trygghetskampanj som svar på kriminellas utpressning och hot mot en frisörsalong i Jordbro centrum.
RS möten och diskussioner med boende, föreningsliv, lärare och socialarbetare lade grunden för att resa kravet på ”Sluta skjut” såväl som andra punkter.
I oktober förra året lämnade Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna in ett medborgarförslag om att införa ”Sluta skjut” i Haninge. Det tagit skruv. När lokaltidningen Mitt i Haninge i april i år frågade partierna i Haninge om ”Sluta skjut” borde införas i kommunen svarade hela fem partier (S, C, M, V och MP) att de är positiva.
Innan medborgarförslaget var det utöver Rättvisepartiet Socialisterna bara V som talade om ”Sluta skjut” – som då förordade att regeringen borde ”ge Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att ta fram en plan för att sprida ’Sluta skjut’ till hela landet”.

I RS 14-punktsprogram mot gängkriminalitet, våld och otrygghet finns även krav på fler fältassistenter, fysiska trygghetsåtgärder, mer resurser till socialtjänsten och att det ska anställas trygghetsvärdar till lokala centrum, pendelstationer med mera. Men det räcker inte med att bekämpa symptomen på problemen – förändringen som behövs måste vara grundläggande. Därför lägger Rättvisepartiet Socialisternas program ett stort fokus på trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer samt ekonomisk och social trygghet. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!