Socialism ett måste för klimatet

RS/ISA:s block under demonstrationen den 3 juni under Stockholm+50 – livlig, energifylld, dynamisk och socialistisk! (Foto: Natalia Medina)

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Den 2-3 juni ägde FN:s klimattoppmöte Stockholm+50 rum, för att uppmärksamma att det var 50 år sedan det första klimattoppmötet hölls i Stockholm. Det blev som väntat en etablissemangets ryggdunkarfest utan konkreta åtgärder och knappt ens ord om vad man bör göra för klimatet. Men Rättvisepartiet Socialisterna och vår internationella organisation International Socialist Alternative hade ett suveränt ingripande som visade vad som behövs och vilken slags kamp som krävs.

Verkligheten vi genomlider visar allt tydligare för allt fler hur det kapitalistiska systemet, där precis allting offras på profitens altare, för oss mot klimatruinens brant och rakt utför den. Den biologiska mångfalden är ett offer (läs mer om det på sid 12).
Och i höstas varnade forskare på Stockholm Resilience Center för att 5 av 16 tippunkter och tröskeleffekter för klimatet redan kan ha passerats (som om de överskrids blir irreversibla, omöjliga att vända).
Det handlar om koralldöd på grund av varmare hav, tinande permafrost på tundran, att havsströmmar förändras i Labradorhavet utanför Grönland, och att isarna på både Grönland som Västantarktis smälter.
Den globala uppvärmningen rusar mot oemotsvarade nivåer som får katastrofala konsekvenser: stigande havsnivåer, allt värre extrema väderfenomen (torka, översvämningar, tropiska orkaner och så vidare), utslagna skördar och matproduktion, miljontals nya klimatflyktingar per år med mera.
Den globala uppvärmningen beräknas uppgå till 1,15 grader Celsius just nu, och då utsläppen fortsätter samt den miljökatastrofala politiken får allt fler gröna ljus är det bråttom att ställa om till ett verkligt grönt och hållbart system – som innebär ett socialistiskt system.

Att RS/ISA kunde ha ett starkt ingripande under Stockholm+50 var viktigt. Inte bara för klimatkampen och genom att visa vad för slags politik och kamp som behövs, utan även för att ge varandra en rejäl moralboost och stärka vårt arbete internationellt. Offensiv skrev efter klimatkampsveckan att:
”Medlemmar från våra syskonpartier runt om i världen har kampanjat i Stockholm i tre dagar; vi har deltagit i två demonstrationer samt hållit ett öppet möte om socialistisk klimatkamp. Ett fantastiskt, lärorikt och viktigt ingripande i klimatkampen har stärkt våra organisationer och kampen för ekologisk och mänsklig frihet.”
Veckorna och månaderna efter var det många av våra kamrater som fortfarande kände lyftet av att ha deltagit under veckan, såväl de i Sverige som internationellt, och att erfarenheterna från Stockholm har varit till stor hjälp i bygget av de revolutionära socialistiska krafterna i sina egna sektioner.

Under de två demonstrationerna den 1 och 3 juni kunde vår organisation visa hur vi skiljer ut oss; vi är både aktiva på gatorna och har en allomfattande politik och ett program för hur en socialistisk förändring kan genomföras. Vi skrev:
”Rättvisepartiet Socialisterna och International Socialist Alternative spelade en viktig roll i mobiliseringen till dessa demonstrationer samt för att ge liv och energi till protesterna. Med talkörer, plakat, banderoller, energiska diskussioner och ett socialistiskt program spelade vi en viktig roll under veckans klimatkamp.
På Fridays For Futures klimatstrejk den 3 juni anordnade vi en timme innan demonstrationen vår egen speakers corner, med talare från hela världen som berättade om behovet av en aktiv klimatkamp samt nödvändigheten av att knyta samman arbetarkampen med klimatrörelsen.
Tusentals deltog i själva demonstrationen, där vi i RS och ISA som hade ett stort block på omkring 150 främst ungdomar som sprudlade av klimataktivistisk energi och kraftfulla talkörer.
Bland annat skanderades ’Climate change is at the door, all the rich against the poor’ och ’They want climate change, we want system change’.”

Vilka utsikter finns för klimatkampen under nästa år? I Sverige kommer sannolikt gruvkampen att fortsätta vara en viktig kamparena. Den nya SD-styrda blåbruna regeringen har inga planer på att stoppa inskränkningen av urfolkens rättigheter eller starten av nya, miljöskadliga gruvprojekt. Strider likt den i Gallók kommer att bli än mer intensiva och omfattande.
Kärnkraft kan vara en annan fråga det blåser till strid om, då kärnkraftsvurmen har nått en oemotsvarad nivå. Kärnkraft är som bekant varken grön, tillförlitlig, billig, snabb att bygga eller säker.
Globalt kommer vi att se stora strider kopplade till klimatet: För mat, trygghet, asyl och rättvisa. Klimatfrågan kan inte frikopplas från de andra akuta frågorna och problemen vi står inför, som krig, det kalla kriget mellan USA-Kina, ekonomisk kris, inflation med mera.
Oavsett vad är en sak säker: utan kamp för ett systemskifte, där miljörörelsen krokar arm med arbetarrörelsen och antar ett antikapitalistiskt, socialistiskt program, kommer makthavarna fortsatt ta oss mot en outhärdlig framtid. RS/ISA bygger de styrkor och den kamp som kan förändra situationen och få till stånd ett samhälle där behoven styr, för en grön omställning i samklang med naturen.

RS/OFFENSIVS PROGRAM FÖR EN GRÖN OMSTÄLLNING
• Övertagande av de största jordbruken, agro­kemiföretagen och livsmedelsindustrierna under demokratisk kontroll för en hållbar, ekologisk och säker matproduktion. Det behövs globala och lokala planer för nära och småskalig matproduktion utan långa transporter och djurplågeri.
• Massiv satsning på statliga miljö- och hälsoinspektörer. Djurrättsorganisationer ska ha rätt att besöka företag som föder upp djur för att kontrollera att djuren har det bra.
• Påbörja en omställning från dagens överproduktion av animalier till vegetabilier.
• Överta de privata skogsbolagens skogsinnehav och ställ Sveaskog under demokratisk kontroll. Totalförbud mot trakt- och kalhyggesbruk – inför ekosystembaserat skogsbruk.
• Plan för massiv utökning av naturreservat i samråd med lokalbefolkning, fack, samebyar och miljöorganisationer.
• Skogar, fjäll och skärgårdsnatur måste fredas från storskalig vindkraftsutbyggnad och andra stora exploateringar. Stärk strandskyddet.
• Stopp för privata och utländska gruvbolag och stopp för nya gruvexploateringar. Ställ om till återbruk av mineraler och anpassa mineralproduktionen efter verkliga behov istället för lyxkonsumtion och ”slit-och-släng”.
• Ekosocialt bostadsbyggande och renoveringar: billiga och allmännyttiga hyresrätter i trä och återvunnet byggmaterial med fokus på passiv- eller lågenergihus med en maximalt effektiv energihushållning.
• Ställ om från privatbilism till gemensamt ägd och avgiftsfri kollektivtrafik samt bilpoolning i städerna och fossilfria bränslen till bilar där de fortfarande behövs på landsbygden.
• Grön omställning till planerade och samordnade transporter (från väg till spår) och distribution av varor, energi, service och tjänster för att massivt minska utsläppen av växthusgaser.
• Bort med handeln med utsläppsrätter. Omställningen måste ske genom demokratisk planering och arbetarkontroll: lokalt, nationellt och internationellt samt branschvist.
• Ratificera ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter.
• Omedelbart övertagande av fossilindustrin i gemensam ägo för planerad nedstängning och omställning till utsläppsfria och samhällsnyttig verksamhet. Kortsiktiga och ej hållbara jobb inom vapenindustri, reklamindustri, tillverkningsindustrin med mera måste ersättas av nya hållbara jobb inom återvinning, återbruk, klimatanpassning och välfärd.
• Avveckla kärnkraften som en del av en plan för en cirkulär samhällsekonomi där resurser återanvänds och all energi är förnybar.
• Förstatliga banker, storföretag, världens energibolag och så vidare under demokratisk kontroll och styre underifrån för att frigöra världens resurser till att tillmötesgå verkliga behov för människa, klimat och djur.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!