Stoppa EU:s nya pakt mot flyktingar– riv Fort Europas dödliga murar

För att hindra flyktingar från att nå Europa tar EU hjälp av auktoritära regimer och despoter som har fått miljarder euro i stöd plus vapen för att vakta Fort Europa (Foto: Mstyslav Chernov, CC BY-SA 4.0).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

EU:s nya migrationspakt bygger nya och högre flyktingmurar. Migrationspakten innebär en ytterligare inskränkning av asylrätten och att fler kan direktavvisas.

Den nya migrationspakten, som slöts i december, innebär ”ökad kontroll vid EU:s yttre gräns, med snabb screening för att identifiera vilka migranter som inte har skyddsskäl, och ett snabbare återvändande av dem. Pakten, i kombination med vår nationella migrationspolitik, innebär lägre invandring till Sverige”, enligt EU-parlamentarikern Tomas Tobé (M) i Dagens Nyheter den 20 december.
Pakten ger också medlemsländer en möjlighet att köpa sig fria från den omfördelning av de som anses ha asylskäl, minst 30 000 personer varje år, som ska ske bland EU:s 27 medlemsländer.
”Prislappen är (enligt tidigare förslag) satt till 20 000 euro (cirka 230 000 kronor). För svensk del betyder det att Sverige kan betala 18 miljoner euro, 210 miljoner kronor med dagens växelkurs, för att inte behöva ta emot en enda omfördelad asylsökande” (Dagens Nyheter den 8 juni 2023). EU-politiken avhumaniserar människor på flykt och reducerar dem till en handelsvara.

Såväl de blåbruna partierna som Socialdemokraterna står bakom den flyktingfientliga pakten som även sätter barnfamiljer i särskilda center (förvar) vid EU:s gränser i väntan på att snabbt utvisas.
– Den överenskommelse som nåtts (migrationspakten) är historiskt dålig. Det är uppenbart att majoriteten av lagstiftarna prioriterade att stänga gränserna, inte att skydda människor, inklusive familjer och barn som flyr från våld, konflikter, hunger och död när de söker skydd i Europa, sa Willy Bergogné, Rädda Barnens Europachef, i en kommentar den 20 december.
Paktens syfte är att hindra allt fler från att söka skydd och asyl i Europa, trots att rekordmånga människor i världen är på flykt. 110 miljoner människor var på flykt i maj 2023, dubbelt så många som för tio år sedan. De fattigaste länderna hyser merparten av världens flyktingar.
”Samtidigt stärker överenskommelsen EU:s beroende av stater utanför EU:s gränser, med utgångspunkt i de senaste avtalen med Albanien, Libyen, Tunisien och Turkiet. Istället för att investera i ett värdigt mottagande inom EU och skapa säkra och reguljära vägar för att göra det möjligt för människor att få skydd i Europa utan att behöva göra farliga resor, är detta ytterligare ett steg mot att externalisera gränskontrollen”, som Amnesty International kommenterade efter att pakten undertecknats.

För att hindra flyktingar från att nå Europa tar EU hjälp av en rad auktoritära regimer och despoter som har fått miljarder euro i stöd plus vapen för att vakta Fort Europas yttersta utposter. Den första att hyras in var Erdoğan och hans regim i Turkiet, som har fått närmare 5 miljarder euro (drygt 50 miljarder kronor) sedan uppgörelsen med EU 2016.
Den uppgörelsen innebar att den tidigare vanligaste vägen – östra Medelhavsvägen – till Europa stängdes och flyktingar tvingades till att söka andra längre och dödligare vägar. Den dödligaste och nu vanligaste flyktvägen är den centrala Medelhavsvägen eller Medelhavsrutten som dagligen skördade nästan sju flyktingars liv under 2023.
För att också stänga den och andra flyktvägar har EU-regeringarna utvidgat Fort Europa till Nordafrika, först till Libyen, som kontrolleras av olika krigsherrar och deras respektive miliser. En del av dessa miliser får nu pengar av EU för att stoppa flyktingbåtar till havs samtidigt som man berikar sig på människosmuggling och på att använda flyktingar som slavar. Allt görs med EU:s goda minne, övergreppen har länge varit kända.
”Våra team får ta del av fruktansvärda vittnesmål från migranter och flyktingar om våld och övergrepp i Libyen. Såväl säkerhetsstyrkor, miliser, smugglarnätverk och kriminella gäng utnyttjar dem. De medicinska tillstånd teamen ser är nästan uteslutande kopplade till de fasaväckande förhållanden i de överbelagda förvaren – löss, skabb och loppor grasserar och många intagna lider av undernäring och blir sjuka av dåligt vatten”, larmade Läkare Utan Gränser på nytt den 18 juli 2023.

Allt görs med EU:s goda minne, övergreppen har länge
varit kända.

Den överenskommelse som EU slöt med Tunisiens regering i juli ifjol och som gav den rasistiska och mer auktoritära regeringen 105 miljoner euro (över 1 miljard kronor) för att ”utöva gränskontroll” och ett lån som var tiodubbelt större har tjänat samma roll som uppgörelserna med Libyens miliser.
Med hjälp av EU-pengar har den tunisiska regeringen trappat upp sin rasism mot flyktingar och den del av befolkningen som identifierar sig som svarta (10-15 procent).
Sedan 2022 är Tunisien det land dit flest flyktingar söker sig för att försöka korsa Medelhavet, men i Tunisien fängslas flyktingar, tvångsdeporteras till grannländer och det har även dokumenterats att flyktingar lämnats i öknen för att dö. Jämsides med övergreppen mot flyktingar intensifierar regeringen sin rasism och skuldbeläggning av den svarta befolkningen.
Även Egyptens diktator al-Sisi får EU-pengar och kanonbåtar för att vakta Fort Europas gräns och stoppa flyktingar från såväl afrikanska länder som exempelvis Gaza.

Allt fler EU-länder står också i tur att ta efter det flyktingavtal som Italiens högerextrema regering har slutit med Albanien. Det avtalet innebär att Italien kommer att bygga två center i Albanien dit 36 000 flyktingar årligen ska kunna tvångsdeporteras.
Parallellt med att nya flyktingmurar byggs har EU gjort det till ett brott att rädda liv. Under 2023 stiftade EU-regeringarna nya lagar som kriminaliserar hjälp till flyktingar och som gör det allt svårare för hjälporganisationerna att rädda liv till havs. Det i sin tur bidrog till att Medelhavet förra året blev en grav för minst 2 797 människor på flykt undan fattigdom, förtryck, krig och klimatförändringar. Det är den högsta siffran sedan 2017.
Efter att Italiens regering i början av 2023 infört nya lagar som straffar organisationer som bedriver sök- och räddningsverksamhet på Medelhavet lade Tysklands S-ledda regering fram ett lagförslag som innebär att hjälp- och räddningsinsatser kan bestraffas med upp till 10 års fängelse.
I Sverige inkluderar den blåbruna regeringens paradigmskifte såväl en angiverilag som en bombmatta av åtgärder mot flyktingars rättigheter och för att driva människor ut ur landet.

EU:s migrationspakt genomsyras av blåbrun politik. Därför säger Socialistisk Alternativ och Offensiv:
• Stoppa EU:s nya pakt mot flyktingar och asylrätt.
• Riv Fort Europas dödliga murar och stängsel.
• Återinför asylrätten – permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening.
• Stoppa utvisningarna till krig och förtryck, och direktavvisningar vid gränserna.
• Säkra vägar till Europa för flyktingar. Riv upp EU:s återvändaravtal och samarbete med exempelvis Libyens miliser och Erdoğans regim. Stoppa militariseringen av flyktingpolitiken och kriminaliseringen av hjälp- och räddningsinsatser.
• Masskampanjer mot rasism och skuldbeläggning av flyktingar.
• Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad åt alla – låt storföretag, banker och rika betala.
• Global kamp mot imperialismens plundring – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!