Stora nedskärningar väntar för Sveriges kommuner och regioner

SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog menar i en artikel i Läkartidningen att SKR (Sveriges kommuner och regioner) står inför den värsta ekonomiska situationen sedan krisen på 1990-talet (Foto: Rickard L Eriksson).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

I skuggan av stigande inflation, höjda matpriser och hyror, skenande energipriser och höjda räntor varnar nu SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog i en artikel i Läkartidningen för att SKR (Sveriges kommuner och regioner) står inför den värsta ekonomiska situationen sedan krisen på 1990-talet.

SKR står inför stora utgiftsökningar i form av ökade kostnader för pensioner och löner för de anställda inom kommuner och regioner, samt att många regioner har tagit stora lån för att driva verksamheten. De räknar med att bara pensionskostnaderna kommer att öka med 25 miljarder kronor 2023 jämfört med 2022.
Med stigande räntor ökar också lånekostnaderna. Regioner som har särskilt stora lån och därmed stora räntekostnader är Region Stockholm och Region Skåne.
Med krav på budgetar som ska vara i balans och ökade kostnader kommer arbetsgivarna i SKR göra allt för att hålla tillbaka rättmätiga krav på lönekompensation för inflationen. Det betyder dessutom att takten och storleken på besparingar och nedskärningar kommer att öka. 
Det innebär större barngrupper i förskolan, fler elever i skolans klasser, neddragningar i äldreomsorgen, längre vårdköer, med mera. Personalbristen i sjukvård, skola och äldrevården kommer att bestå och öka. Kommunernas och regionernas besparingar kommer att innebära sämre arbetsmiljö och sämre patientsäkerhet.

Samtidigt som besparingarna och nedskärningarna slår allt hårdare mot välfärden kommer privatiseringarna inom välfärden att fortsätta. Skattepengar kommer att föras över till privata arbetsgivare. 
Med den blåbruna regeringen och blåbrunt styrda kommuner och regioner intensifieras attackerna på välfärden. Till exempel i Region Skåne, som efter valet styrs av en koalition bestående av M, KD och L med stöd av SD. Enligt Carl Johan Sonesson (M) kommer politiken med privata lösningar med exempelvis så kallat vårdval inom sjukvården att intensifieras.

SKR:s ekonomiska kris ska inte lösas med försämringar i välfärden eller usla löner och arbetsförhållanden för de anställda.
De skattemiljarder som har överförts från offentlig till privat verksamhet måste tas tillbaka. Alla privatiseringar måste upphöra och alla privatiseringsavtal rivas upp.
Den offentliga välfärden måste rustas upp. De anställda i kommuner och regioner måste kräva full lönekompensation för inflationen, fler anställda och anständiga arbetsförhållanden.
De anställda inom kommuner och regioner måste ta kamp och kräva att fackföreningarna också tar kamp mot högerpolitiken.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!