Stormöte i Husby: För en solidarisk bostadspolitik

Stormötet samlade argument, kraft och vilja för fortsatt bostadskamp (Foto: Arne Johansson).

Av Chris Budweg // Artikel i Offensiv

Torsdagen den 15 februari samlades ett hundratal människor på Järva Cafémöte i Folkets Husby för en bokpresentation av boken Kris i bostadsfrågan samt efterföljande diskussion. Mötet arrangerades av Norra Järva Stadsdelsråd, tre lokala hyresgästföreningar i Husby och Hyresgästföreningen Järva.

Bostadskrisen vi befinner oss påverkar hela samhället och även detta år väntas chockartade hyreshöjningar, som lär slå hårt mot Sveriges nästan 4 miljoner hyresgäster.
I denna kontext ger boken Kris i bostadsfrågan – för en solidarisk bostadspolitik, skriven av Forskarkollektivet Fundament, en historisk och ekonomisk genomgång som förklarar varför Sverige befinner sig i en bostadskris (längre recension i Offensiv # 1 590 den 8 februari).
Därefter ges förslag till vad som behöver ske för en omvändning av utvecklingen: forskarna betonar vikten av en bred enhetsfront bestående av hyresgästföreningar, socialister, fackföreningar och arbetare för att föra en offensiv rörelse. Det krävs ett systemskifte för en solidarisk bostadspolitik där en bostad faktiskt behandlas som den mänskliga rättighet som vår lagstiftning föreskriver.
Detta ska få kosta staten, som då också genom offentligt ägda byggbolag, utan oseriösa underaktörer, kan skapa ett hållbart bostadsbyggande, som tar hänsyn till miljö och arbetsvillkor – istället för vinsterna.

Efter en presentation av boken presenterade Arne Johansson Norra Järva Stadsdelsråds uttalande i frågan (läs uttalandet här ovanför).
Därefter öppnades det upp för inlägg, diskussion och frågor. Inlägg kom om statens hyckleri att beskriva bostaden som en rättighet, samtidigt som bostadsbyggandet är på historiskt låga nivåer. En deltagare påpekade Socialstyrelsens riktlinje om att varje barn ska ha ett eget rum, men att detta är långt ifrån den trångbodda realitet som råder för boende i arbetarförorter som i Järvaområdet.
Detta visar hur bostadsfrågan samspelar med så många andra samhällsfrågor. Dessutom visar detta på diskriminering i bostadsfrågan: hyresgäster har inte tillgång till rot- eller rutavdrag som bostadsägare har, och det är hyresgästerna som betalar nyproduktion genom höga hyror.

När frågan alltså väcktes om hur kamp ska drivas väckte en deltagare frågan om EU-valet, då svensk bostadslagstiftning delvis beror på EU-lagar. På lokal nivå krävs däremot enkel och tydlig mobilisering, menade en annan deltagare, samt tydliga krav kring de viktigaste frågorna, trångboddheten och hyreshöjningarna.
Sättet som ett organiserat motstånd drivs på måste dock också ändras, menade en deltagare; främst måste Hyresgästföreningen faktiskt verka för hyresgästerna. Därtill krävs det ett stärkande av folkbildningen och det kollektiva medvetandet om makt, kapital och marknad – Järva Cafémöte på Folkets Husby är ett bra exempel.

Kvällen blev både intressant och lärorik med en bra diskussion om hur kampen kan drivas vidare. Norra Järva Stadsdelsråds uttalande antogs enhälligt av mötesdeltagarna.
Det är tydligt att det krävs en bred rörelse som engagerar hyresgäster, arbetare, hyresgästföreningar och radikalare fackförbund. Boken Kris i bostadsfrågan kan hjälpa till med fakta och verka som modell, och finns även tillgänglig för gratis läsning online.

Uttalande: Kris i bostadsfrågan

Här följer Norra Järva Stadsdelsråds uttalande med anledning av boken Kris i bostadsfrågan, som antogs av mötet i Folkets Husby den 15 februari.

Bostaden ska vara en social rättighet, inte en handelsvara

Nya chockhöjda hyror, räntor och avgifter, allt värre trångboddhet och kollapsat bostadsbyggande som gör ett eget tryggt hem nästan oöverkomligt för våra unga vuxna innebär en ohållbar bostadskris. Trångboddhet och undergrävd hushållsekonomi försvårar också våra barns studier, undergräver deras framtidstro och ökar risken att några dras in i kriminalitet.

Som forskarna bakom boken Kris i bostadsfrågan visar har bostaden blivit en handelsvara och spekulationsobjekt för både fastighetsägare, kapitalplacerare och välbärgade privatpersoner. Sedan målet om allas rätt till en god bostad getts upp har den nyliberala bostadspolitiken blivit en hävstång för snabbt ökade ekonomiska klyftor och bostadssegregation.

Det behöver inte vara så. Som även SVT-serien om Sveriges historia visar var en social bostadspolitik med stöd av starka arbetar- och folkrörelser en central faktor i Fattigsveriges utrotning av bostadsnöden och förvandling till ett relativt jämlikt välfärdssamhälle underefterkrigstiden.

Vi behöver idag en radikal och kampvillig hyresgäströrelse som tillsammans med oss boende mobiliserar till strid på kniven mot hyreshöjningarna och som tillsammans med byggfacken och allt vad verklig arbetarrörelse borde vara också tar en ny historisk strid för att bostadsnöden byggs bort.

I motsats till fastighetsägarnas och byggbolagens krav på marknadshyror och bankernas hutlösa vinster på bostadslån kräver vi i stället en ny statlig, demokratisk och solidarisk bostadspolitik som också kan sänka framtidens hyror.

För allas rätt till en bra bostad vi har råd till vill vi se:

• att en ny vinstfri och hyresnormerande allmännytta återupprättas under demokratisk kontroll av de boende;

• att bostadsspekulationen stoppas och privatägda bostadsjättar kommunaliseras;

• att bankernas bolåneplundring stoppas och en prisreglering införs av bostadsrätterna;

• att mångmiljardrullningen till ränteavdrag, ROT- och RUT-subventioner av stora villor upphör;

• att bostadsbristen och trångboddheten byggs bort med en demokratisk planering för bra och

• klimatsmarta bostäder vi har råd med;

• att nya och renoverade bostäder byggs av offentliga byggbolag och lånefinansieras av en statlig bank;

• att vi tillsammans bygger en kämpande och demokratisk hyresgäströrelse i allians med byggfacken.

LÄS OCKSÅ:

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!