Strejkvarsel: ”Kampviljan är hög”

Jannis Konstantis, ordförande för Seko klubb 111, säger att ”Vi i förhandlingsdelegationen anser att strejken måste utlysas om Almega inte backar” (Foto: Natalia Medina).

av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

Just nu ligger ett varsel om strejk och andra stridsåtgärder för Sekos medlemmar inom spårtrafiken i Sverige. Om det inte skrivs ett nytt centralt kollektivavtal för branschen före den 11 maj kl 15.00 kommer 1 200 personer tas ut i strejk i tre etapper. Dessutom kommer det införas ett stopp på nyanställningar och en övertids- och mertidsblockad över hela avtalsområdet.

Offensiv har intervjuat Jannis Konstantis, ordförande för Seko klubb 111 som organiserar arbetare inom Stockholms tunnelbana. Han sitter också i förhandlingsdelegationen för branschorganisationen Seko Spårtrafik, som för närvarande förhandlar med Almega Tågföretagen.
– Det finns absolut ett stöd för stridsåtgärderna. Kampviljan är generellt sett hög inom hela spårtrafikbranschen.

Vilken eller vilka frågor har varit viktigast för anställda inom tunnelbanan och MTR i allmänhet sedan den förra avtalsrörelsen?
– Man måste skilja på de centrala och de lokala frågorna. En del frågor gäller för hela branschen, medan andra till exempel bara rör oss i tunnelbanan.
– De viktigaste frågorna inom avtalsförhandlingen för hela branschen är förbud mot ensamarbete på resandetåg, lagt schema ska gälla, fem fler lediga dagar per år samt reglering av arbetstider och löner för depåoperatörer, fordonsvårdare, klottersanerare, komfortoperatörer, lokalvårdare och stationsstädare inom spårtrafikbranschen.
– Frågan om förbud mot ensamarbete på resandetåg gäller inte oss i tunnelbanan, utan pendeltågen och övriga tåg i hela landet. Frågan om schema berör hela branschen, även oss, och samma sak gäller frågan om fler lediga dagar.
– Kraven som rör lokalvårdarnas villkor och löner är en fråga som i dagsläget inte direkt rör oss i tunnelbanan, då lokalvårdarna tillhör ett separat bolag inom MTR. Men i och med upphandlingen av tunnelbanan kan lokalvårdarna komma tillbaka till oss, alltså att de då ingår i samma företag igen.
– När det kommer till lokala krav för just tunnelbanan har vi inte tagit något beslut än. Men frågan om vilka krav vi ska ställa inför det lokala avtalet kommer att diskuteras på klubbens medlemsmöte på torsdag den 11 maj.

Hur anser du att Seko hanterar avtalskravet inget ensamarbete på resandetåg?
– Man måste skilja på förhandlingsdelegationen och deras krav, och Sekoledningens åsikter. Förbundsledningen prioriterar inte alltid samma saker som förhandlingsdelegationen, eller medlemmarna, vilket är lite olyckligt. Men vi i förhandlingsdelegationen har inte släppt kravet på dubbelbemanning på alla resandetåg.
– Kravet finns kvar i de centrala förhandlingarna, även nu när förhandlingar pågår med hjälp av medlare.

Inom MTR kommer både lokalvårdare och de som sköter tekniskt underhåll att tas ut i strejk den 11 maj. Kommer trafiken ens kunna hållas igång utan dem?
– Strejkvarslet för lokalvårdare och tekniker gäller främst pendeltågsdepån i Älvsjö. Effekterna av strejken bland lokalvårdare och tekniker beror på hur länge strejken håller på. En dag utan underhåll blir inte jättebesvärligt, men blir det flera dagar kommer det ha stor effekt.

Tror du att strejken kommer att genomföras, eller har ett kollektivavtal tecknats innan dess?
– Det är svårt att säga. Vår inställning från förhandlingsdelegationen är att strejken ska utlysas om vi inte får igenom våra krav. Men enligt Sekos stadgar är det förbundsstyrelsen som beslutar om en strejk ska utlysas eller inte, så det finns en risk att det inte blir av även om vi inte får igenom alla kraven.
– Men vi i förhandlingsdelegationen anser att strejken måste utlysas om Almega inte backar.


Strejk på Öresundstågen

”70 procent av lokförarna i Malmö kommer att tas ut i strejk på torsdag om strejken blir av”, berättar Daniel Abalo, ordförande för Seko Öresundstågen klubb 104 med 560 medlemmar (Foto: Susanne Nilsson / Flickr CC).

Sekos varslade strejk för bland annat lokförare från och med den 11 maj innebär att Öresundstågen påverkas. Det betyder att tågen som trafikerar sträckorna Göteborg-Köpenhamn-Helsingör, Kalmar-Malmö, Karlskrona-Malmö och Helsingborg-Malmö kan komma att stanna.
Seko har varslat om konflikt på grund av att Sekos medlemmar kräver stopp för senare schemaändringar än 14 dagar i förväg. Man kräver dessutom arbetstidsförkortningar som gör det möjligt att ha ett normalt privatliv.
Offensiv fick en intervju med Daniel Abalo, ordförande för Seko Öresundstågen klubb 104, med 560 medlemmar.

Hur förbereder ni er inför en eventuell strejk den 11 maj?
– Vi är väldigt väl förberedda. Vi kommer att ha öppet hus för våra medlemmar den 8 maj [innan denna tidning har kommit ut] dit medlemmarna kan komma för att få aktuell information om läget och få svar på de frågor om strejken som de kan ha. Vi är förberedda med strejkvakter och strejkvaktsscheman. 70 procent av lokförarna i Malmö kommer att tas ut i strejk på torsdag om strejken blir av.

Hur kan vi stödja er strejk och er kamp för bättre avtalsvillkor?
– Kom ner och träffa de strejkande, intervjua dem och skriv om strejken. Det är viktigt med ert stöd.
Samma uppmaning kommer från Max Åkerberg, vice ordförande i Seko Öresundstågen.
– Kom ner till oss och snacka, prata med strejkvakterna, sprid information till allmänheten om våra krav och om varför vi strejkar.

Den 15 och 18 maj kan strejken utvidgas till att också tågförarna på Pågatågen verkstadspersonal tas ut i strejk. Då kommer stora delar av kollektivtrafiken att stå stilla i Skåne.
Nu behövs allt stöd till strejken och till de krav som Seko ställer. Aktiv solidaritet från medlemmar i andra fackföreningar kan betyda att Seko vinner och får igenom sina krav gentemot arbetsgivaren Almega.
Anders Wemmert


”Att jobba 100 procent tar knäcken på en”

Offensiv har pratat med en varslad lokförare i Boden om strejken som, om inget avtal sluts, bryter ut den 11 maj.

Vad tycker du om strejken?
– Ja, det är ju viktiga frågor vi kämpar för. Jag känner ju själv att det nästan är omöjligt att jobba hundra procent, det tar knäcken på en. Vi ska jobba alla tider på dygnet och så vill de att vi ska ta på oss extra jobb också.
– En morgon ska man upp kl 03.00, nästa dag är det kl 8-21. Ibland får man sina 11 timmars dygnsvila mitt på dagen – kanske inte passar jättebra om en har familj till exempel.
– Nu vet jag till exempel inte hur jag ska jobba den närmaste tiden; jag har så kallade b-dagar som kan ändras ända fram till samma dag. Ibland har man många såna b-dagar på en månad, så nog känner man igen sig i problemet.

Får du gå ut i strejk?
– Jag skulle vilja strejka för våra krav. Vi är ju varslade i den tredje omgången, så vi får väl se om det har slutits något avtal innan dess; känns som att det är rätt stor risk för det. Hos oss är det dessutom sagt att vi inte ska strejka på tisdagar och onsdagar. Vet inte varför vi ska vara så snälla…

Vad tycker du om kravet på tågvärdar med säkerhetstjänst?
– Jag stöttar helt och fullt både lokförare och tågvärdar som protesterar. Jag har jobbat på persontåg där vi hade tågvärd och det behövdes verkligen. Både för praktiska problem som kan uppstå, om man får tekniska problem och måste lämna tåget, men också för att kommunicera med resenärerna. Tyvärr känns det dock som att Seko bara har nämnt den frågan i förbifarten i strejkvarslet.
Raymond Stokki

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!