Sudan: Strejker och gatuprotester mot kuppen

Bild från 2019 års masskamp som störtade Omar al-Bashirs 30 år långa diktatur. Militärkuppen är ett dråpslag mot Sudans massor, som modigt har formerat ett motstånd i form av strejker och blockader (Foto: CC).

av Offensivs redaktion

Militärkuppen i Sudan möter starkt motstånd i form av strejker och blockader. Fackliga organisationer tillsammans med andra oppositionella manar till generalstrejk för att stoppa kuppmakarna.

Det var i måndags som general Abdel Fattah al­Burhan, ordförande i landets styrande råd, meddelade att militären griper makten i Sudan. Undantagstillstånd infördes och övergångsstyret samt rege­ringen upplöstes. Premiärminister Abdalla Hamdok sattes i husarrest och ett antal oppositionella greps, samtidigt som militären tog kontroll över media samt strypte telefoni och internet.
Kuppmakarna hävdade att de ämnar behålla makten fram till mitten av 2023 då val ska genomföras. Men militärens syfte är att upprätta en ny diktatur och krossa den massrörelse som störtade Omar al-Bashirs 30 år långa diktatur på våren 2019 efter månader av heroisk kamp.

Efter att al-Bashir störtades skyndade de höga officererna, som fram till dess backade upp diktatorn, att bilda ett styrande råd och ge sken av att man var beredd att lämna ifrån sig makten. Men det dröjde inte länge innan bödlarna visade sitt rätta ansikte.
Den 3 juni 2019 gick säkerhetsstyrkor och den mördarmilis som går under namnet Rapid Support Forces (RSF) till våldsamt angrepp mot ett av revoltens huvudfästen – ett protestläger i huvudstaden Khartoum – och hundratals dödades eller skadades.
Massakern den 3 juni följdes av nya protester, bland annat i form av en miljonmarsch, och landet stod på randen till en ny generalstrejk. Inför utsikten av en upptrappad mass­kamp som skulle resa krav på genomgripande förändringar och ett definitivt slut på militärens makt såg sig generalerna tvungna att ta ett tillfälligt steg tillbaka. Förhandlingar inleddes med delar av oppositionen och en uppgörelse slöts om att makten ”skulle delas” fram till valet om fyra år.
Uppgörelsen, som stöddes av USA och andra utländska makter, syftade till att avleda och splittra den revolutionära kampen. Det var en lika farlig som onödig kompromiss. De löften som militären gav om ett framtida civilt styre var tomma löften som endast tjänade till att vinna tid för kuppförberedelser.

”På papperet kan det se ut som om militären nu är beredd att lämna ifrån sig makten. Men så länge militären ensamt har befälet över statens kärna – den reguljära armén, säkerhetstjänsten och miliserna – behåller de sin suveräna maktställning oavsett det styrande rådens sammansättning.
Ingen privilegierad grupp och maktelit ger frivilligt upp sin makt, rikedomar och ställning. Sudans militärer är inget undantag; landets historia hyser många tragiska exempel på revolutioner (1964-65 och 1985-86) som krossats i blod efter att massrörelsen låtit sig luras och försvagas av militärens tomma löften om demokrati”, kommenterade Offensiv den 18 juli 2019.

Militärens syfte är att upprätta en ny diktatur och krossa den massrörelse som störtade Omar al-Bashirs 30 år långa diktatur.

Militären var inte beredd att dela makten samtidigt som regeringen var oförmögen att attackera landets djupa kris, vilket resulterade i många protester och växande missnöje. Bristen på mat och bränsle kvarstod. Priserna fortsatte att öka samtidigt som subventionerna avskaffades, vilket var samma åtgärder som utlöst masskampen 2018. Inflationen, mycket som en följd av devalveringen i början av detta år, nådde en årstakt av över 400 procent i augusti.
Den övergång till civilt styre som utlovades blev aldrig genomförd och månaderna innan kuppen kantades av protester, men också av att militärens anhängare gick ut på gatorna.
Den 21 september i år genomfördes ett misslyckat kuppförsök, som de som nu har tagit makten ursäktade med att det hade provocerats fram av de som ”svartmålade de väpnade styrkorna”. Ett uttalande som inte kunde tolkas på annat sätt än ”att militären stod beredd att helt ta över”, vilket flera olika gräsrotsorganisationer varnade för och därför också manade till massaktioner samt bygget av barrikader.

Dagarna innan kuppen inleddes en ny miljonmarsch för demokrati och ett slut på militärens grepp om landet. ”Låt oss göra miljonmarschen till en aktion som avslutar partnerskapet i blod (mellan de militära och civila delarna av regeringen). Dra er inte tillbaka från gatorna förrän makten har överlämnats”, manade den fackliga centralorganisationen SPA, som spelat en dominerande roll i kampen 2018-19, i ett uttalande den 22 oktober.
Tre dagar senare grep militären makten, men möttes av omedelbara protester i form av strejker, demonstrationer och blockader som nu går vidare i en generalstrejk som kan utvecklas till ett uppror som slår tillbaka kuppen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!