Sunderby sjukhus: bristen på personal är ”katastrof”

”Patienterna blir kvar på våra bårar medan personalen försöker hitta en plats för dem. Så avlämningarna tar längre tid”, berättar ambulanssjuksköterskan Jenny Borsgård (Foto: Anders Alm).

av Liv Shange Moyo // Artikel i Offensiv

Personal på Sunderby sjukhus, Luleå, har de senaste veckorna återigen larmat om en ohållbar arbetssituation som påverkar patientsäkerheten. Bristen på personal överbelastar särskilt akuten, och ger upphov till såväl vårdskador som arbetsskador. Både sjuksköterskor och enhetschefer talar om behovet av satsningar på arbetsmiljö och löner.

Onsdagen den 8 februari larmade personal på akuten på Sunderby sjukhus media. Då var drygt 60 patienter inlagda på akuten. Sjuksköterskan Nadja Ståhl beskriver i en intervju med NorrMedia den senaste tidens belastning som ”katastrof”. Förutom att personalen tar skada av stress och ohållbara arbetstider betonar hon att vårdskador inte längre går att beskriva som ”risk”, utan är ett faktum.
”Varenda dag när det köar patienter är det någon som får vårdskador. Patienter har dött när de har legat i kö hos oss för att få komma vidare till en avdelning inom slutenvården.”

Den skriande bristen på personal på sjukhusets slutenvårdsavdelningar betyder att vårdplatser fattas, och att patienter inte kan slussas vidare från akutmottagningen. Många blir nu kvar på akuten i flera dagar enligt NorrMedia. Överbelastningen innebär också att akutmottagningen inte längre kan bedriva egentlig akutsjukvård, kommenterar enhetschef Christoffer Wennberg till NorrMedia.
Krisen på akuten spiller även över på ambulanssjukvården, berättar ambulanssjuksköterskan Jenny Borsgård för Offensiv.
– Dels är det ofta så att det finns ingenstans att sätta våra patienter när vi kommer in. De blir kvar på våra bårar och vi får vänta medan personalen försöker hitta en plats för dem. Så avlämningarna tar längre tid.
När Sunderbyn har ont om plats får ambulansen ibland direktiv att köra patienter med lägre prioritet till andra sjukhus i länet, till exempel Kalix (8,6 mil från Sunderbyn) eller Piteå (drygt sex mil från Sunderbyn).
– Vi har tre ambulanser i Luleå och om en åker på en sådan körning och det samtidigt blir ett traumalarm, som vi alltid ska åka två bilar på, så finns det ingen ledig ambulans kvar. Vi märker att det här påverkar, eftersom larmoperatörerna ibland försöker få oss att omprioritera redan innan vi är framme för att det är så många väntande, förklarar Jenny.
 
Sjuksköterskor på avdelning 61, specialiserad på gastro- och njursjukdomar, vittnar i ett NorrMedia-reportage om den ohållbara underbemanningen. Bara nio av avdelningens 15 sjukskötersketjänster respektive tio av 15 underskötersketjänster är besatta. Avdelningen har därför tvingats minska antalet vårdplatser från 14 till tio under veckorna. På helgerna är de nere på sex platser, på en sköterska.
”Vi håller på att jobba ihjäl oss”, säger Kajsa Hedlund och Sara Reimhagen vid avdelning 61 till NorrMedia. Medan Region Norrbotten ökade sitt beroende av inhyrd bemanningspersonal med ytterligare 50 procent det senaste året, och gjorde en vinst på nära 1,7 miljarder kronor, har de hållit bemanningsföretagen borta från avdelningen. De vill se en långsiktig lösning och tar upp Sjuksköterskeupprorets krav på 80 procents arbetstid med bibehållen lön.

På ett extrainsatt möte strax innan valet förra året beslutade regionfullmäktige om flera valfläsksosande satsningar, bland annat ett projekt på 1,4 miljoner kronor för att se över nya arbetstidsmodeller samt 95 miljoner kronor till ökade löner för sjuksköterskor och läkare.
Då var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kritiska till besluten. Anders Öberg (S) påpekade till VårdFokus att ”satsningarna” bleknar i jämförelse med tidigare neddragningar – till exempel minskade antalet ”medarbetare i vården i Region Norrbotten (…) med 530 personer” medan allt fler långtidssjukskrevs under mandatperioden då Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet styrde.
Öberg pekade då på regionens stora överskott och sa att S ville använda det till att lösa bemanningskrisen genom att satsa extra på primärvården samt återinföra Vårdnära Service (tjänster som innan de skars bort avlastade vårdpersonal med praktiska uppgifter) på Sunderby sjukhus.
Efter valet styr S och V igen och Anders Öberg är tillbaka som regionråd. Nu säger han till NorrMedia att ”Om det vore så att vi hade en buffert skulle man kunna göra saker, men vi har också haft en regionledning som redan tecknat in en del av det ekonomiska utrymme som funnits.”
Med undantag för åren 2018-­2022 har S, ofta med hjälp av V, även styrt Region Norrbotten sen 1934.

Dags för ett verkligt vårduppror att samla sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, läkare, och alla andra som arbetar i och behöver vården, till gemensamma protester?

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!