Svar på regeringens mörkläggning om marknadshyra

När både fastighetsägarna och Timbro hälsar regeringens och januaripartiernas direktiv med ”en känsla av optimism” är det dags att rusta till en rejäl strid (Foto: Natalia Medina).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

När regeringens och januaripartiernas utredning om fri hyressättning i nyproduktionen snart läggs fram, troligen lätt försenad den 3 juni, kommer både gräsrotskampanjen Nej till marknadshyra och Hyresgästföreningen att bemötas av ett väl förberett försök till mörkläggning från regeringen. 

I sin första partiledardebatt i SVT Agenda den 2 maj påstod Sveriges nya bostads- och segregationsminister Märta Stenevi:
– Det finns inga förslag om marknadshyror på den här regeringens bord, och det kommer inte att bli några förslag så länge jag är bostadsminister. 
Sant är att utredningen enligt sina direktiv begränsas till att enbart omfatta nyproduktionen, samtidigt som det är ett kvalificerat bedrägeri att påstå att detta inte slår igenom i det övriga hyresbeståndet. 
Redan dagens förhandlade ”presumtionshyror” vid nybyggnationer, som beslutades 2007, innebar att de förhandlingar som tidigare utgick från en bruksvärdebaserad jämförelse med likvärdiga hus ersattes av mera marknadsanpassade hyror. 
En annan logisk följd av ”fria” marknadspriser i nyproduktionen som också skulle pressa upp hyrorna ytterligare blir att kommunerna knappast kan fortsätta att som idag subventionera markpriserna.

Med dagens och de närmaste årens fortsatta extrema brist på bostäder påskyndas genomslaget för marknadshyror i hela beståndet ytterligare av två faktorer: 
• Redan innan juni månads utgång ska den så kallade hyreskommissionen som januaripartierna också enats om lägga fram förslag som kan påskynda höjda hyror i riktning mot marknadshyror även i det befintliga beståndet beroende på läge och standard. 
• Sist men inte minst görs inte ett smack åt att hyressättningen redan idag är fri för fastighetsägarna att sätta marknadshyror när ungefär lika många lägenheter i miljonprogramsområden som det byggs renoveras invändigt till påstådd nyproduktionsstandard när någon har flyttat ut (så kallade konceptrenoveringar). 

När både fastighetsägarna och Timbros bostadsforskare Fredrik Kopsch hälsar regeringens och januaripartiernas direktiv med ”en känsla av optimism” är det som Eva Lund, en av Stockholms gräsrotsaktivister i kampanjen Nej till marknadshyra, säger ”dags att hoppa upp ur soffan och ladda kanonerna, för nu är det krig”. 
Även om marknadshyror inte införs omedelbart i hela beståndet innebär Kazimir Åbergs utredning om ”fri hyressättning vid nyproduktion” en tippunkt i riktning mot hyreshöjningar med i snitt cirka 50 procent i Stockholm och Göteborg (drygt 3 000 kronor i höjd hyra för en tvåa på 58 kvm), och 30 procent i många andra städer, enligt de beräkningar som Ramböll har gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen. 

Att dagens bostadspolitik har havererat är fullständigt klart. Vinnarna på den extrema bostadsbrist som följt av den statliga bostadspolitikens avveckling ända sedan 1990-talet är redan idag banker, byggjättar och fastighetsägare. Hur mycket pengar som redan idag kan tjänas på dagens renoveringshyror i svenska miljonprogramsområden har redan all världens kapitalförvaltare upptäckt, som ägarna bakom de idag Vonoviaägda Hembla och Victoria Park. 
Att i detta läge föreslå steg mot fullt genomförda marknadshyror där det blir finansmarknaden som helt och hållet tar över är vettlöst.
Förlorarna är de som inte har pengar eller rika föräldrar. Det är dags att påminna om att boendekostnaderna för hyresgäster enligt SCB har ökat mer än dubbelt så mycket som konsumentprisindex (KPI), medan boendekostnaden i eget småhus bara har ökat hälften så mycket som KPI och mindre än en fjärdedel så mycket som för hyresgäster.

Vi måste avslöja fastighetsägarnas och regeringens mörkläggning av det verkliga läget. Kampen mot marknadshyra är bara den första ronden av vad som måste bli en kamp för en ny social bostadspolitik; bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara. 
Därför måste också den groteskt orättvisa beskattningen av hyresrätter jämfört med villor och bostadsrätter avskaffas och hyresrätter tvärtom gynnas så att alla därmed garanteras rätten till bra hyresbostäder till lägre hyror. 
Mot dagens ”marknadsmässiga allmännytta”, där till och med riskkapitalägda fastighetsjättar har släppts in som associerade medlemmar i paraplyorganisationen Sveriges allmännytta, måste kampen mot marknadshyra också leda till krav på en ny vinstfri och attraktiv allmännytta. Allmännyttiga bostadsbolag utan vinstkrav skulle bäst skötas av lokala bostadsråd av hyresgäster i varje stadsdel.

Även kampen för klimatet kräver en stadsplanering där hyresrätter prioriteras så att vi använder naturresurserna, infrastrukturen och marken på bästa sätt, minskar beroendet av bilen och erbjuder bästa möjliga sätt att bygga, bo och leva i balans med naturen. 
För detta krävs det i sin tur ett massivt och demokratiskt planerat program, utrustat med effektiva verktyg som lågräntelån genom statliga banker och statliga eller kommunala byggbolag och en ny vinstfri allmännytta som står under demokratisk kontroll av sina hyresgäster.
Kampen för att i tid förverkliga detta kräver ett socialistiskt systemskifte av makt och ägande av banker, byggbolag, bostadsbolag och andra nyckelföretag.


Därför protesterar vi:

Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion blir troligen klar den 3 juni och skickas därefter ut på en tre månader lång remiss, innan ett utkast till lag skickas ut på en lagrådsremiss. Hyreskommissionen med uppdrag att föreslå hur läge och standard ska få ökat genomslag i hyressättningen ska vara klar innan juni månads utgång. Åt den fria hyressättning för fastighetsägare som finns vid konceptrenoveringar av tomställda lägenheter görs inget.
Om utredningarnas direktiv genomförs kommer marknadshyror successivt att slå igenom i alla hyror. Marknadshyra betyder chockhöjda hyror i hela landet och i alla stadsdelar, mer ju större bostadsbristen är. 

Konsultföretaget Ramböll har räknat ut att hyrorna kan öka med 30-90 procent. Resultatet blir:
• Fattigdom. Hyresgäster förlorar vid 50 procents hyreshöjning 15 procent av sin disponibla inkomst efter hyra.
• Trångboddhet. Det enda sättet att få råd att bo är att bo trängre.
• Hemlöshet. Lågavlönade, studenter, nyanlända med flera kommer att ha ännu svårare att hitta någonstans att bo.
• Bostadssegregation. Bara rika kommer ha råd att bo i vissa områden.
• Samhället slits sönder, eftersom klyftor och sociala problem ökar. Pandemin har visat att det är skadligt för hela samhället med trångboddhet.
• Bara bostadsbolagens ägare tjänar på det. Men de gör redan idag stora vinster.
• Hyresrätten som boendeform hotas. Var ska alla som inte har råd med mångmiljonlån bo?

För att bemöta detta beslutade det femte stormötet i gräsrotskampanjen Nej till marknadshyra den 4 maj att genomföra en ny protestdag när utredningen läggs fram, preliminärt den 3 juni. 
Kampanjens första protestdag på 155 torg den 18 april bevisade att kampvilja växer i hela landet. 
Om vi inte redan har vunnit denna strid får vi ladda upp för massiva demonstrationer när riksdagen öppnar i september och coronarestriktionerna förhoppningsvis har lättats.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!