Marknadskaos bereder väg för Hot House Earth

Tinande permafrost läcker växthusgasen metangas och kan dessutom innehålla och frigöra potentiellt livsfarliga virus och bakterier som mjältbrand (Foto: Public Domain).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Klimatkrisen, mänsklighetens allvarligaste kris någonsin, kräver ett akut och omedelbart agerande. Särskilt nu, då forskare varnar för att det är farligt nära deras värsta scenario om en ”Hot House Earth” – vilket vore en otrolig katastrof för allt liv på planeten. Marknadskaos och kapitalets diktatur innebär dock stora hinder mot en nödvändig grön omställning.

En ”Hot House Earth” skulle innebära att jorden går in i ett permanent, växthusliknande tillstånd, som innefattar en temperaturökning på 2,7-3,1 grader över förindustriella nivåer och en havsnivå på mellan 10 och 60 meter över dagens.
Flera forskare varnar nu för att detta kan bli verklighet om utsläpps­kurvorna fortsätter som idag, och det finns få tecken på att kapitalismens vinstdrivna uppvärmning av planeten är på väg att upphöra. 
De löften och åtaganden som världens politiker och maktelit har utlovat är ofta inte bindande och ännu oftare otillräckliga för att svara upp till klimatbehoven. Mängden koldioxid i atmosfären fortsätter under tiden att stadigt öka.
I början av 2100-talet beräknas Nordafrika och Mellanöstern drabbas av extrema värmeböljor på över 56 grader under flera veckors tid, något som de benämner som ”ultraextrema värmeböljor”.
– Temperaturer på 60 grader kan inte uteslutas. Men även om man tar ett optimistiskt scenario så kommer det vara områden i regionen med värmeböljor kring 55 grader. Då ska man inte vara ute. Kroppen avdunstar så fort att man snabbt drabbas av uttorkning. Det är extremt farligt, säger Jos Lelieveld, klimatforskaren på Max Planck-institutet i Mainz som har lett forskningen, till SVT Nyheter den 4 maj.
Han spår vidare att detta kommer att leda till en ännu större mängd klimatflyktingar, eftersom det kommer drabba en halv miljard människor som bor i regionen och att väldigt få har tillgång till luftkonditionering eller ens rent vatten.

Inom klimatforskningen brukar man prata om så kallade ”tipping points”, tröskeleffekter som om och när de passeras är irreversibla. 15 stycken har identifierats, och nio av dem har börjat visa tecken på förändringar som nu kan vara bortom kontroll.
Många av dessa kan också innebära att de istället för att suga upp koldioxid läcker ut koldioxid och därmed accelererar den globala uppvärmningen än mer.
Bland dessa allvarliga förändringar återfinns exempelvis att Sibiriens permafrost har börjat tina. Utöver att den tinande permafrosten läcker metangas, som är en växthusgas 23 gånger kraftfullare än koldioxid, kan den också innehålla potentiellt livsfarliga virus och bakterier. Mjältbrand nämns som en av de sjukdomar som kan utlösas.
Även Västra Antarktis smälter, där 60 procent av allt färskvatten bundet i is återfinns och som kommer att innebära enorma havs­nivåhöjningar om den fortsätter smälta.

Avverkningen av Amazonas kan snart leda till att ännu en tippunkt passeras. Den mäktiga regnskogsdjungeln kan inom blott några decennier förvandlas till savann, och redan idag visar träden på så kallad värmestress.
Amazonas regnskogar är också värd för den så kallade ”floden i himlen”, ett kretslopp av vatten och fukt. Den förser större delen av kontinenten med regn och innebär att regnskogen själv producerar hälften av all sin nederbörd.
Men den är också hotad. Om 20-25 procent av regnskogen avverkas riskerar detta försvinna, och idag beräknas 15-17 procent av skogen vara avverkad. Istället för att binda 20 procent av all koldioxid i världen skulle den då börja frigöra koldioxid.

Det är uppenbart att det krävs en drastisk omställning av hela samhället och på alla nivåer.

Skogens roll för vårt klimat och i betydelsen för att binda koldioxid börjar bli allt tydligare. Enligt en forskningsstudie från Nature Climate Change i januari 2021, som World Research Institute rapporterade om, absorberade världens skogar ungefär dubbelt så mycket koldioxid som de släppte ut mellan 2001-2019.
”Med andra ord är skogarna en ’kolsänka’ som absorberar netto 7,6 miljarder ton koldioxid om året, 1,5 gånger mer än vad USA släpper ut årligen”, skriver de bland annat.
Det visar hur otroligt viktigt det är att hindra avverkningarna av planetens skogar och att den onödiga produktion som görs av trä idag omedelbart upphör. Den viktiga kampen som drevs för att skydda skogen i Norrbotten mot Sveaskogs avverkningsplaner förtjänade allt stöd, liksom andra lokala kampanjer för att rädda skogar och nyckelbiotoper från vinstplundring, och nya blockader och aktioner kommer att bli nödvändigt.
Av den skog som avverkas i Sverige beräknas omkring 10 procent gå till biobränsle, 20-30 procent till långlivade produkter (som bostadsbyggen) och uppemot 70 procent till kortlivade produkter (hygienartiklar, blöjor, med mera), enligt skogsbiologen Sebastian Kirppu. Det är ett klimatmässigt slöseri, då kortlivade produkter kan ersättas med hampa och rörflen samt förhindra kalhyggen, som ju lösgör stora mängder koldioxid.
Globalt skövlas omkring 10 miljoner hektar skog varje år. Ungefär hälften av skogen återplanteras. Nästan all avskogning – 95 procent – sker dock i de tropiska områdena, enligt Our World in Data.

Det talas idag knappt om att nå målet på under 1,5 graders uppvärmning. Och det kanske inte är så underligt. Enligt FN:s klimatpanels (IPCC) modeller från deras rapport Global Warming of 1,5 °C från 2018 måste utsläppen upphöra helt och hållet innan 2028 för att nå 1,5 grader. Och det är det nuvarande ekonomiska och politiska systemet vid namn kapitalismen helt oförmöget att klara av.
Och även om det skulle ske kraftfulla minskningar av utsläppen idag stannar växthusgaserna kvar i atmosfären under lång tid och fortsätter därmed att förändra klimatet. Forskare menar därför att det, utöver kraftiga minskningar av utsläppen och massiv utökning av kolsänkor som världens skog genom stora återplanteringsprogram, också kommer att krävas olika nya former av teknik som kan ta bort koldioxiden ur atmosfären.
Även om man inte ska förlita sig till att framtida teknologiska lösningar kanske kan ta bort en del koldioxid ur atmosfären, utan istället agera och kämpa för att snabbt stoppa rovdriften av hela ekosystemen, bör resurser och forskning dock läggas på att även hitta sådana lösningar.

Det är uppenbart att det krävs en drastisk omställning av hela samhället och på alla nivåer. Framför allt i hur och vad som produceras samt i vems intressen, men även i vad vi äter, hur vi reser, ja, alla aspekter av våra liv.
En grön och faktiskt effektiv omställning av denna magnitud kräver demokratisk socialism, då det krävs planering och samordning av världens alla resurser utifrån naturens, djurens och människors behov. Detta i motsats till dagens marknadskaos och hejdlösa jakt på ökade profiter, där jorden ses som outsinlig av den giriga kapitalistklassen.
För att uppnå detta krävs det en enad kamp från arbetarrörelsen, klimatrörelsen, fackligt aktiva, gräsrötter och av klassamhället förtryckta på global skala, som utrustas med det nödvändiga socialistiska programmet. För RS och ISA blir klimattoppmötet i Glasgow den 1-12 november nästa stora mobilisering för massiva protester mot det rådande förpestande systemet och dess förvaltande politiker.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!