Svensk Natomilitarism på högvarv

Alla kriser besvaras nu från makthavarna med mer till militär och polis. Det kommer dock bara fördjupa kriserna (Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Västimperialismens och Natos värsta krigsnation USA över allt oftare på svensk mark. En genomgång som Dagens Nyheter (DN) har gjort visar att amerikansk militär har övat på svensk mark över 20 gånger i år, mer än en gång varannan vecka. Samtidigt är landet snart med i krigsalliansen Nato, där Turkiets Erdoğan fortsatt kräver att Sverige ska ”utvisa terrorister”.

Den svenska militarismen går i raketfart, och lär gå in i ytterligare en högre växel med en blåbrun regering vid rodret. Alla riksdagens partier ställde sig redan i våras bakom förslaget om att två procent av Sveriges BNP ska gå till det så kallade ”försvaret”.
I dessa tider, med enorm inflation, accelererande klimatkris, allt värre urholkning av välfärden och chockhöjd styrränta som slår enormt hårt mot hushåll och låginkomsttagare, kan man tycka att det skulle dras ner på finansiering till död och förstörelse istället för att ”löntagare måste stå tillbaka” för att ”förhindra en förvärrad inflation”.
Hursomhelst finns inte detta på kartan när Socialdemokraterna, påhejad av de andra borgerliga och blåbruna partierna, odemokratiskt har dragit landet in i ett Natomedlemskap och spätt på lögnerna om att ”vi” ”måste” ha mer till polis, militär och statens hårda kärna. Detta ställs mot behoven hos – och tas från finansieringen till – välfärdens olika delar.

I DN:s reportage om de allt mer frekventa amerikanska militärövningarna på svensk mark skriver de att ”USA i år har ökat antalet militärer i Europa från 40 000 militärer till 100 000”, och fortsätter med att ge en skönmålande bild av ”vikten” och ”behovet” av dessa övningar.
Den amerikanske stabssergeanten Joseph Owen menar att ”jämfört med att vara i till exempel i Afghanistan är detta en helt fenomenal upplevelse för soldaterna och sjömännen”.
Och den amerikanske generalen Darryl Williams, som också är chef för USA:s armé i Europa och Afrika samt för Natoalliansens markstridskrafter, säger i reportaget att han ”förutser fler övningar med svensk trupp”.
Den svenske arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson fortsätter med att säga:
– Det är jätteviktigt att armén spelar en tydlig roll i Nato och att vi förstår vilken roll Williams har. Besöket är en bra väg in i USA, Nato och i armén.

Men för att Sverige ska bli fullvärdig medlem i Nato måste de gå den reaktionäre Erdoğan till mötes, som fortsatt kräver att kurdiska ”terrorister” ska utvisas. De klassas som terrorister av Erdoğan enbart på grund av att de är kurder. Och i den amerikanska public service-kanalen PBS säger han i en intervju den 20 september:
– Sverige har varit en vagga för terrorism. Och terroristerna har infiltrerat hela vägen in i deras parlament.
Det är hutlösa påståenden som i normalfall skulle möta avståndstaganden även från borgerliga politiker. Men när högerpolitikernas och krigshökarnas dröm om att gå med i Nato är så nära kommer inga fördömanden. Tystnaden är öronbedövande, som man brukar säga, men inte förvånande. Det enda nuvarande utrikesminister Ann Linde (S) har att säga till SVT nyheter den 20 september är:
– Det är naturligtvis fel och vi kommer att bli medlemmar i Nato. Vi är fullt beredda att arbeta mot terrorism. Vi fortsätter att uppfylla det avtalet vi har med Turkiet, Finland och Sverige.

Vad som ingår i det avtalet som undertecknades vid Natos toppmöte i Madrid de tre länderna emellan verkar dock ingen vara överens om. Turkiet säger sig ha blivit lovade utvisningar, medan Sverige säger att ”det är upp till rättssystemet”.
Erdoğans senaste utspel tros även vara ett sätt att utöva påtryckningar mot USA för att Turkiet ska få köpa amerikanska stridsflygplanet F-16, något som den amerikanska kongressen är starkt emot.
Oavsett visar Sveriges kryperi inför den diktatoriske och reaktionäre Erdoğan ännu en gång att allt prat om demokrati, fred och mänskliga rättigheter kan undantas om det tjänar Västimperialismens intressen.

I en annan DN-artikel den 22 september lyfts de ”tuffa kraven” på Sverige vid ett Natomedlemskap fram, där Sveriges åtaganden och ansvar vid ett medlemskap framhävs. Det mest intressanta är hur kontrollen över försvarspolitiken helt tas ur de svenska makthavarnas händer.
– Den stora krigsplanen görs av Nato, den kommer inte att göras i Sverige. Finland är en frontstat, det är inte Sverige. Det är ganska sannolikt att en stor del av de svenska stridskrafterna avdelas för försvaret av Finland, säger Tommy Åkesson vid Sveriges Natodelegation i Bryssel till DN.
DN skriver vidare: ”Andra Natoländer ställer i händelse av kris och krig i stort sett hela sitt nationella försvar under ledning av Natos befälhavare för Europa. För Sverige och Finland vore det en mycket stor förändring.”

Det finns inga militära eller nationella lösningar på alla de kriser som kapitalismen som system plågar världen med. Ekonomisk kris, pandemi, en skenande global uppvärmning och än mer vidgade klassklyftor är resultatet.
Satsningar på militär och en förstärkt våldsapparat från de imperialistiska blocken och dess medlemsländer löser ingenting och skapar allt annat än ”trygghet”, som Natoförespråkarna hävdar.
Revolter och protester från arbetare, ungdomar och förtryckta kommer oundvikligen att fortsätta globalt, oavsett hur mycket krigshets och skrämselpropaganda de rasistiska staterna piskar upp.
En nyckeluppgift nu för socialister är uppbygget av nya arbetarpartier med ett socialistiskt program som istället för militära profiter och död står för samarbete, fred och rättvisa internationellt.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!