Två år av pandemi: orättvisorna fortsätter

Vaccinklyftorna mellan rika och fattiga länder är enorm (Foto: UNICEF Ethiopia).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Två år efter att covid-19 bör­jade spridas och skapade en pandemi med mer än 5 miljoner döda och 250 miljoner smittade världen över har vi nu en fjärde våg. Den senaste varianten, omikron, sprider sig som en löpeld världen över.

World Health Organizations (WHO) chef i Europa, Hans Kluge, talar om en flodvåg av omikron som kommer att dränka sjuk- och hälsovården i Europa och att över 50 procent av Europas befolkning kommer att ha varit smittade inom två månader.
Precis som tidigare vågor visar även denna på den orättvisa i vaccinationer, sjuk- och hälsovård som pandemin blottlägger. Det kapitalistiska systemet månar om egna intressen, sätter läkemedelsbolagens vinster före sjukvård till alla och låter befolkningen i världens fattiga länder dö istället för att få tillgång till vacciner.
En rapport från organisationen Oxfam som publicerades den 21 december 2021 visar hur rika länder prioriteras framför fattigare. Exempelvis fick USA, EU och Storbritannien tillgång till mer vaccin under 6 veckor innan jul än vad alla länder i Afrika sammantaget fick under 1 år. Mellan den 11 november och den 21 december 2021 fick USA, EU och Storbritannien tilldelat sig 513 miljoner doser vaccin medan Afrikas länder fick tillgång till 500 miljoner doser under hela 2021!
Hade man distribuerat vaccin i samma takt till alla världens länder som man har gjort till Storbritannien skulle hela världens befolkning ha haft tillgång till vaccin i februari detta år.

Vidare kan man läsa i rapporten från Oxfam att med nuvarande tillverknings- och distributionstakt till Afrika kommer kontinentens invånare inte få tillgång till den första vaccindosen förrän tidigast i april 2023. Tydligare kan det inte visas att vinst går före hälsa för de privata läke­medelsbolagen.
Eftersom många människor i de fattiga länderna runt om i världen fortfarande inte har fått tillgång till vaccin eller fortfarande inte är vaccinerade ökar risken för nya och farligare mutationer av coronaviruset och ännu fler kommer att bli allvarligt sjuka och riskera att dö. Exempelvis hade endast drygt 8 procent av Afrikas befolkning blivit vaccinerade med två doser slutet av 2021.
De rika länderna som har utlovat vacciner till de fattiga länderna runt om i världen via Covvaxprogrammet har svikit sina löften. Hittills har man endast fått ut knappt 20 procent av de doser som har utlovats. Istället bunkrar EU och USA upp doser för eget bruk. Res­ten av världen lämnas åt sitt öde.

Anna Marriott, en av talespersonerna för Oxfam, satte i ett uttalande fingret på vad som krävs nu. Hon sade att de rika ländernas reger­ingar bär skulden för att blockera lösningarna för att ge hela jordens befolkning tillgång till vaccin och för att därmed förlänga pandemin.
Det som pandemin tydligt har visat och fortfarande visar är att det kapitalistiska systemet är oförmöget att lösa de problem som pandemin skapar och som systemet själv har skapat. Kapitalismen måste ersättas med ett annat system som inte sätter vinst före hälsa.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!