USA: Bygg en rörelse mot vinstjagande bostadsbolag

Medianinkomsten för hyresgäster i USA var hälften av inkomsten för egnahemsägare 2019, som dessutom oftare har osäkra anställningar (Foto: Diane Krauthamer / Flickr CC).

av Keely Mullen, Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer USA) // Artikel i Offensiv

”Jag känner mig helt enkelt som att jag håller på att drunkna”, berättade en hyresgäst i New York City för oss då tiden gick ut för det federala vräkningsmoratoriet. ”Jag är skyldig min hyresvärd tusentals dollar, och om jag inte hostar upp pengarna under de kommande två månaderna måste jag packa ihop och utrymma hela mitt bohag och hitta någon vän som låter mig sova på sin soffa. Det känns som utpressning eller något liknande.”

Biden och Demokraternas ledning lät det federala vräkningsmoratoriet löpa ut den 31 juli. Detta samtidigt som 6,5 miljoner amerikanska familjer ligger efter med hyran och att 3,5 miljoner individer löper en omedelbar vräkningsrisk.
Biden beklagade att hans händer var bakbundna och att endast kongressen har makt att agera för att skydda hyresgäster. Biden hänvisade, liksom han gjorde när han la skulden på ”senatsparlamentarikern” för blockeringen av minimilönen på 15 dollar i timmen, till domstolarna för att bortförklara sin oförmåga att avvärja en vräkningskris.
Represantanthusets Cori Bush svarade med en verkligt imponerande akt av solidaritet genom att protestsova på trappan till kongressbyggnaden ända till dess att Demokraternas ledare vidtog åtgärder för att förlänga vräkningsmoratoriet. 
Bostadsaktivister och andra i The Squad (en grupp kongressledamöter som tillhör Demokraternas vänster) anslöt sig till henne under en tre dygn långvarig ockupation som slutade med att Biden – genom folkhälsomyndigheten CDC – utfärdade en 60-dagarsförlängning av moratoriet i områden som drabbats hårt av den nya covidvågen.

Cori Bush visade genom att syna Bidens bluff på en viktig lärdom för arbetarklassaktivister: när vi använder makten i en rörelse som hävstång, snarare än att förlita oss på förhandlingar bakom lyckta dörrar, kan vi vinna.
Även om förlängningen med 60 dagar till vräkningsslutdatum utan tvekan var en lättnad för miljontals förändrar det inte grunden för den kris som hyresgäster står inför. 
Miljontals har stått under enorma ekonomiska påfrestningar under pandemin. Uteblivna löner och nya utgifter har, även om stimulanscheckarna och höjda a-kassor har mildrat slagen, ställt många arbetande människor utan tillräckliga inkomster för att täcka hyran. Även bara en månads utebliven hyresbetalning kan bli en långvarig ekonomisk börda och kan göra hyresgäster sårbara för hyresvärdars trakasserier.
Trots att delstaterna har fått 46 miljarder dollar i hyresstödpengar har endast 4,2 miljarder dollar nått hyresgästerna. Delstatsmyndigheterna har genomdrivit åtstramningsbudgetar i årtionden och var fullständigt oförberedda på ett krympande inflöde av kontanter. De måste upprätta en helt ny infrastruktur för att distribuera de federala pengarna och i många fall har de förlitat sig på privata utförare för att göra det. 
Fördelandet av hyresbidragen har fått utstå glapp, byråkratiskt krångel och en enormt hög barriär för vanligt folk att få tillgång till pengarna

Hyresgäster i många delstater har ombetts att tillhandahålla högar av dokumentation för att kunna kvalificera sig för hyresbidrag. Bostadsaktivister har rapporterat att de kommit över biståndsansökningar på upp till 45 sidor. Allt medan hyresvärdar har tillgripit maffiataktik för att sparka ut kämpande hyresgäster. 
Eric Dunn, direktör för rättstvister för Nationella bostadslagstiftningsprojektet, rapporterar om en dramatisk ökning från hyresvärdarnas sida att göra sig av med folk, inklusive genom att byta lås, avstängning av underhållsservice, inställelse av sophämtning och vägran att utföra reparationer. 
Man kan kanske tro att det är det värsta som sker, men det stämmer inte. När en hyresvärd väl har lyckats genomdriva en vräkning kan den registrerade vräkningen hemsöka den vräkta i åratal när denna försöker hitta en ny bostad. Många hyresvärdar förlitar sig på privata hyresgästkontrolltjänster för att täcka personalbrist och många av dessa tjänster filtrerar automatiskt bort alla ansökande som är registrerade som vräkta. 
Vad som har förvärrat det hela är att även om en hyresgäst lyckas få en ny bostad kan de snabbt bli oförmögna att betala vad det kostar då hyrorna skjuter i höjden. Hyrorna ökade med 9,2 procent under den första halvan av 2021 – tre gånger högre än prisökningarna. 

Bostadskrisen fanns långt innan covid avslöjade hur djupt rötan går. 

Förlängningen av vräkningsmoratoriet med 60 dagar är välkommet, men i likhet med de flesta etablissemangserbjudandena möblerar det bara om arrangemanget. Vi behöver en omfattande bostadsreform och i slutänden ett slut på det vinstdrivna bostadsmarknadssystemet för att kunna erbjuda en bestående lättnad för arbetande människor.
Bostadskrisen fanns långt innan covid avslöjade hur djupt rötan går. Hyreskostnader utgör mer än en tredjedel av levnadskostnaderna för hushållen i USA och de tenderar att vara fråga om yngre, fattigare och mer etniskt diversifierade än bostadsägarna. Medianinkomsten för hyresgäster var hälften av inkomsten för egnahemsägare 2019, vilket innebär att de mindre sannolikt har besparingar och oftare har jobb med osäkra anställningar. 
Den stora majoriteten av hyresbostäderna i USA är privatägda och vinstdrivna. Även den hyresbostadssektor som ligger ”under marknadsnivå” för låginkomsttagare är i överväldigande hög grad dominerad av privata icke-vinstdrivande eller privata vinstdrivande hyresvärdar. 

Enligt en studie gjord på Johns Hopkins universitetet, Färre aktörer, färre hem, har en ökad konsolidering av fastighetsindustrin ägt rum under de år som har gått efter den stora recessionen, med ett fåtal stora firmor som äger en ökande andel hyresfastigheter. Detta har skapat en väldigt flyktig situation för vanligt folk. 
Dessa firmor kan på en sådan koncentrerad bostadsmarknad manipulera bostadsproduktionen för att maximera sina vinster. De kan till exempel välja att bygga nya bostäder när efterfrågan är som störst och ta ut priser som ligger långt över produktionskostnaderna.
Under pandemin har de stora privata bostadsjättarna slukat en allt större del av beståndet. Bostadsmarknaden domineras allt mer av stora finansinstitutioner, som utelämnar vanligt folk till att tävla i att komma ikapp hyreskostnaderna.
Den enda permanenta lösningen på den pågående bostadskrisen är att beståndet tas ur händerna på de parasitära finansinstitutionerna och överförs i offentlig ägo.
15 bolag kontrollerar nästan en miljon av USA:s familjebostadskomplex, varav det största bolaget Mid-America Apartment Communities (MAA) gjorde en bruttovinst på en miljard dollar mellan juni 2020 och juni 2021. Trots vinsten har bolaget inte gjort någon upprustning av de bostäder man äger. 

Vi behöver bygga en mäktig hyresgäströrelse som använder sig av stridbara taktiker som hyresstrejker och som organiserar aktiva blockader mot vräkningar, samtidigt som man kämpar för hyresreglering och byggande av allmännyttiga bostäder. Vi behöver en avskrivning av alla hyresskulder som har uppstått under pandemin, skydd mot alla covidrelaterade vräkningar och massiva offentliga program för hållbart byggande.
Vi behöver utöver detta, som en del av en bred socialistisk samhällsomvandling, ta över fastighetsindustrin i demokratisk offentlig ägo. 
Bostäder bör i likhet med sjuk- och hälsovården, transportväsendet och andra nyckelkomponenter i det moderna livet vara offentligt ägda och skötas av demokratiskt ansvariga råd av arbetande människor, i fallet med bostäder av hyresgästerna själva. Vi bör som en del av vår kamp för att skydda hyresgäster mot en kommande vräkningsvåg kämpa för en bredare samhällsvision där blodsugande hyresvärdar är något som tillhör det förflutna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!