Välfärdsanställda i Karlskrona i protest mot nedskärningar

Av Anna Nordström // Artikel i Offensiv

Lördagen den 17 februari anordnades en demonstration mot försämringarna av arbetsvillkoren i Karlskrona kommun. Susanne Dahlgren, huvudskyddsombud som arbetar på ett gruppboende i kommunen, var tillsammans med fackförbundet Kommunal initiativtagare till demonstrationen. Besparingar i kombination med de nya reglerna för dygnsvila har lett till att personalen inom framför allt äldreomsorgen och funktionsstöd upplever att det är omöjligt att genomföra sitt uppdrag.

I en SVT-intervju säger Oskar Engström, ordförande i Kommunal i Karlskrona, att det har varit systematiska nedskärningar under många år, vilket har lett till att personalstyrkan stadigt krympt. En konsekvens av detta är ett ökat antal Lex Sarah-anmälningar och ärenden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Att kommunen har dragit in på personal har lett till att de som är kvar har fått en sämre arbetssituation vilket i sin tur har gjort att många mår dåligt och ”flyr verksamheten”, som Susanne Dahlgren uppger till Kommunalarbetaren den 13 februari.
Färre personal i kombination med att reglerna för dygnsvila har ändrats har gjort ett redan ansträngt läge ännu värre. Efter att EU-kommissionen uppmärksammade att Sverige inte når upp till EU:s regler om dygnsvila uppdaterade SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) de allmänna bestämmelserna.

Från och med den 1 februari 2024 gäller att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod samt att varje arbetspass ska efterföljas av dygnsvila. Undantag kan enbart ges till verksamheter som arbetar med att skydda liv, hälsa och säkerhet under förutsättning att personalsituationen inte kan lösas på ett annat sätt.
Än så länge har fem verksamheter fått dispens från de allmänna bestämmelserna, men bara för en begränsad tidsperiod.
För att se till att verksamheten fungerar som den ska samtidigt som personalen får sin lagstadgade vila skulle antalet anställda kunna ökas. Karlskrona kommun har istället valt att införa ett nytt schema som tvingar all personal att arbeta varannan helg. Och även när personalen enligt schema är lediga riskerar de alltid att bli inringda och beordrade att jobba.
Detta nya schema är beslutat utan att personalen själva har fått komma till tals. Personalen upplever att möjligheten till att påverka sina scheman inte längre finns, och enligt Kommunals ordförande ligger Karlskrona kommun i botten när det gäller medbestämmande.

Till demonstrationen bjöds kommunens politiker in, men endast Christer Leksell (SD) från styrande ”Karlskronaalliansen” (M, SD, KD, L) dök upp. Inget av de fyra kommunalråden närvarade. På plats var däremot oppositionsråd Sandra Bizzozero (S) som beskrev det som en brist att de inte ville vara där och lyssna på vad kommunens personal hade att säga.
Kommunals ordförande Oskar Engström beskrev inför demonstrationen att alla politiker skulle närvara, vilket skulle kunna leda till att anställda får vara med och påverka verksamheten. Han lär ha blivit besviken. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!