Vårdens gräddfiler upprör i coronatider

Region Västra Götaland och Region Stockholm JO-anmälts av forskaren Jens Lapidus för brott mot Hälso- och sjukvårdslagens stadgar om vård på lika villkor (Foto: Marie Ullnert).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

De svenska sjukvårdsregionerna letar idag med ljus och lykta efter sätt att frigöra och framför allt också bemanna intensivvårdsplatser för coronapatienter. Då sticker också de mycket stora vårdresurserna för gräddfiler åt 700 000 personer med privata sjukförsäkringar extra mycket i ögonen.

Forskaren John Lapidus, som alltför länge varit ganska ensam i debatten mot den alltmer ojämlika vården, håller med.
– Det här är något som verkligen behöver undersökas, säger han till Offensiv och lovar att själv gå till botten med frågan.
Lapidus har i dagarna lämnat in en JO-anmälan mot Region Stockholm och Västra Götaland för brott mot Hälso- och sjukvårdslagens stadgar om vård på lika villkor då försäkringskunder har getts ett eget snabbspår till vårdgivare som även tar emot patienter via den offentliga, men långsammare, vårdgarantin. 
De privata gräddfilerna har ökat kraftigt i omfattning i takt med att allt fler företag, även kommunägda, och tjänstemannafack inom TCO och SACO har tecknat privata vårdförsäkringar som idag omfattar mer än var tionde vuxen i arbetsför ålder. 

Även om hundratals kliniker i landet idag blandar patientgrupper på olika villkor har John Lapidus valt att anmäla två typexempel: Region Stockholms avtal med Ersta Diakonisällskap och Västra Götalands med Capio Lundby sjukhus. Den enkla fråga han ställer är: om vi nu har en lag om vård efter behov, varför tillåts då allt fler vårdgivare att bedriva vård efter plånbok?
Offensiv har också ställt frågan till Region Stockholm: ”Hundratusentals svenskar har avtal om försäkringsfinansierad vård. Kan deras planerade operationer och dessa vårdplatser, läkare och sköterskor också frigöras när regionen vill fördubbla iva-kapaciteten?”

På det har Hanna Fellenius vid regionens presstjänst mejlat att: ”Som en del av planeringen för ett eventuellt utökat behov av patienter som behöver vårdas vid akutsjukhus ska planerade operationer vid akutsjukhusen som kan vänta utan medicinsk risk kunna skjutas upp för att frigöra kapacitet. Det är alltså våra akutsjukhus som är aktuella, eftersom det är vid dessa som intensivvård kan bedrivas.”
– Då frigör man respiratorer, postoperativa avdelningar och pre-­operativa avdelningar. Och även personalen kan ju då användas till att bedriva intensivvård, säger regionens chefsläkare Elda Sparrlid.
Men sett i förhållande till regionens 2,4 miljoner invånare har Stockholm det i särklass lägsta antalet intensivvårdsplatser i landet, idag bara 90 platser. Även om de sex akutsjukhusen som Sparrlid hävdar kan öka sin iva-kapacitet med 50 procent och sedan även 100 procent genom att all planerad kirurgi som inte påstås ha någon medicinsk risk och som därför kan vänta skjuts upp, räcker inte heller detta långt när epidemin tar fart. 
Allra mest akut i Stockholm är givetvis att omedelbart dra tillbaka alla varsel om uppsägningar av läkare och undersköterskor vid akutsjukhusen och att återanställa dem som redan har hunnit sluta istället för att vänta på en uppsägning. 
Men ju värre coronaviruset härjar, desto mer orimligt blir det om den offentliga vården inte kan disponera de idag väldigt många läkare och kompetenta sjuksköterskor som idag jobbar med enklare operationer och behandlingar hos de privata vårdföretagens gräddfiler.

Även i Sverige kommer kraven att växa mycket snabbt på att vården måste bedrivas likvärdigt för alla enligt behoven.

Liksom ute i Europa kommer även i Sverige kraven att växa mycket snabbt på att vården måste bedrivas likvärdigt för alla enligt behoven, utan att vare sig slimmas enligt New Public Management- och just in time-idéer om obefintliga lager med mera eller splittras upp och plundras av privata vinstintressen. 
I Spanien har den PSOE-ledda regeringen som ett led i det utlysta nödläget meddelat att den tills vidare tar över kontrollen i statlig regi av såväl alla privata vårdgivare som producenter av medicinsk utrustning som ansiktsmasker och covid-19-tester. Samtliga företag som kan leverera vårdutrustning har fått 48 timmar på sig att anmäla sig till regeringen.

I Frankrike har den hittills så patenterat marknadsliberale presidenten Emmanuel Macron i ett anfall av oväntad klarsyn sagt att: 
”Denna pandemi bör få oss att ifrågasätta den utvecklingsmodell som vår värld har följt i decennier. Den visar på svagheterna i våra demokratier. Det som denna pandemi blottlägger är att gratis sjukvård, oberoende av inkomst eller yrke, och vår välfärdsstat inte handlar om kostnader och utgifter, utan är något vackert och oundgängliga tillgångar i avgörandets stund. Det som denna pandemi visar är att våra gemensamma tillgångar och tjänster bör stå fria från marknadens lagar. Att så i grunden delegera vår livsmedelsförsörjning, vårt beskydd, vår förmåga att ge vård, våra levnadsvillkor, till andra – det är galenskap.”

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!