Vårdkrisen sprider sig på Helsingborgs lasarett

Bristen på vårdplatser gör att allvarligt sjuka patienter tvingas övernatta i korridorer på akuten (Foto: Håkan Dahlström / Flickr CC).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Att sjukvården i region Skåne befinner sig i en allt allvarligare kris är ingen överraskning. Senaste exemplet på detta är situationen på Helsingborgs lasarett.

Under lång tid har det rapporterats om långa vårdköer, personalbrist, massuppsägningar på grund av stress och urusla arbetsvillkor, samt dåliga löner för de anställda inom sjukvården.
Under pandemin förvärrades situationen ytterligare och sedan pandemin upphörde har läget försämrats. De långa vårdköerna har blivit allt längre, personalbristen värre, arbetsförhållandena försämrats ytterligare och platsbristen förvärrats.
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har nu gjort en specialgranskning av Helsingborgs lasarett sedan en rad allvarliga vårdskador har rapporterats och risken för fler av dem har ökat.
IVO konstaterar att bristen på personal (framför allt sjuksköterskor), platsbrist och resursbrist är orsaken. Man skriver i sin rapport bland annat: ”Patienter vårdas utan adekvat övervakningsutrustning på platser som inte är patientsäkra och att patienter inte alltid får den tillsyn och omvårdnad, mediciner och näringstillförsel som de ska.”

Bristen på vårdplatser gör att allvarligt sjuka patienter tvingas övernatta i korridorer på akuten i väntan på vårdplats på adekvat avdelning. Åtminstone två dödsfall på Helsingborgs lasarett kan direkt relateras till sjuksköterskebrist, vilket har lett till utredningar. Det finns exempel på att sjuka patienter har tvingats sova i korridorer i 10 dagar för att det inte finns tillräckligt med vårdplatser.
Orsaken är den nedmontering av den offentliga vården som påbörjades redan på 1990-talet, samt privatiseringen av den offentliga vården. Skattemiljarder har förts över från den offentliga till den privata vården, vilket har gjort de privata vårdbolagen till vinnare och de anställda inom den offentliga vården samt patienterna till förlorare.
IVO konstaterar i sin utredning att region Skåne inte följer Hälso- och sjukvårdslagens krav på en god och säker vård.

Politikerna från de styrande borgerliga partierna i region Skåne försökte under valkampanjen innan valet ge sken av att man har satsat på att förbättra sjuk- och hälsovården. Verkligheten talar ett annat språk.
Även S-politikerna i region Skåne vill ge sken av att man vill satsa på sjukvården, men redan nu säger man att den ekonomiska krisen, inflationen och prisökningarna kommer att göra det svårt att göra något åt vårdköerna, personalbristen och platsbristen.
Varken de borgerliga partierna eller S vill se några krav på löneökningar i den kommande avtalsrörelsen. Varken undersköterskor eller sjuksköterskor kan räkna med förbättrade villkor om politikerna får som de vill.
Krisen inom sjukvården kommer att fortsätta och förvärras om inte de som jobbar inom vården och fackföreningarna tar kamp för bättre villkor.

RS/Offensiv står för:
• Stoppa vårdnedskärningarna.
• Riv upp privatiseringarna.
• Full kompensation för prisökningarna i den kommande avtalsrörelsen.
• 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
• För kämpande och demokratiska fackföreningar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!