Vårdpersonal i strejk

Strejkvakter utanför Södersjukhuset i Stockholm. Foto: Vilgot Karlsson.

Av Johan Sand, sjuksköterska // Artikel i Offensiv

När denna text publiceras har Vårdförbundet strejk startat. Vårdpersonal i fem regioner går ut i strejk för en arbetstidsförkortning.

Den 11 juni trappas strejken upp.

Vårdförbundets konflikt har nu pågått i sex veckor, sedan den 25 april. Då inleddes en övertidsblockad i alla regioner som omfattar cirka 63 000 anställda. Den utökades den 27 maj till att också omfatta 29 kommuner. Sedan konfliktens början har vårdköerna vuxit, vilket visar att den svenska sjukvården är beroende av vårdpersonalens övertidsarbete.

Av Vårdförbundets medlemmar arbetar cirka 30 procent deltid, och av de yngre medlemmarna tror 4 av 10 inte att de kommer att orka arbeta kvar i vården hela sitt yrkesliv. Samtidigt väntar under de närmaste 10-15 åren ett ökat vårdbehov till följd av ett större antal äldre i befolkningen i kombination med mindre tillskott av arbetskraft. SCB förutspår arbetskraftsbrist inom Vårdförbundets yrkesgrupper.

Mot den bakgrunden framstår Vårdförbundets krav på hållbara arbetsvillkor och en arbetstidsförkortning för att få fler att orka arbeta kvar och i bästa fall öka sin sysselsättningsgrad som både rimliga och strategiska för att tillförsäkra befolkningen en god vård även framöver.

Motparten i avtalsrörelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), har hittills inte presterat något motbud sedan konfliktens början och har därmed inte visat någon vilja att nå fram till en lösning. Istället har man ägnat sig åt att försöka få konflikten att framstå som samhällsfarlig, trots att ingen arbetsnedläggelse har ägt rum fram till nu.

Vårdförbundets medlemmar har arbetat som vanligt, bara inte mer än vad de behöver enligt avtal. Det är alltså den situationen som arbetsgivarparten har velat kalla samhällsfarlig, dock utan att göra några försök att prestera en konstruktiv lösning.

Sedan varslet om strejk lades för två veckor sedan har lokala förhandlingar med de fem berörda regionerna ägt rum. Samtliga regioner har hävdat att Vårdförbundets strejkvarsel var samhällsfarligt, men i lokala förhandlingar har de tvingats att precisera exakt vad som skulle vara samhällsfarligt. Resultatet av dessa lokala förhandlingar är nu klara och justeringar i strejkvarslet har gjorts i samtliga regioner, men varslet kvarstår. Inget fall har gått vidare till den centrala nämnd som avgör ifall en strejk är samhällsfarlig. Vårdförbundet har därmed visat att man tar ansvar i alla avseenden. Det återstår för SKR att visa detsamma.

Med strejken ökar trycket på SKR att prestera ett seriöst avtalsbud för att säkra hållbara arbetsvillkor och befolkningens behov av sjukvård även framöver. Vårdförbundet kommer inte att nöja sig med ingenting, därtill är trycket från medlemmarna alldeles för stort.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!