Fackföreningarna vägrar ange

Fler fackföreningarna måste bli med i kampen för att stoppa angiverilagen. (Foto: Sebastian Olsson)

Av ELIN GAUFFIN // Artikel i Offensiv

Den 29 maj ordnades ett uppmärksammat seminarium mot Tidöpartiernas (regeringen plus SD) förslag på en anmälningsplikt, så kallad angiverilag, som syftar till att anställda inom välfärden ska vara skyldiga att ta reda på och rapportera in till polisen om de träffar på människor utan uppehållstillstånd. Meningen är att kasta ut människor ur landet.

MP, C och L hade bjudit in till mötet. Den första panelen bestod av stora fackföreningar inom välfärdssektorn som alla var benhårda i sitt motstånd mot denna i grunden rasistiska lagstiftning.
Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR. Hon menade att grunden i välfärden och i socionomernas yrkesetik är att alla har rätt att söka hjälp. Man får inte göra skillnad på folk – alla människor har lika värde. Det skulle inte heller gå att anmäla människor utan att bryta mot tystnadsplikten. Fyra av fem socionomer är helt eller delvis emot en angiverilag enligt den senaste enkäten.
Anna Troberg, ordförande för DIK, fackförbundet som organiserar bibliotekarier, var lika tydlig. Bibliotekslagen säger att biblioteken ska vara öppna för alla. Den säger inte att de ska vara öppna enbart för medborgare, utan för alla. Bara en enda procent av bibliotekarierna tyckte i DIK:s enkät att angivningsplikt är ett bra förslag.
Anna Troberg berättade att DIK:s medlemmar frågar sig ”hur ser man på en person att den är papperslös?”, vilket ingen har kunnat svara på. ”Är det meningen att vi ska ta legitimation av alla som kommer in på biblioteken?” Sex av 10 bibliotekarier kommer att vägra ange och en tredjedel kommer att säga upp sig om lagen införs. Tänk på att det redan idag är brist på bibliotekarier.

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, tog upp att den yrkesetiska koden trycker på allas rätt till hälsa, det är en mänsklig rättighet. Hälso- och Sjukvårdslagen är dessutom mycket tydlig – den som har störst behov ska få vård först.
Ann-Charlotte Gavelin Rydman från Skolledarna menade att en angiverilag går emot allt som skolan står för. Barn har rätt till utbildning, alla barn. Skolan ska dessutom aktivt arbeta mot kränkningar, inte medverka i diskriminering.
Göran Arrius är ordförande för SACO och berättade att alla 21 fackförbunden i SACO är emot angiverilagen. En effekt av lagen skulle bli att tilliten i samhället försämras. Tilliten mellan omsorgstagare och personal, tilliten mellan personalen och i förlängningen tilliten i hela samhället. Det är oerhört allvarligt, eftersom den här tilliten bygger upp samhället.
Anna Troberg återkom angående tilliten.
– Det här är bara början. Det finns förslag på utvisning vid dålig vandel och så vidare. Det här är en jätteallvarlig och en farlig väg att gå. Vi vill inte sitta här om två-tre år och säga ”Hur kunde det gå så illa?”.

Heike Erkers gjorde också poängen att Sverige just genom förtalskampanjen mot socialtjänsten har varit utsatt för den största desinformationskampanjen någonsin. Att i det läget ha en regering som ser till att tilliten för socialtjänsten minskar ännu mer, riskerar att dra ner säkerhetsläget ytterligare.
Hela panelen var också överens om att de undantag som det talas om i utredningen inte på långa vägar skulle lösa det hot som en angiverilag utgör.
Senare på dagen berättade Michelle Levoy från PICUM – en organisation i Bryssel som jobbar för människor utan papper, om exempel från Europa där angiverisystem har testats och skrotas. Som i Storbritannien mellan åren 2012 och 2018. När den preventiva vården sköts upp ledde det till mer kostnader för samhället, eftersom det blev mer akutsjukvård längre fram. Lagen ledde till och med till att människor dog.
En omfattande kamp från läkare och lärare i Italien 2009 lyckades stoppa en angiverilag. I Spanien är det kommunerna som vägrar att ange och det har omöjliggjort angiveriet.
Tyskland har ett angiverisystem. Det leder till misstro och rädsla och är väldigt kritiserat. Det finns ett starkt tryck på att det ska bort. Det är viktigt att angiverilagen stoppas i Sverige, också för att sätta ett europeiskt exempel. Finland har nämligen planer på att följa Sverige i den här frågan.

Den sista september ska utredaren Anita Linder vara klar. Därefter kommer regeringen att lägga fram ett lagförslag. Så det finns fortfarande tid att bygga en massrörelse på gator och torg för att stoppa lagen. Redan nu idag kan man delta i Civil Right Defenders nya kampanj i frågan, samt fortsätta att bygga motståndet lokalt. Vi vägrar att ange på vår arbetsplats. Och trycka på sin fackförening att ordna fler protester mot angiverilagen.■

PRENUMERERA PÅ OFFENSIV

NU pågår försommarens prenumerationskampanj av Socialistiskt Alternativs veckotidning Offensiv! Vi har målet att fram till och med den 16 juni få in 120 nya långa prenumerationer.Ditt stöd är avgörande i vår kamp mot nedskärningar, sexism och rasism, och du får analyser, perspektiv och rapporter om kamprörelser i Sverige och i världen du inte kan läsa någon annanstans.

Att teckna en prenumeration via autogiro är det bästa och stabilaste sättet att stödja oss på, för endast 90 kr i månaden (för pappers) eller 80 kr i månaden (digitalt) via autogiro. Du kan också betala 890 kr för en helårsprenumeration (50 nummer) eller 540 kr för ett halvår (25 nummer) genom att antingen swisha till 123 240 32 85 eller sätta in på vårt PlusGiro-konto 87 96 49-2. Prenumerationsärenden: E-post: prenumerant@socialisterna.org •Ta pren via hemsidan: socialisterna.org/prenumererapa-offensiv

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!