Världen mot en ”perfekt storm”

”Omfattningen av den nuvarande globala hunger- och undernäringskrisen är enorm, med mer än 345 miljoner människor som står inför höga nivåer av osäker livsmedelsförsörjning 2023 – mer än dubbelt så många som 2020”, larmade FN:s livsmedelsprogram WFP i början av året (Foto: USAID / Flickr CC).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

”Världsekonomin möter kraftig motvind i form av svaga tillväxt­utsikter, hög inflation och ökad osäkerhet. De globala utsikterna tyngs av en rad faktorer, bland annat sviterna av pandemin, det utdragna kriget i Ukraina, de allt värre effekterna av klimatförändringarna och snabbt skiftande makroekonomiska förhållanden. Envist hög inflation har resulterat i den aggressivaste räntehöjningscykeln på årtionden, vilket har lett till att de finansiella villkoren har stramats åt och förvärrad skuldsårbarheten”, skrev FN:s ekonomer i sin senaste prognos som publicerades den 1 juni. En liknande bedömning gör Världsbanken och OECD i sina senaste prognoser.

Den globala kapitalismen går på slak lina mot en ny utdragen kris. Redan är Tyskland, Europas största ekonomi, i recession (två kvartal i rad med negativ tillväxt), och Frankrike, Europas näst största ekonomi, står på randen till recession.
Även de tidigare globala tillväxtmotorerna USA och Kina tappar fart. Färska prognoser förutspår att tillväxten i den amerikanska ekonomin bara blir 1 procent i år och noll nästa år.
Förhoppningen om att den kinesiska kapitalismen, efter att diktaturen har tvingats överge sin nolltoleranspolitik mot covid, på nytt skulle bli en räddningsplanka har heller inte infriats. Den ekonomiska återhämtningen i Kina hade knappt hunnit börja innan den tappade fart.
”Vi ser en stigande risk för en nedåtgående spiral som resulterar i allt svagare ekonomisk aktivitet, stigande arbetslöshet, ihållande desinflation (minskad efterfrågan) och en svagare valuta”, kommenterade den japanska storbanken Nomura den 16 maj och varnade för att Kinas ekonomi kan bli en varaktig besvikelse.

”Nästan alla de ekonomiska krafter som drivit framsteg och välstånd under de senaste tre decennierna håller på att försvagas. Ett förlorat årtionde kan vara på väg för den globala ekonomin”, menade Världsbanken i mars och manade regeringarna till att åter samlas bakom gemensamma globala insatser.
Men klockan kan inte vridas tillbaka. Kapitalismens stagnationskris, det nya kalla kriget och den deglobalisering som den hårdnande konkurrensen på världsmarknaden har gett upphov till stärker oundvikligen de härskande klassernas nationalism och vilja att skydda den egna ekonomin gentemot konkurrenterna, vilket inte minst bidrar till världshandelns stagnation.
Världsekonomin blir allt mer fragmenterad och nedtyngd av geopolitiska spänningar och konflikter samt klimatkrisen.
”Investeringarnas svaga tillväxt, den växande skuldbördan och svårigheterna att betala av lånen, de geopolitiska motsättningarna och de klimatmässiga riskerna förebådar en lång period av undermålig tillväxt i världen”, menar FN:s ekonomer.
Lägg därtill att världshandelns tillväxt i år på nytt blir lägre än ekonomin som helhet och att kärninflationen förblir hög trots alla räntehöjningar – allt pekar mot att världen står inför en ”perfekt storm”.

Världsekonomin blir allt mer fragmenterad och nedtyngd av geopolitiska spänningar och konflikter samt klimatkrisen.

För de fattiga och de fattigaste länderna är situationen katastrofal. ”Omfattningen av den nuvarande globala hunger- och undernäringskrisen är enorm, med mer än 345 miljoner människor som står inför höga nivåer av osäker livsmedelsförsörjning 2023 – mer än dubbelt så många som 2020”, larmade FN:s livsmedelsprogram WFP i början av året.
Under de senaste tio åren har antalet länder som tvingats spendera mer på att betala av sina skulder än på sjuk- och hälsovård ökat från 34 till 62.
Aldrig har världen varit så ojämlik som nu och var fjärde sekund dör en människa i världen på grund av de skenade orättvisorna.
De globala hot som kapitalismens många samverkande kriser (polykriser) innebär kastar en allt längre, mörkare skugga över mänskligheten och planetens framtid. Bara en global kamp och organisering för att välta systemet över ända – en socialistisk revolution – kan säkra framtiden.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!