Västra Ornö: Kampen räddade gammelskog

Ute och dokumenterar naturvärden för att rädda skogen. Från vänster: Leif Biureborgh, Amanda Tas, Leonard Brunner, Lena Wersäll, Kristina Bäck och Mikael Lander (Foto: Mattias Bernhardsson).

av Mattias Bernhardsson, organisatör Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap // Artikel i Offensiv

Bland Ornöbor är skogen på Breviksnäs känd som en ”trollskog” och en viktig plats för sinnesro. När öns stora markägare, grevinnan Margareta Stenbock, anmälde om att få avverka naturskogen väcktes ett imponerande motstånd.

Skogen på Breviksnäs på Ornö är en olikåldrig gran- och talldominerad skog – med inslag av gammal asp, björk, sälg, rönn, apel och hassel samt ett alkärr. Efter motståndet från boende och organisationer har nu Mark- och miljödomstolen stoppat avverkningar av tre områden.
– Detta är min sagoskog, säger Lena Wersäll, Ornöbo och medlem i gruppen ”Värna vårt älskade Ornö”.
– En seger i domstol går inte att förneka. Vi får dock inte glömma att det är feodaladelns muskler vi kämpar emot. Försiktig positivism är nog ordet, säger Leonard Brunner, utbildad ekolog, Ornöbo och en av de mest aktiva för att rädda skogen.

– Skogsstyrelsen hade för avsikt att strunta i sina egna riktlinjer om att skärgårdsnaturskogar är särskilt skyddsvärda. EU-domstolen har sågat deras tillämpning av artskyddet. För mig är detta ren lagobstruktion, ryter Nils Hydén som arbetat med överklagan till Mark- och Miljödomstolen, och fortsätter:
– Vi visste att Skogsstyrelsen skulle köra sitt skogsnäringsvänliga race och överklagade till Mark- och miljödomstolen. Vi hade ett starkt case med flera fridlysta och rödlistade arter. Domstolens förbudsbeslut nu i mars bekräftade detta.

Engagemanget har varit stort:
• På Ornö har kampanjgruppen ”Värna vårt älskade Ornö” med över 400 deltagare samt Mörbyfjärdens Samfällighetsförening agerat för skogen. Den lokala förankringen var avgörande för att få Haninge kommun att genomföra en inventering av skogens naturvärden.
• Naturskyddsföreningen överklagade med stor framgång Skogsstyrelsens beslut att godkänna avverkningarna till Mark- och miljödomstolen.
• Föreningen Skydda skogen har organiserat ytterligare inventering på Breviksnäs för att kunna möjliggöra ett ordentligt skydd.
• 46 haningebor från kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” har krävt interimistiskt förbud och samråd.
• Rättvisepartiet Socialisterna har mobiliserat hundratals till att skicka mejl och ringa telefonsamtal till berörda myndigheter och ansvariga.

Jag finner mod och solidaritet i ett sådant här möte.

Kommunens inventering hittade 13 arter som är sällsynta, fridlysta, rödlistade, internationellt skyddade eller ”signalarter” (indikerar skyddsvärd biotop).
Trots domen är skogen inte skyddad på sikt. I helgen träffades vi flera aktiva och fortsatte att inventera för att dokumentera naturvärden.
– Jag finner mod och solidaritet i ett sådant här möte. Personer som kommer samman och som kämpar för en plats och för de många boende omkring som berörs, säger Leonard Brunner.
Skogen har fått stå ifred från skogsbruk och är därför väldigt artrik. Stormfällda träd sedan århundraden samlar ett myller av mossar, lavar och smådjur som bor däri. Skogens kuststräcka är vild och oexploaterad.
En dalgång leder ned till ett alträsk, skyddad av dramatiska klippväggar som leder upp mot hällmarkerna. Tallar som levt i över 300 år krokar sig åt olika håll, som Enter i Tolkiens värld.
– Hur kan de vilja nå ända hit med sina maskiner? En naturskog borde få vara just det. Om den huggs ned kommer ingen av oss leva länge nog för att få se en ny på samma plats, säger Leonard Brunner.

Under helgens inventering gjordes ett flertal fynd av fridlysta och sällsynta arter, exempelvis grön sköldmossa, sidenmossa, tallticka, granticka och den vitblommande skogsorkidéen knärot.
– Det märkliga är att arten levt där i tystnad under många år, men får en styrka just när du hittat och rapporterat in den. Som om att naturen behövde ständig bekräftelse för att få fortsätta finnas, reflekterar Leonard.

Organisering, protester, opinion, inventering och överklaganden är medel som kan rädda en skog. Vi behöver mer av allt. Just nu är 180 skogsområden i Haninge anmälda för avverkning hos Skogsstyrelsen. Fråga dig vad DU kan göra, dra med dina vänner och hjälp oss bevara vår krympande natur: rs@socialisterna.org.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!