”Vi behöver en emotkrigstid”

Foto: Natalia Medina.

Av Vilgot Karlsson // Artikel i Offensiv

Under krigshetskonferensen Folk & Försvar som hölls i januari deklarerade Michael Claesson, chef för Försvarsstaben, att ”man skulle nästan kunna närma sig ett uttryck som ‘förkrigstid’” för att beskriva Sverige.

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin förtydligade budskapet i sitt tal under samma kläggmässa när han sade att ”det kan bli krig i Sverige”.

Responsen var förutsägbar och förståelig. I panik försöker nu kommuner, regioner, myndigheter, föreningar och organisationer att förbereda sig för det krig som komma skall. Nacka kommun satsar en miljon kronor på en digital utbildning i form av en quiz om krisberedskap (Mitt i Stockholm den 2 februari).

Linköpings kommun etablerar 23 trygghetspunkter och investerar i 2,5 miljoner frystorkade måltider i händelse av krig eller kris (Jordbruksaktuellt den 4 april).

Staffanstorps kommun (M och SD-styrd) har köpt en 740 kvadratmeter stor bunker med två våningar från 1970-talet för 11,5 miljoner kronor. I bunkern kan totalt 77 personer bo under ”extraordinära förhållanden”. Det bor 27 000 personer i Staffanstorps kommun. Den socialdemokratiska oppositionens ”främsta invändning var dock att Eslövs kommun borde haft företräde till att köpa bunkern” (DN den 27 maj).

”Henrik från hemvärnet” (mycket troligt ett fingerat namn) argumenterar i Svensk Jakt den 3 januari för att Sveriges 300 000 jägare, varav hälften är anslutna till Svenska Jägareförbundet, borde involveras i det militära försvaret eftersom ”Svenska jägare är välutbildade skyttar, välutrustade med handeldvapen, mörkermateriel och kommunikationsutrustning. De har en stor lojalitet mot sin hembygd och god kännedom om den lokala terrängen”.

Nästa år kommer Svenska kraftnät att börja kalla in civilpliktiga för att utbildas i att reparera det svenska elsystemet i händelse av krig, med målet att löpande kunna kalla in 1 000 personer per år (Ny Teknik 26/03).

Informationsbroschyren Om kriget kommer, ursprungligen framställd av Försvarsstaben 1943, omarbetades 2018 av MSB till Om kriget eller krisen kommer. Det skulle inte vara förvånande om den blåbruna regeringen ger MSB i uppdrag att producera en ny broschyr för denna upprustningens och upptrappningens tid, med den omarbetade titeln: ”KRIGET KOMMER!”.

Regeringen, vapenindustrin och Försvarsmakten välkomnar förkrigstiden. Den upptrappade nationalismen och känslan av en överhängande rysk invasion används för att rättfärdiga politiska beslut som i ”fredstid” skulle ha bemötts av kritik och protester. I krigsförberedelsernas namn kan allt offras, skäras ner, effektiviseras, påtvingas och undantas. Sverige är belägrat, men inte av Ryssland, utan av kapitalister, rasister och militarister.

Nu mer än någonsin behöver vi en antimilitaristisk rörelse för internationell solidaritet och fred. Förkrigstidens självuppfyllande profetia måste stoppas. Vi behöver en ”emotkrigstid”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!