Nedräkning mot vårdstrejk

Den 4 juni inleder Vårdförbundet sin strejk om inget avtal slutits innan dess. (Foto: Vilgot Karlsson)

Av JOHAN SAND, medlem i Vårdförbundet // Artikel i Offensiv

I Vårdförbundets avtalskonflikt med arbetsgivarparten SKR ökar nu trycket inför den 4 juni när vårdpersonal i fem regioner tas ut i strejk. Följt av att ytterligare 1 900 medlemmar tas ut i strejk från den 11 juni.

Vårdförbundet kräver kortare veckoarbetstid, vilket arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vägrar att gå med på. Sedan den 25 april pågår en övertids, mertids- och nyanställningsblockad som innebär att vårdpersonal inte arbetar övertid. Redan denna ganska modesta stridsåtgärd har resulterat i längre vårdköer och svårigheter för arbetsgivarna att hålla igång verksamheten i tillräcklig utsträckning. Från Akademiska sjukhuset i Uppsala rapporterades det om över 40 inställda operationer sedan blockadens början, och när Sveriges Radio Ekot gjorde en enkät svarade 20 av 21 regioner att de har tvingats ställa in eller flytta på minst 430 planerade operationer.

Den 4 juni trappas konfliktnivån upp när Vårdförbundets strejkvarsel löses ut. Varslet omfattar fem regioner: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Det är universitetssjukhusen i de fem regionerna, samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholm som berörs. Totalt tas cirka 2 000 personer ut i strejk, men detta är ett mycket omsorgsfullt och detaljerat lagt varsel. Syftet är att tvinga arbetsgivarna till omorganiseringar för att klara den akuta vården och cancersjukvården. I varslet till respektive region anges vilka avdelningar och mottagningar som berörs, och där framgår också vilka undantag som görs just för att säkra exempelvis nödvändiga canceroperationer. Ingen barnsjukvård och ingen psykiatri omfattas av varslet.
Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Från region Stockholm kommer ett uttalande där man bedömer en strejk som samhällsfarlig,. ”Region Stockholm bedömer att barnsjukvården kommer att påverkas vid en strejk. Det gäller barn med cancer och akuta patienter som söker vård via barnakuten”. Detta sägs trots att ingen barnsjukvård är varslad om strejk. Även från de andra regionerna som omfattas av strejkvarslet hävdas det att en strejk skulle vara samhällsfarlig och de kallar därför Vårdförbundet till lokala förhandlingar. Också region Uppsala, där ingen strejk är utlyst, hävdar att redan övertidsblockaden är samhällsfarlig, vilket innebär ett erkännande av att vården bygger på övertidsarbete.

ingen barnsjukvård och ingen psykiatri omfattas av varslet


Samtidigt har nu de båda parterna träffats och haft inledande samtal, vilket inte har skett sedan den 25 april. Den 23 maj bekräftade medlaren Gunilla Runnquist till SVT att medlarna avsåg att lägga fram ett bud, alltså ett förslag till avtal. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro kommenterade detta med att ett bud måste innehålla ett förslag på arbetstidsförkortning för att Vårdförbundet ska kunna acceptera det.

Kravet på en arbetstidsförkortning har ett utbrett stöd och den månadslånga övertidsblockaden har visat hur beroende vården är av just övertidsarbete. Detta har i sin tur understrukit hur rimligt kravet på en arbetstidsförkortning är för att personalen ska orka i längden. När nu sommaren och semesterperioden närmar sig ökar pressen på arbetsgivarsidan, vilket är skälet till uttalandena om samhällsfarlighet. SKR vill helst se ett statligt ingripande för att slippa gå med på någon arbetstidsförkortning, eftersom en sådan skulle stärka de anställdas och Vårdförbundets position.
Det Vårdförbundet nu behöver göra utöver att förbereda för en utvidgning av strejken om inga eftergifter görs från SKRs sida, är att vädja om stöd från andra fackliga organisationer. Här har Hamnarbetarförbundet föredömligt nog antagit ett stöduttalande där man sluter upp bakom Vårdförbundets krav.
Denna konflikt närmar sig ett avgörande, men än kan mycket hända och utgången är inte given.■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!