”Vi kräver att få det underhåll som vi redan har betalat för”

Britta Brus fortsätter att organisera hyreskamp i Göteborg (Foto: Vilgot Karlsson).

av Mattias Bernhardsson // Artikel i Offensiv

Den 20 februari samlas det till demonstration mot renovräkningar i Göteborg. Offensiv har pratat med initiativtagaren Britta Brus, hyresrättskämpen som byråkratin inom Hyresgästföreningen stängde av förra året. Idag är hon aktiv i den ideella föreningen Alla ska kunna bo kvar, Rättvisepartiet Socialisterna och en del av samordningsgruppen för det landsomfattande nätverket Nej till marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik.

Varför demonstrerar ni på måndag?
– Vi protesterar mot Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag Poseidons renovräkningar. Föreningen Alla ska kunna bo kvar är arrangör för demonstrationen, och vi ger stöd till de modiga boende i Frölunda som vägrade att godkänna renoveringar och nu har kallats till Hyresnämnden. Alla som vill visa sitt stöd är välkomna, privatpersoner och olika organisationer. Vi kommer att ha talare från olika föreningar.

Vad kräver ni?
– Vi säger ja till underhåll, men nej till onödiga och icke önskvärda standardhöjande åtgärder. I våra hyror ingår underhåll och vi kräver att få det underhåll som vi redan har betalat för. 
– Fastighetsägare vet att de varken kan eller får höja hyran för genomfört stambyte, men för att vinstmaximera genomför de oftast många onödiga och icke önskvärda standardhöjande åtgärder i samband med stambyten. Det ska vara möjligt att välja mellan flera olika åtgärdspaket, varav ett riktigt 0-alternativ ska finnas, det vill säga stambyte samt sedvanligt underhåll.
– På Hyresgästföreningens stämma 2020, som hölls hösten 2021, var vi några ombud som pläderade för motionen som gällde just nollalternativ vid renovering. Vi fick med oss stämman på den, alltså att motionen röstades igenom tvärt emot förbundsstyrelsens yrkande.
– Vi behöver en lagändring med syftet att förstärka boendes ställning vid renoveringar. Därför är det viktigt att vi genom demonstrationer och protester höjer rösten och kräver bättre skydd för boende, verkligt medbestämmande och lagändring för att få till ett riktigt besittningsskydd som stoppar tvångsförflyttningar.

Det pågår också hyresförhandlingar. Vad händer där?
– De flesta förhandlingar har strandat. De privata kräver 9,73 procent och Göteborgs allmännyttiga bolag kräver 6,8 procent. Särskilt värt att nämna är kravet från SGS Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder som har yrkat på 8,7 procent. De har nu strandat och ärendet kommer att gå till hyresnämnden.

Blir det demonstrationer?
– Det kommer tyvärr inga initiativ till kamp från Hyresgästföreningen centralt i regionen. Det finns ett fåtal kämpande enklaver, som de lokala hyresgästföreningarna i nordost och Biskopsgården, som har haft demonstrationer nu i januari varsin lördag. Sen är det aktivister i Skiftet, föreningen Alla ska kunna bo kvar, nätverket Nej till marknadshyra, Rättvisepartiet Socialisterna, Kommunistiska partiet, Allt åt alla med flera som har tagit initiativ, exempelvis till prisprotesterna och protesterna vid hyresnämnden.

Utöver bristen på protester, märks uteslutningarna i Hyresgästföreningen av något i förhandlingarna?
– Det är generellt mycket mindre kommunikation mellan förhandlingsdelegationerna och hyresgästerna i Göteborg jämfört med hur det är i Stockholm. Redan innan dessa utrensningar var det svårt att fylla delegationerna, alltså att få förtroendevalda att ställa upp på att sitta i förhandlingsdelegationerna. Jag gissar att många förtroendevalda tvekar på grund av rädsla för att själva bli utsatta för regionstyrelsens godtyckliga utredningar.
– Det finns inte heller tillräckligt många personer kvar [efter uteslutningarna] som har tillräcklig kunskap för att kunna sitta i förhandlingsdelegationerna. Det finns ingen mening med att ha delegationer av ”smörgåsätare”, som inte har tillräcklig kompetens och mod att kämpa.
– Hyresgästföreningen skrev ju också på det så kallade trepartsavtalet med Sveriges allmännytta och de privata fastighetsägarna – och det har inte varit till hyresgästernas gagn.

Vad står för dörren i hyresgäströrelsen?
– Det bubblar och pyser lite här och där. Bland grannar, vänner och även bland dem som inte vanligtvis brukar vara så intresserade av att prata politik hör jag att det pratas om hyreshöjningar, prisökningar på mat, el och bränsle. Det är ett guldläge som jag verkligen inte kan förstå hur de stora organisationerna som Hyresgästföreningen med ofantliga resurser kan missa att greppa.
– Det behövs mer lokala kamper mot varje försöka att renovräka och det behövs landsomfattande protester som knyter ihop kampen mot hyreshöjningarna och prischocken såväl som för högre lönekrav.

Protest mot renovräkningar
20 februari kl 08.45 utanför Hyres- och arrendenämnden, Ullevigatan 15.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!