VI LÅTER OSS INTE TYSTAS

RÄDDA OFFENSIV

Foto: Natalia Medina

Den 15 november antog riksdagen en ny lag om mediastöd, som har en särskild udd mot vänstertidningar som Offensiv. Lagförslaget baseras på en utredning som gjorts av moderaten Mats Svegfors och som S-MP-regeringen tillsatte år 2021.
Det var de blåbruna partierna och Centern som röstade för det nya stödet som bär den falska rubriken ”Ett hållbart mediastöd för hela landet”. Det nya, sämre mediastödet ska börja gälla från den 1 januari, under förutsättningen att den nya lagen får godkänt av EU-kommissionen. Det nya mediastödet utgör en del i den blåbruna regeringens attacker på demokrati och mångfald.
Det tidigare rättighetsbaserade stöd som funnits sedan 1970-talet och som Offensiv har fått efter att ha blivit en veckotidning (1997) ersätts med en på förhand beslutad summa som fördelas i enlighet med vad staten, ytterst regeringen, bestämmer. För Offensivs del riskerar detta att innebära att det presstöd (driftstöd) som utbetalas i slutet av november i år och som står för hälften av tidningens inkomster, blir det sista.

Offensiv och andra vänstertidningar kan helt bli utan statligt stöd nästa år. Och skulle Offensiv få fortsatt stöd så blir det betydligt mindre än tidigare, för att inom några år bli noll kronor. Dessutom, om tidningen skulle få något stöd år 2024 kommer det inte att börja betalas ut förrän i april, vilket tvingar tidningar till att genomföra nedskärningar redan under årets början. Det är ett medvetet försök att slå undan benen för Offensiv och andra tidningar som inte ges ut av vinststinna mediakoncerner.
Trots att utredningen påstår sig vilja säkra mångfald är det de stora tidningarna och gratistidningarna som är förslagets stora vinnare. Det är också lagens utgångspunkt. Enligt utredaren Mats Svegfors kommer bara en ”liten rännil” av mediastödets gå till rikstäckande nyhets- och samhällspolitiska tidningar som Offensiv. Mediamångfald anses inte utgöra en av demokratins grundbultar. Med det nya mediastödet blir det en nästan omöjlig uppgift att starta nya tidningar.
I det nya mediastödet finns också luddigt skrivna villkor, bland annat ett ”demokrativillkor” och krav på ”allsidig nyhetsrapportering ur ett brett perspektiv”. Demokratiska grundprinciper om alla människors lika värde är en självklarhet för Offensiv, men inte för de blåbruna som dagligen trappar upp sin repressiva politik.
Men vi tänker inte låta den blåbruna regeringen stoppa veckotidningen Offensiv. Den kommer att komma ut även i fortsättningen, som en digital utgåva och papperstidning.
Som prenumerant och läsare av Offensiv kan du bidra till att säkra Offensivs framtid, (läs på Läsarnas presstöd).
Mer än någonsin behövs en tidning som Offensiv – en socialistisk vänsterröst som vågar gå mot strömmen och som inte låter sig dras med i etablissemangets högerkurs. En tidning som står upp mot sexism, de blåbrunas rasism, skuldbeläggning och angiveri, som svarar på maktelitens nationalism, militarism, plundring och Natoanslutning med internationalism, solidaritet, klimatkamp och bygger motstånd mot exempelvis kriget mot Gaza.
Ända sedan starten har Offensiv speglat och gett röst till den kamp som bedrivs, på hemmaplan och globalt, och som kapitalister och pampar fruktar mer än något annat.
Antikapitalismen och kampen för arbetarrörelsens socialistiska pånyttfödelse – med demokratiska och kämpande fackföreningar samt ett nytt stort arbetarparti – behöver ett språkrör som Offensiv.
När motståndet på nytt har börjat formera sig i Sverige blir behovet av Offensiv, som vill fälla regeringen, bara större. Låt inte de blåbruna tysta en socialistisk vänsterröst – rädda Offensiv! ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!