Vidrigt förslag från Ygeman (S)

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Integrationsminister Anders Ygeman (S) säger i en Dagens Nyheter-intervju som publicerades den 1 augusti att han vill importera de rasistiska så kallade ghettolagar som har införts i Danmark. Något som inte ens Sverigedemokraterna har vågat föreslå.
Enligt integrationsministern ska max hälften med ”utomnordisk bakgrund” tillåtas bo i de 61 bostadsområden som av polisen klassificeras som utsatta.
Ygemans förslag utgör en allvarlig upptrappning av den statliga rasismen och maktelitens försök att dölja sina egna misslyckanden med hjälp av splittring och skuldbeläggning. ”Det är en politik inte för integration, utan för desintegration (…) Det är vidrigt”, som Petter Larsson kommenterade i Aftonbladet.

Integrationsministerns och Socialdemokraternas förebild är den etniska rensningsaktion som har börjat genomföras i Danmark efter att den dåvarande högerregeringen år 2018 införde en rad nya rasistiska lagar – den så kallade ”ghettoplanen”. Dessa lagar innebar tvångsförflyttningar av ”ickevästliga” danskar från områden som tidigare hade stämplats som ”ghetton” och som numera benämns som ”parallellsamfund”.
(Ett bostadsområde betecknas som parallellsamfund om minst hälften av de boende kommer från ”ickevästliga” länder, i Sverige stämplas motsvarande områden som utsatta och ”ickevästliga” invånare med den lika rasistiska beteckningen ”utomnordiska”).
När de danska Socialdemokraterna bildade ny regering 2019 tog man över högerns politik med tvångsförvisning av ”icke-västliga” invånare och att barn till invandrare ska tvångsskolas i ”danska värderingar” samt bland annat målet att inget danskt bostadsområde ska ha över 30 procent ickevästliga invånare till år 2030.

”För att minska andelen ickevästliga i Mjølnerparken (ett bostadsområde i Köpenhamn) och flera andra områden genomför danska myndigheter nu rivningar, renoveringar och utförsäljningar av allmännyttiga bostäder. Boende som tvingas flytta anvisas bostäder i andra stadsdelar. När hyrorna höjs i de nybyggda eller nyrenoverade husen hoppas danska politiker att andelen ’västliga’ i området ska öka. Anders Ygeman talar uppskattande om Danmarks ’arbete med att inte fylla på’ utsatta områden med människor som saknar egen försörjning”, skriver Dagens Nyheter.
Integrationsministern är också positiv till att införa det danska systemet, som också ingår i ”ghettoplanen”, med ”flexibel uthyrning”, vilket innebär att de med höga inkomster och fasta jobb, de som är beredda ”att betala”, går förbi bostadsköerna och garanteras bostad i ”parallellsamfunden”.
Det är marknadshyra under nytt namn och en medveten politik för att ytterligare minska allmännyttans bestånd, men också för ännu hårdare åtstramning av flyktingpolitiken. I Danmark är regeringens mål att ingen ska beviljas asyl.
Mer än en fjärdedel av Sveriges 10 miljoner invånare har utländsk bakgrund (personer som är utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar). I flera förorter, bland annat delar av Jordbro och Brandbergen i Haninge, är det nära fyra av fem invånare som har utländsk bakgrund som nu hotas med att förlora sin bostad till följd av den politik som Ygeman och Socialdemokraterna, med stöd av de blåbruna partierna, signalerar.

I kravet på mer och hårdare batongpolitik förenas Socialdemokraterna och det blåbruna blocket. Inget sägs om de växande klassklyftorna och orättvisorna som högerpolitiken och marknadsanpassningen har orsakat. Istället riktar batongpolitiken och den statliga rasismen ständigt nya slag mot den kamp och organisering underifrån som sker i de så kallade utsatta områdena mot ojämlikheten och gängkriminaliteten.
Sanningen är som Petter Larsson skriver den 1 augusti att Sverige ”oavsett vilket block som vinner i höst får en regering med rasistiskt förtryck på programmet”.
När Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i kommunvalet i Luleå och Haninge är det för att lyfta förortskampen, ge antirasismen en röst i valet och därmed bygga motståndet mot batongpolitik och klassklyftor.
Vi säger: Gemensam kamp mot rasism och skuldbeläggning. Jobb, bostad och välfärd till alla – låt storbolag, banker och superrika betala. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!