Vildmarken på Ornö blir naturreservat

Havsörn över Nybysjö i Norra skogen. Sjön har helt oexploaterade stränder (Foto: Mattias Bernhardsson).

av RS Haninge // Artikel i Offensiv

Efter kampen mot planerade avverkningar som bland annat Rättvisepartiet Socialisterna, Ornöbor och nätverket Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap (BHSSK) har drivit blir det äntligen ett nytt naturreservat på Ornö.

Norra skogen blir namnet på nästa naturreservat på Ornö i Haninge. 370 hektar skog skyddas – 8 procent av Ornös yta. Naturreservatet är resultatet av kampen mot planerna att avverka området 2017 – planer som Rättvisepartiet Socialisterna, Ornöbor med flera eldsjälar tog strid emot.
– Norra skogen är den största kvarvarande väglösa gammelskogen i hela regionens skärgård. Jag är så glad att skogen skyddas att jag saknar ord, berättar Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna Haninge och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap och fortsätter:
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som har gjort insatser; som Lars Magnusson från Naturskyddsföreningen, Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet [ansvarig för Projekt havsörn] och alla eldsjälar i gruppen ”Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen”.

Det var några dagar före julen 2016 som Mattias Bernhardsson (RS), när han gick igenom avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, reagerade på en anmälning som stack ut i mängden: nr A58842-2016. Ett skogsbolag hade ansökt om att dra en väg rakt genom storskogen. 
Strax därefter kom ännu en avverkningsanmälan om att kalhygga i skogen ända fram till Nybysjös strandlinje – en unik sjö mitt i skogen med helt oexploaterade stränder.
Bara 8 månader tidigare hade Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit till kommunfullmäktige att utreda möjligheten om att skydda området – ett förslag som röstades ned av de andra partierna.
I januari 2017 skickade Mattias in ett förslag till Länsstyrelsen att utreda möjligheten att skydda området, tätt följt av en begäran till Skogsstyrelsen att avslå ansökan om avverkning. Både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen lämnade negativa svar under våren; exempelvis bestred Skogsstyrelsen Mattias uppgifter om att det häckade havsörn i området. 
Mattias och RS genomförde då ett eget fältbesök i de avverkningsanmälda områdena, fotograferade flera unga havsörnar vilka tydligt revirmarkerade över Nybysjö och vittnade om lyckade häckningar samt dokumenterade att ett stort alkärr – en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen – låg inom avverkningsområdet. 

Norra skogen är rik på sällsynta mossor, lavar och växter.

Efter att Mattias hade lämnat in sin rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett eget fältbesök och genomföra en inventering – något som kom att visa på områdets stora naturvärden. Inventeringen var begränsad, men ändå hittades 23 arter vilka är fridlysta, rödlistade eller räknas som signalarter (indikatorer på skyddsvärd skog). Skogsstyrelsen beslutade att ett samråd skulle hållas och att inga avverkningar fick ske under tiden.
Sedan avverkningsplanerna stoppades i september 2017 har Mattias legat på Länsstyrelsen regelbundet i frågan om reservatskydd. Nu har Länsstyrelsen kommit överens med markägaren Catharina Stenbock Lewenhaupt om att skydda området. 
”Ett förslag till beslut rörande Norra skogen ska tas fram och skickas på remiss till bland annat Haninge kommun och Skogsstyrelsen. Går allt enligt planerna beräknas naturreservatet Norra skogen öppna under senhösten”, rapporterar tidningen Skärgården.

Samtidigt fortsätter naturen att krympa både på Ornö och i hela Haninge. Bara på Ornö finns det över 20 avverkningsanmälda områden. Gruppen ”Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen” samlar många Ornöbor som vill ha en helt annan, hållbar utveckling på ön. På fastlandet kämpar Rättvisepartiet Socialisterna för att stoppa avverkningarna som sker i den södra och privatägda delen av Tyresta naturreservat på grund av riktigt dåliga reservatsföreskrifter.
– Vi kommer så klart att agera om vi märker att förslaget till reservatsföreskrifter i Norra skogen på Ornö är för svaga. Vi räknar med att det inte ska vara möjligt att gallra eller avverka i naturreservatet, säger Mattias Bernhardsson (RS) avslutningsvis.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!