100 000 i fackets marsch för högre lön

2014-10-22 14:09:12
Uppemot 100 000 deltog i den marsch för högre löner  som TUC (motsvarande brittiska LO och TCO) genomförde den 18 oktober i London. Marschen genom London hade föregåtts av en historisk strejk inom den offentliga hälso- och sjukvården den 13 oktober och statstjänstemännens (PCS) strejk tidigare i veckan.

Det var deltagare från alla TUC-förbund som samlades på Embarkment i London för att delta i demonstrationen ”Storbritannien behöver högre löner”, som de brittiska facken utlyst för att protestera mot flera års reallönesänkningar. Sedan 2007 har varje löntagare i snitt förlorat 50 pund (580 kronor) per månad.
Vid demonstrationens slutpunkt i Hyde Park talade bland annat offentligfacket Unites ledare Len McCluskey, som betonade att Storbritannien inte bara behöver höjda löner utan också en ny regering som står upp för arbetarna i samma grad som den sittande högerregeringen står upp för de rika.
– Vi vet att det finns  alternativ till dagens elände. Ett alternativ som innehåller ett program mot bostadskrisen, för verklig offentlig kontroll av bankerna, frysta energipriser, återförstatligande av järnvägen och höjd minimilön till 8 pund (drygt 80 kronor) i timmen.
Men till skillnad från Socialist Party (CWI i England och Wales), som tillsammans med andra kämpar för att bygga ett nytt arbetarparti,  anser Len McCluskey att socialdemokratiska Labourpartiet ger ett alternativ till åtstramningspolitiken och han tror fortfarande att Labour är beredda att gå till val på arbetarpolitik och socialism.

Mark Serwotka, generalsekreterare för PCS (motsvarande svenska fackförbundet ST) sa i sitt tal att det behövs en samordnad facklig kamp för att nå framgångar och han uttryckte besvikelse över att de strejker som utlystes i kommunsektorn tidigare i veckan inte har blivit av. Han berömde även de aktioner som Fast Food Rights (kampanjen för de snabbmatsanställdas rättigheter), som Socialist Party är en del av, hade genomfört tidigare på dagen utanför McDonald’s.
Från det fackliga vänsternätverket National Shop Stewards Networks  scen i Hyde Park var det många som efterlyste en upptrappning av kampen för högre lön och gemensamma strejker för att bryta regeringens lönestopp. Samtidigt med TUC:s marsch i London genomfördes liknande demonstrationer i Glasgow och Belfast. ■