Blåbruna vill riva upp uppehållstillstånd

Alla permanenta uppehållstillstånd, utom för ”vissa”, kan dras in, säger utvisningsminister Maria Malmer Stenergar (M).

av Mattias Bernhardsson // en text i Offensiv

I Sverige Radio Ekots lördagsintervju med migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M) bekräftades att SD-politiken ska genomföras. Var och varannan mening om att otrygga hundratusentals människors vardag var, väl inövat, insvept i ordet ”rättssäkert”. Innehållet var likväl motsatsen: Permanenta uppehållstillstånd ska dras in och angiverilagar införas för att jaga papperslösa flyktingar.”Alla förslag [ur Tidöavtalet] ska genomföras”, sa migrationsministern. Men Maria Malmer Stenergard var märkbart stressad under intervjun, då reporter Johar Bendjelloul satte press på punkt efter punkt.

Riva upp permanenta uppehållstillstånd:

Enligt Tidöavtalet ska permanenta uppehållstillstånd ”mönstras ut”. Idag har ca 300 000 människor permanenta uppehållstillstånd i Sverige.Det ska vara ”rätt invandring”, enligt Maria Malmer Stenergard: Uppehållstillstånd för fortsatt exploatering och utnyttjande, indraget uppehållstillstånd för flyktingar.Och på frågan om att klara kraven på medborgarskap: Kraven ska skärpas och det ska bli svårare att bli medborgare. Enligt Tidöavtalet ska det i normalfallet ta minst åtta år innan svenskt medborgarskap ska kunna beviljas. Det ska dessutom bli svårare att lära sig svenska genom skolan (hemspråksundervisning är avgörande för att lära sig bra svenska).Därtill ska det krävas dokumenterade kunskaper om Sverige, krav på egenförsörjning, ”god vandel” (gott levnadssätt: häri kan vad som helst exkluderas på ett rättsosäkert sätt) och en ”lojalitetsförklaring” till den svenska nationalstaten (bara på denna punkt skulle undertecknad bli underkänd, då min lojalitet tillhör förtryckta och inte staten).

Angiverilagar:

Enligt Tidöavtalet ska myndigheter och kommuner bli skyldiga att anmäla papperslösa flyktingar till Migrationsverket och polisen. Lärare och vårdanställda har protesterat mot detta. Migrationsministern fick frågan om det ”ska åligga en lärare att anmäla sina elever?”.Det undvikande svaret fokuserade på att ”alla myndigheter ska dra åt samma håll”. När reportern pressade på om lärare och vårdanställda ska tvingas att rapportera sina elever och vårdtagare fortsatte ministern att ducka med plattityd-motfrågor som ”vad händer när anställda inte gör sitt jobb?”.Men det ingår faktiskt inte i lärares eller vårdanställdas arbetsbeskrivning att ange varken elever eller vårdtagare; deras jobb är att utbilda och vårda.Reportern ställde fler följdfrågor: Vilken straffpåföljd ska det finnas för att inte ange? Ska en anställd bli av med sitt jobb? Ministern fortsatte att ducka. ”Det behöver utredas”. ”Det ska vara rättssäkert”. Reportern påminner ministern om att lager ger papperslösa rätt att gå i skolan. Ministern kan inte svara.Till slut kommer ett svar att det ”kan vara aktuellt att göra undantag för de fall då det kan strida mot ömmande värden”. Men vad är ”ömmande värden”?

Fattigdom:

Reportern frågade ut ministern om Jämställdhetsmyndighetens larm om att ukrainska flyktingar hamnat i prostitution i Sverige, som ett resultat av de stigande levnadskostnaderna samt de extremt låga ersättningsnivåerna. Asylsökande får 71 kronor per dag, vilket ska räcka till mat, kläder och hygienartiklar.Summan har inte ökat sedan 1994, vilket har inneburit den den största försämringen i levnadsstandard av alla grupper med hästlängder. Ministern bagatelliserande på en gång; det handlade om att ”alla människor” har fått det svårare (tänk dig att din lön inte räknats upp med ett löre sedan 1994).Reportern pressade också på om att de ukrainska flyktingarna inte har inte rätt till SFI (undervisning i svenska för invandrare). Ministern svarade med att det fanns ”Svenska från dag ett”, varpå reportern påminde om att den bara finns i en av fyra kommuner (!). Detta skulle ”ses över”, svarade ministern till slut.

Summa summarum kan den blåbruna och SD-styrda regeringens politik sammanfattas med att ”uppehållstillstånd enligt lönsamhetsgrad”. Det enda som saknas på asylformulären är frågan: ”Är du lönsam?”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!